Office Excel 2010 gebruiken met eerdere versies van Excel

Nadat u Microsoft Excel 2010 hebt geïnstalleerd, wilt u wellicht weten hoe u kunt blijven werken met werkmappen die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel, hoe u deze werkmappen toegankelijk houdt voor gebruikers die de huidige versie van Excel nog niet hebben geïnstalleerd en hoe de verschillen tussen de versies van invloed zijn op uw manier van werken.

Voor achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van Excel, zoals Excel 97-2003 of Excel 2007, zijn er meerdere methoden om werkmappen tussen de verschillende versies uit te wisselen.

 • Werken in compatibiliteitsmodus    U kunt een werkmap openen die in een eerdere versie van Excel is gemaakt en in de compatibiliteitsmodus werken, zodat de werkmap een bestandsindeling houdt die weer eenvoudig in een eerdere versie kan worden geopend. De compatibiliteitsmodus is niet beschikbaar voor Excel 2007-werkmappen.
 • Bestandsconversieprogramma's downloaden    U kunt bestandsconversieprogramma's downloaden die u kunt gebruiken om een Excel 2010-werkmap in een eerdere versie van Excel te openen.
 • Een werkmap controleren op compatibiliteit    Als u wilt werken in de huidige bestandsindeling maar een werkmap moet delen met mensen die eerdere versies van Excel gebruiken, kunt u controleren of de gegevens compatibel zijn met eerdere versies van Excel. U kunt dan de nodige wijzigingen aanbrengen om gegevens- of kwaliteitsverlies te voorkomen als de werkmap in een eerdere versie van Excel wordt geopend.
In dit artikel


Werken in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010

Wanneer u in Excel 2010 een werkmap opent die in Excel 97-2003 is gemaakt, wordt deze automatisch in de compatibiliteitsmodus geopend en ziet u Compatibiliteitsmodus tussen vierkante haken naast de bestandsnaam in de titelbalk (titelbalk: de horizontale balk boven aan een venster, dialoogvenster of werkbalk, waarop de naam van het document, het programma of de werkbalk wordt weergegeven.) van Excel. Aangezien Excel 2007 dezelfde XML-bestandsindeling (.XLSX of .XLSM) gebruikt als Excel 2010, wordt een Excel 2007-werkmap niet in de compatibiliteitsmodus geopend.

De bestandsindeling van de compatibiliteitsmodus

In de compatibiliteitsmodus zijn nieuwe of uitgebreide Excel 2010-functies niet beschikbaar wanneer u in een werkmap werkt. Hierdoor wordt gegevens- en kwaliteitsverlies voorkomen wanneer de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel. Bovendien wordt niet de huidige bestandsindeling gebruikt (.XLSX), maar wordt de werkmap opgeslagen in Excel 97-2003-bestandsindeling (.XLS), die in een eerdere versie van Excel kan worden geopend.

De compatibiliteitsmodus wordt automatisch geactiveerd

Anders dan in andere programma's van Microsoft Office 2010, zoals Microsoft Word 2010, kunt u de compatibiliteitsmodus in Excel niet handmatig inschakelen en hebt u niet de mogelijkheid eventuele nieuwe functies te gebruiken als u met een werkmap in de compatibiliteitsmodus werkt.

De compatibiliteitsmodus afsluiten

Als u niet meer in de compatibiliteitsmodus wilt werken, kunt u de werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling. Zie Een werkmap converteren naar de bestandsindeling van Excel 2010 voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Bestandsconversieprogramma's in eerdere versies van Excel gebruiken om een Excel 2010-werkmap te openen

Op Office.com zijn specifieke updates en bestandsconversieprogramma's beschikbaar die u kunnen helpen een Excel 2010-werkmap te openen in een eerdere versie van Excel (Excel 97-2003). Als u nog geen updates en conversieprogramma's hebt geïnstalleerd en u probeert een Excel 2010-werkmap te openen, wordt u mogelijk gevraagd om een update of conversieprogramma te installeren.

Na installatie van de upadates en conversieprogramma's kunnen alle Excel 2010-werkmappen worden geopend, zodat u deze kunt bewerken en opslaan zonder dat u uw versie van Excel hoeft te upgraden naar Excel 2010. Bepaalde functies en opmaakopties van Excel 2010 worden mogelijk niet weergegeven in de eerdere versie van Excel, maar zijn wel beschikbaar als u de werkmap opslaat en opnieuw opent in Excel 2010. Zie Functies van Excel 2007 en Excel 97-2003 die niet worden ondersteund in Excel 2010 voor meer informatie over functies en opmaakopties die niet worden weergegeven.

