Rijen of kolommen aan een lijst toevoegen of uit een lijst verwijderen

Nadat u een lijst hebt gemaakt op het werkblad, kunt u een rij of kolom toevoegen aan de lijst. Hiervoor kunt u verschillende methoden gebruiken. U moet wel rekening houden met het volgende: als uw lijst is gekoppeld aan een Microsoft Windows SharePoint Services-lijst kunt u geen kolommen toevoegen of uit de lijst verwijderen. U kunt dan alleen rijen toevoegen of verwijderen.

WeergevenDe lijstrand gebruiken om uw lijst uit te breiden

 • Klik op de rechterbenedenhoek en sleep om kolommen of rijen aan de lijst toe te voegen of uit de lijst te verwijderen. U kunt niet tegelijkertijd zowel rijen als kolommen toevoegen of verwijderen. Als u kolommen of rijen met gegevens toevoegt, worden deze gegevens in de lijst opgenomen.

WeergevenDe opdracht Formaat van de lijst wijzigen in het vervolgmenu Lijst gebruiken

 1. Selecteer een cel in de lijst.
 2. Klik in het vervolgmenu Lijst van de werkbalk Lijst op Formaat van de lijst wijzigen.
 3. Selecteer op het werkblad het gebied dat u wilt toevoegen of uit de lijst wilt verwijderen.

 Opmerkingen 

 • De koppen moeten in dezelfde rij blijven staan, en de resulterende lijst moet de oorspronkelijke lijst gedeeltelijk overlappen.
 • Als de selectie cellen met gegevens bevat, blijven de gegevens in de cellen in de lijst staan.
 1. Klik in het dialoogvenster Formaat van de lijst wijzigen op OK.

WeergevenDe opdracht Invoegen of Verwijderen in het vervolgmenu Lijst gebruiken

 1. Klik op een cel in de lijst waar u een rij of kolom wilt toevoegen of verwijderen
 2. Klik in het vervolgmenu Lijst van de werkbalk Lijst op Invoegen en klik vervolgens op Rij of Kolom. Als u een rij of kolom wilt verwijderen, klikt u in het vervolgmenu Lijst van de werkbalk Lijst op Verwijderen en klikt u vervolgens op Rij of Kolom.

WeergevenEen rij toevoegen met de invoegrij

 • Typ een waarde in een van de cellen van de invoegrij om snel gegevens in te voegen. Hierdoor wordt de rij automatisch toegevoegd aan het eind van de lijst en wordt de volgende rij gemarkeerd als de invoegrij.

WeergevenEen rij of kolom toevoegen met automatische uitbreiding

 • Als u typt in een lege rij of kolom die grenst aan de lijst, wordt de lijst automatisch uitgebreid zodat de rij of kolom in de lijst wordt opgenomen.

 Opmerkingen 

 • U kunt de automatische uitbreiding uitschakelen door de optie Nieuwe rijen en kolommen toevoegen aan lijst op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen van het dialoogvenster AutoCorrectie uit te schakelen. U kunt dit dialoogvenster weergeven door in het menu Extra op AutoCorrectie-opties te klikken.
 • De lijst wordt niet automatisch uitgebreid als u in een rij onder de lijst typt terwijl de totaalrij wordt weergegeven.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003