Opmerkingen afdrukken op een werkblad

Als uw werkblad opmerkingen bevat zoals hier wordt weergegeven, kunt u deze afdrukken op de positie waar deze worden weergegeven of aan het einde van het werkblad.

Voorbeeld van een opmerking op een werkblad

  1. Klik op het werkblad met de opmerkingen die u wilt afdrukken.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit als u de opmerkingen wilt afdrukken op de plaats in het werkblad waar ze worden weergegeven:
  • Als u een bepaalde opmerking wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met de opmerking. Klik vervolgens in het snelmenu op Opmerkingen weergeven/verbergen.
  • Als u alle opmerkingen op het werkblad wilt weergeven, gaat u op het tabblad Controleren naar de groep Opmerkingen en klikt u op Alle opmerkingen weergeven.

Optie Alle opmerkingen weergeven in de groep Opmerkingen

U kunt overlappende opmerkingen zo nodig verplaatsen en het formaat ervan wijzigen. Klik hiervoor op rand van het vak met een opmerking zodat grepen worden weergegeven.

Opmerking in werkblad, met formaatgrepen

Als u de opmerking wilt verplaatsen, sleept u de rand van het vak met de opmerking. Als u het formaat wilt wijzigen, sleept u de grepen langs de zijkanten en op de hoeken van het vak met de opmerking.

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op het startpictogram voor het dialoogvenster om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

Startpictogram voor dialoogvenster in de groep Pagina-instelling

  1. Klik op de tab Blad.
  2. Klik in het vak Opmerkingen op Zoals weergegeven op het blad of op Einde blad.

Opties voor afdrukken opmerkingen

  1. Klik onder aan het dialoogvenster op Afdrukken.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2010