Bestandsconversieprogramma's downloaden en gebruiken

 1. Download op de computer waarop de eerdere versie van Excel is geïnstalleerd, het Microsoft Office Compatibility Pack van de website Microsoft Office Downloads en installeer de updates en conversieprogramma's die u nodig hebt om Excel 2010-werkmappen te openen.
 2. Open de Excel 2010-werkmap in de eerdere versie van Excel (Excel 97-2003).

Terug naar boven Terug naar boven

Functies van Excel 2010 die niet worden ondersteund in eerdere versies van Excel

Niet alle Excel 2010-functies worden ondersteund in eerdere versies van Excel. Wanneer u in de compatibiliteitsmodus werkt of een Excel 2010-werkmap wilt opslaan naar de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, kunt u met behulp van de compatibiliteitscontrole problemen vaststellen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit of een gering kwaliteitsverlies in de eerdere versie van Excel kunnen leiden. U voorkomt gegevens- of functionaliteitsverlies in een eerdere versie van Excel door vervolgens de vereiste wijzigingen in de Excel 2010-werkmap aan te brengen.

Wanneer u een Excel 2010-werkmap opslaat in een Excel 97-2003-bestandsindeling, wordt de compatibiliteitscontrole automatisch uitgevoerd. Als u echter wilt controleren of een werkmap compatibel is met Excel 2007, moet u de compatibiliteitscontrole handmatig uitvoeren wanneer u de werkmap de eerste keer opslaat. U kunt daarbij opgeven dat de compatibiliteitscontrole telkens automatisch moet worden uitgevoerd wanneer u de desbetreffende werkmap opslaat. Zie Een Excel 2010-werkmap controleren op compatibiliteit met eerdere versies van Excel voor informatie over het uitvoeren van de compatibiliteitscontrole.

De compatibiliteitscontrole geeft de aangetroffen compatibiliteitsproblemen weer en biedt voor tal van problemen een knop Zoeken en een knop Help. Hiermee kunt u zoeken naar alle locaties waar het probleem optreedt en informatie weergeven over mogelijke oplossingen. Wanneer de compatibiliteitscontrole automatisch wordt uitgevoerd, wordt ook aangegeven in welke versie van Excel mogelijk een compatibiliteitsprobleem optreedt.

Compatibiliteitscontrole met gemarkeerde versies

Niet-ondersteunde functies voor werkbladen

Niet-ondersteunde functies voor werkbladen kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een aanzienlijk verlies aan functionaliteit of gering kwaliteitsverlies kan leiden.

Aanzienlijk verlies aan functionaliteit Oplossing
Deze werkmap bevat meer rijen en/of kolommen dan wordt ondersteund door de geselecteerde indeling. Gegevens die buiten het gebied van 256 (IV) kolommen bij 65.536 rijen vallen, worden niet opgeslagen. Eventuele formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied geven de fout #VERW! als resultaat.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 heeft een werkblad 16.384 kolommen en 1.048.576 rijen, terwijl een werkblad in Excel 97-2003 slechts 256 kolommen bij 65.536 rijen telt. Gegevens in cellen buiten dit gebied voor kolommen en rijen gaan verloren in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen en bereiken te zoeken die buiten het gebied voor het aantal rijen en kolommen vallen. Selecteer deze rijen en kolommen en plaats deze binnen het gebied voor het aantal rijen of kolommen van het werkblad of verplaats deze naar een ander werkblad met behulp van de opdrachten Knippen en Plakken.

Compatibiliteitscontrole

Deze werkmap bevat scenario's met verwijzingen naar cellen buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling. Deze scenario's worden niet opgeslagen in de geselecteerde bestandsindeling.

Wat betekent dit?    In een scenario op het werkblad wordt verwezen naar een cel buiten de rij- en kolomgrenzen van Excel 97-2003 (256 kolommen bij 65.536 rijen). Het scenario is niet meer beschikbaar als u de werkmap opslaat in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Zoek in het venster Scenariobeheer naar het scenario dat een verwijzing bevat naar een cel buiten de rij- en kolomgrenzen van de eerdere versie van Excel. Wijzig het scenario zodat wordt verwezen naar een locatie die binnen de grenzen valt.

Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Wat-als-analyse en vervolgens op Scenariobeheer. Zoek in het vak Scenario's naar het scenario waardoor het compatibiliteitsprobleem wordt veroorzaakt, en bewerk de verwijzing.

Deze werkmap bevat datums in een kalenderindeling die niet wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Deze datums worden als gregoriaanse datums weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u aangepaste internationale kalenderindelingen maken, zoals Hebreeuwse maan, Japanse maan, Chinese maan, Saka, Zodiak Chinees, Zodiak Koreaans, Rokuyou maan en Koreaanse maan. Deze kalenderindelingen worden echter niet ondersteund in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    U moet de kalenderindeling wijzigen in een taal (landinstelling) die wel door Excel 97-2003 wordt ondersteund om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Deze werkmap bevat datums in een kalenderindeling die niet wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. U moet deze datums bewerken volgens de gregoriaanse kalender.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u een niet-Westers kalendertype toepassen, zoals Thai Boeddhistisch of Arabisch Hijri. In Excel 97-2003 kunnen deze kalendertypen alleen in de gregoriaanse kalender worden bewerkt.

Wat moet u doen?    U moet de kalenderindeling wijzigen in een taal (landinstelling) die wel door Excel 97-2003 wordt ondersteund om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Deze werkmap bevat meer cellen met gegevens dan wordt ondersteund in eerdere versies van Excel. In eerdere versies van Excel kan deze werkmap niet worden geopend.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 wordt het totaal aantal beschikbare celblokken (CLB's) alleen beperkt door het beschikbare geheugen. In Excel 97-2003 is het aantal beschikbare CLB's echter beperkt tot 64.000 per exemplaar van Excel.

Een CLB bevat 16 werkbladrijen. Als alle rijen in een werkblad gegevens bevatten, zou dit werkblad 4096 CLB's bevatten en kunnen er slechts 16 van dergelijke werkbladen voorkomen in één exemplaar van Excel (ongeacht het aantal geopende werkmappen in Excel).

Wat moet u doen?    Als u er zeker van wilt zijn dat de werkmap niet de CLB-grens van 64.000 overschrijdt en in Excel 97-2003 kan worden geopend, moet u in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010 werken nadat u de werkmap hebt opgeslagen in de bestandsindeling van Excel 97-2003. In de compatibiliteitsmodus worden de CLB's in de actieve werkmap bijgehouden.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een sparkline. Sparklines worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 worden sparklines waarmee trends in een reeks waarden worden aangegeven, niet in het werkblad weergegeven.

Alle sparklines blijven echter in de werkmap beschikbaar en worden toegepast zodra de werkmap weer wordt geopend in Excel 2010.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die sparklines bevatten, en breng de vereiste wijzigingen aan. U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak toepassen in plaats van of in aanvulling op de sparklines die niet in de eerdere versie van Excel wordt weergegeven.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Eerdere versies van Excel ondersteunen geen kleurenopmaak in kop- en voettekst en geven de opmaakinformatie weer als niet-opgemaakte tekst.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 en Excel 2007 kleurenopmaak toepassen op kop- en voetteksten. In Excel 97-2003 is dat niet mogelijk.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Herstellen als u de kleurenopmaak wilt verwijderen.

Compatibiliteitscontrole

Deze werkmap bevat werkbladen met kop- en voetteksten op een even pagina of op de eerste pagina. Deze paginakop- en -voetteksten kunnen niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 en Excel 2007 verschillende kop- en voetteksten weergeven op even pagina's of de eerste pagina. In Excel 97-2003 kunnen kop- en voetteksten voor even pagina's of de eerste pagina niet worden weergegeven, maar deze zijn weer zichtbaar zodra u de werkmap opnieuw opent in Excel 2010.

Wat moet u doen?    Voor een werkmap die u geregeld in de bestandsindeling van Excel 97-2003 opslaat, kunt u beter geen kop- of voetteksten op even pagina's of de eerste pagina's gebruiken.

Een aantal cellen of stijlen in deze werkmap bevat opmaak die niet wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze opmaak wordt geconverteerd naar de meest overeenkomende opmaak die beschikbaar is.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 zijn verschillende opties voor celopmaak of celstijlen beschikbaar, zoals speciale effecten en schaduwen. Deze opties zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Als u doorgaat met het opslaan van de werkmap, wordt de meest overeenkomende opmaak toegepast. Mogelijk is deze identiek aan opmaak die u op een ander onderdeel van de werkmap hebt toegepast. Als u dubbele opmaak wilt voorkomen, kunt u de niet-ondersteunde celopmaak en celstijlen wijzigen of verwijderen voordat u de werkmap in de bestandsindeling van Excel 97-2003 opslaat.

Deze werkmap bevat meer typen unieke celopmaak dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Sommige typen celopmaak worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 en Excel 2007 64.000 unieke typen celopmaak gebruiken, terwijl in Excel 97-2003 slechts 4.000 unieke typen celopmaak beschikbaar zijn. Een uniek type celopmaak is elke specifieke combinatie van opmaak die in een werkmap wordt toegepast.

Wat moet u doen?    Als u specifieke typen celopmaak in Excel 97-2003 wilt behouden, kunt u sommige typen celopmaak verwijderen die u minder belangrijk vindt.

Deze werkmap bevat meer verschillende opmaakgegevens voor lettertypen dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Sommige typen tekenopmaak zullen niet worden opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 zijn 1024 globale lettertypen beschikbaar en kunt u per werkmap 512 lettertypen gebruiken. In Excel 97-2003 worden minder unieke typen lettertypeopmaak ondersteund.

Wat moet u doen?    Als u specifieke typen lettertypeopmaak in Excel 97-2003 wilt behouden, kunt u sommige typen verwijderen die u minder belangrijk vindt.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een of meer van deze compatibiliteitsproblemen kunt oplossen:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor Excel-tabellen

Niet-ondersteunde functies voor Excel-tabellen kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een gering kwaliteitsverlies leidt.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
De tabel bevat een aangepaste formule of tekst in een totaalrij. In eerdere versies van Excel worden de gegevens weergegeven zonder een tabel.

Wat betekent dit?    Hoewel de formules en de tekst in Excel 97-2003 behouden blijven, worden de gegevens niet meer in een tabel weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel met de aangepaste formule of tekst te zoeken. Verwijder de formule of tekst vervolgens uit de totaalrij en gebruik vervolgens alleen formules die in de totaalrij beschikbaar zijn.

Een tabel in deze werkmap bevat geen veldnamenrij. In eerdere versies van Excel worden de gegevens zonder een tabel weergegeven, tenzij het selectievakje Veldnamenrij is ingeschakeld in de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Ontwerp in de Hulpmiddelen voor tabellen.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 kan een tabel niet zonder veldnamenrij worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken die zonder veldnamenrij wordt weergegeven. Geef de veldnamenrij vervolgens weer.

In deze werkmap wordt een tabelstijl toegepast op een tabel. De tabelstijlopmaak kan niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 zijn themastijlen voor tabellen niet beschikbaar en kunnen deze niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken waarop een tabelstijl is toegepast. Verwijder de tabelstijl en maak de tabel vervolgens handmatig op.

Een tabel in deze werkmap is gekoppeld aan een externe gegevensbron. De tabelfunctionaliteit gaat verloren, maar de koppeling van de gegevens blijft behouden. Als de tabel rijen bevat die met een filter worden verborgen, blijven deze rijen ook verborgen in een eerdere versie van Excel.

Wat betekent dit?    De tabelfunctionaliteit gaat in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken die aan een externe gegevensbron is gekoppeld. Verbreek vervolgens de koppeling tussen de tabel en de externe gegevensbron. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens opnieuw koppelen aan de externe gegevensbron.

Een tabel in deze werkmap bevat een alleen-lezenverbinding met een Windows SharePoint Services-lijst. De tabelfunctionaliteit gaat hierdoor verloren, en ook de mogelijkheid om de verbinding te vernieuwen of te bewerken. Als tabelrijen door een filter worden verborgen, blijven deze verborgen in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    De tabelfunctionaliteit gaat in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken die een alleen-lezen verbinding met een Microsoft SharePoint Foundation-lijst heeft. Verbreek vervolgens de verbinding tussen de tabel en de SharePoint-lijst. In Excel 2003 kunt u de SharePoint-lijst vervolgens importeren als een lijst voor alleen-lezen/schrijven.

U kunt ook een alleen-lezen/schrijven lijst in Excel 97-2003 maken en vervolgens in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010 werken, waardoor de lijst de bestandsindeling van Excel 97-2003 behoudt.

Er is alternatieve tekst toegepast op een tabel in deze werkmap. Alternatieve tekst in tabellen wordt verwijderd in versies van vóór Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en Excel 97-2003 en kan niet in deze eerdere versies van Excel worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de Excel-tabel te zoeken die alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de tabel, klik op Tabel en vervolgens op Alternatieve tekst. Selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Er is alternatieve tekst toegepast op een tabel in deze werkmap. Alternatieve tekst kan niet worden weergegeven in Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de Excel-tabel te zoeken die alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de tabel, klik op Tabel en vervolgens op Alternatieve tekst. Selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een of meer van deze compatibiliteitsproblemen kunt oplossen:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor draaitabellen

Niet-ondersteunde functies voor draaitabellen kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een aanzienlijk verlies aan functionaliteit of gering kwaliteitsverlies kan leiden.

Aanzienlijk verlies aan functionaliteit Oplossing
Een draaitabel in deze werkmap overschrijdt de vroegere grenzen, en zal verloren gaan als de draaitabel wordt opgeslagen in eerdere bestandsindelingen. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 worden in een draaitabelrapport 1.048.576 unieke items per veld ondersteund, terwijl in Excel 97-2003 slechts 32.500 items per veld worden ondersteund.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat de vroegere grenzen overschrijdt. Sla de werkmap op in Excel 97-2003-indeling en maak het draaitabelrapport opnieuw in de compatibiliteitsmodus.

Een draaitabel in deze werkmap bevat voorwaardelijke opmaakregels die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen. Als u deze regels niet wilt kwijtraken in eerdere versies van Excel, moet u de rijen of kolommen uitvouwen.

Wat betekent dit?    Regels voor voorwaardelijke opmaak die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen, gaan in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de samengevouwen rijen of kolommen met regels voor voorwaardelijke opmaak te zoeken, en vouw deze rijen of kolommen uit voordat u de werkmap in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel opslaat.

Deze werkmap bevat benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel. Deze benoemde sets worden niet opgeslagen

Wat betekent dit?    Benoemde sets die niet aan een draaitabel zijn gekoppeld, worden in Excel 2007 en Excel 97-2003 verwijderd.

Wat moet u doen?    Om dit probleem te voorkomen moet u ervoor zorgen dat u een draaitabel maakt met behulp van een verbinding.

Voor een draaitabel in deze werkmap is een wat-als-analyse ingeschakeld. Niet-gepubliceerde wat-als-wijzigingen gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Wat-als-wijzigingen die niet op de server zijn gepubliceerd, gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat moet u doen?    Publiceer de wijzigingen van de wat-als-analyse voordat u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Hulpmiddelen, knop Wat-als-analyse).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een gegevensas waarop dezelfde eenheid meerdere malen wordt weergegeven. Deze draaitabel wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u een eenheid in een draaitabel dupliceren die is verbonden met een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing). De draaitabel kan niet worden weergegeven in Excel 2007 en Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat een gegevensas bevat waarop dezelfde eenheid meerdere malen wordt weergegeven. Verwijder dubbele eenheden zodat er slechts één eenheid over blijft.

Een draaitabel of gegevensverbinding in deze werkmap bevat serverinstellingen die niet aanwezig zijn in eerdere versies van Excel. Bepaalde serverinstellingen van de draaitabel of gegevensverbinding worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Bepaalde serverinstellingen van de draaitabel of gegevensverbinding die niet beschikbaar zijn in Excel 2007 en Excel 97-2003, gaan verloren.

Wat moet u doen?    Controleer of de gebruikte serverinstellingen compatibel zijn met eerdere versies van Excel en breng zo nodig wijzigingen aan (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Gegevens, knop Andere gegevensbron, opdracht Eigenschappen van de verbinding).

Een draaitabel in deze werkmap bevat gegevens die worden vertegenwoordigd met de functie Waarden weergeven als. Deze aangepaste uitvoer wordt niet opgeslagen en wordt vervangen door de oorspronkelijke waarden uit de gegevensbron.

Wat betekent dit?    De functie Waarden weergeven als wordt niet ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003. Gegevens voor aangepaste waarden die u hebt ingevoerd (zoals % van eindtotaal, % van kolomtotaal of Voorlopig totaal in), kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabellen te zoeken die uitvoer van aangepaste waarden bevatten. Verwijder vervolgens deze uitvoer (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Berekeningen, knop Waarden weergeven als).

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst in draaitabellen wordt verwijderd in versies van vóór Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en Excel 97-2003 en kan niet in deze eerdere versies van Excel worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst kan niet worden weergegeven in Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Deze werkmap bevat een draaitabel waarop een draaitabelstijl is toegepast. Opmaak met draaitabelstijlen kan niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Themastijlen voor draaitabellen zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken waarop een draaitabelstijl is toegepast. Verwijder de draaitabelstijl en pas vervolgens handmatig opmaak op de draaitabel toe die in de eerdere versies van Excel wordt ondersteund.

Een draaitabel in deze werkmap werkt niet in eerdere versies dan Excel 2007. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Een draaitabelrapport dat u in Excel 2010 hebt gemaakt, kan niet in Excel 97-2003 worden vernieuwd.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat met de huidige bestandsindeling is gemaakt. Sla de werkmap op in Excel 97-2003-indeling en maak dit draaitabelrapport opnieuw in de compatibiliteitsmodus zodat u het in Excel 97-2003 kunt openen zonder dat functionaliteit verloren gaat.

Een draaitabel in deze werkmap heeft velden in compacte vorm. In eerdere versies van Excel wordt deze indeling gewijzigd in tabelindeling.

Wat betekent dit?    Compacte vorm (zelfstandig of in combinatie met tabelindeling of overzichtindeling) wordt gebruikt om te voorkomen dat gerelateerde gegevens horizontaal over het scherm worden verspreid, zodat de noodzaak om door gegevens te schuiven tot het minimum beperkt blijft. Deze vorm is niet beschikbaar in Excel 97-2003. De velden worden in tabelindeling weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat velden in compacte vorm bevat. Wijzig deze indeling naar keuze in overzichtindeling of tabelindeling door het selectievakje Cellen met labels samenvoegen en centreren uit te schakelen (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Draaitabel, opdracht Opties, tabblad Indeling & opmaak).

Voor een draaigrafiek in deze werkmap zijn specifieke veldknoppen ingeschakeld of uitgeschakeld. Alle veldknoppen worden opgeslagen als ingeschakeld.

Wat betekent dit?    Veldknoppen die niet in een draaitabel worden weergegeven, worden opgeslagen als ingeschakeld als u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent en opslaat.

Wat moet u doen?    Als u een werkmap opnieuw opent nadat u deze hebt opgeslagen in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, moet u de veldknoppen mogelijk in- en uitschakelen om de gewenste veldknoppen weer te geven (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Analyse, groep Weergeven/verbergen, knop Veldknoppen).

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt om draaitabellen en kubusfuncties binnen de werkmap te filteren. Slicers werken niet in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Slicers zijn niet beschikbaar in Excel 2007, maar blijven voor gebruik in Excel 2010 beschikbaar.

Wat moet u doen?    In eerdere versie van Excel kunt u gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters.

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt voor het filteren van draaitabellen en kubusfuncties in de werkmap. Slicers worden niet opgeslagen. Voor formules die naar slicers verwijzen, wordt de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat betekent dit?    Slicers worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Als u de verbinding vernieuwt of een draaitabel bijwerkt, worden de filters die op de slicers zijn toegepast, niet meer weergegeven en gaan de slicers verloren.

Bij het vernieuwen van verbindingen die OLAP-functies bevatten die naar slicers verwijzen, wordt in plaats van de verwachte resultaten de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat moet u doen?    Gebruik geen slicers maar draaitabelfilters om de gegevens te filteren.

Er is een slicerstijl aanwezig in deze werkmap en deze wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel. Deze slicerstijl wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Een aangepaste slicerstijl gaat verloren als u de werkmap opslaat in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Wijzig de aangepaste slicerstijl in een ingebouwde slicerstijl voordat u de werkmap opslaat in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel (Hulpmiddelen voor slicers, tabblad Opties, galerie Slicerstijlen).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een of meer velden die herhaalde labels bevatten. Deze labels gaan verloren als de draaitabel wordt vernieuwd.

Wat betekent dit?    Herhaalde labels worden niet ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003. De labels gaan verloren als u het draaitabelrapport in een eerdere versie van Excel vernieuwt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel te zoeken die herhaalde labels bevat. Schakel het herhalen van labels uit (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Ontwerp, groep Indeling, knop Rapportindeling, opdracht Labels niet herhalen).

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een of meer van deze compatibiliteitsproblemen kunt oplossen:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor sorteren en filteren

Niet-ondersteunde functies voor sorteren en filteren kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een gering kwaliteitsverlies leidt.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Een werkblad in deze werkmap bevat een sortering met meer dan drie sorteervoorwaarden. Deze informatie gaat verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 sorteringen toepassen met 64 sorteervoorwaarden voor het sorteren van gegevens, maar in Excel 97-2003 worden alleen sorteringen met drie voorwaarden ondersteund. Als u geen sorteringsgegevens wilt verliezen in Excel 97-2003, kunt u het beste de sortering wijzigen in een sortering waarbij niet meer dan drie voorwaarden worden gebruikt. In Excel 97-2003 is het ook mogelijk om de gegevens handmatig te sorteren.

Alle sorteringsgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de sorteringsgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gegevens te zoeken die zijn gesorteerd met meer dan drie voorwaarden, en geef vervolgens een sortering met hoogstens drie voorwaarden op.

Een werkblad in deze werkmap bevat een sortering met een sorteervoorwaarde met een aangepaste lijst. Deze informatie gaat verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 sorteren op een aangepaste lijst. Als u in Excel 97-2003 een vergelijkbaar sorteerresultaat wilt bereiken, kunt u de gewenste gegevens groeperen en deze vervolgens handmatig sorteren.

Alle sorteringsgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de sorteringsgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gegevens te zoeken die zijn gesorteerd met een aangepaste lijst, en wijzig vervolgens de sortering zodanig dat deze geen aangepaste lijst meer bevat.

Een werkblad in deze werkmap bevat een sortering met een sorteervoorwaarde waarin opmaakgegevens worden gespecificeerd. Deze gegevens gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 gegevens sorteren op specifieke opmaak, zoals celkleur, lettertypekleur of pictogramreeksen. In Excel 97-2003 kunt u alleen tekst sorteren.

Alle sorteringsgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de sorteringsgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gegevens te zoeken die zijn gesorteerd volgens een bepaalde opmaak, en wijzig vervolgens de sortering zonder opmaakgegevens op te geven.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Sommige gegevens in deze werkmap worden gefilterd op een manier die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel. Rijen die door het filter worden verborgen, blijven verborgen, maar het filter zelf wordt niet goed weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filters toepassen die niet worden ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren.

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op een celkleur. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filteren op celkleur, tekstkleur of pictogrammenset. Deze methoden worden niet ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. 

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op een tekstkleur. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filteren op celkleur, tekstkleur of pictogrammenset. Deze methoden worden niet ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. 

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op een celpictogram. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filteren op celkleur, tekstkleur of pictogrammenset. Deze methoden worden niet ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. 

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op meer dan twee criteria. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u gegevens filteren op meer dan twee criteria. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren.

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in deze werkmap worden gefilterd met een gegroepeerde hiërarchie van datums met meer dan twee criteria als resultaat. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u datums filteren op een gegroepeerde hiërarchie. Dit wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en daarom kunt u het beste de hiërarchie van datums opheffen. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling.

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

U kunt de groepering van datums ook uitschakelen op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Opties voor Excel (tabblad Bestand, Opties).

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor formules

Niet-ondersteunde functies voor formules kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een aanzienlijk verlies aan functionaliteit of gering kwaliteitsverlies kan leiden.

Aanzienlijk verlies aan functionaliteit Oplossing
Sommige werkbladen bevatten meer matrixformules die verwijzen naar andere werkbladen dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Sommige van deze matrixformules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 zijn werkmapmatrices die naar andere werkbladen verwijzen, beperkt door het beschikbare geheugen, maar in Excel 97-2003 kunnen werkbladen slechts 65.472 werkbladmatrices bevatten die naar andere werkbladen verwijzen. Werkmapmatrices boven de maximumgrens worden geconverteerd naar en weergegeven als fouten van het type #WAARDE!.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die matrixformules bevatten met verwijzingen naar een ander werkblad, en breng vervolgens de vereiste wijzigingen aan om fouten van het type #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten meer waarden, verwijzingen en/of namen dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 bedraagt de maximale lengte van formules 8.192 tekens en is de maximale interne formulelengte 16.384 bytes. In Excel 97-2003 is de maximale lengte van formules 1.024 tekens en bedraagt de maximale interne formulelengte 1.800 bytes. Wanneer alle formule-argumenten (inclusief waarden, verwijzingen en/of namen) de maximale limieten van Excel 97-2003 overschrijden, leveren de formules de fout #WAARDE! op wanneer u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten die de maximale formulelengte van Excel 97-2003 overschrijden en breng de benodigde wijzigingen aan om fouten van het type #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules hebben meer geneste niveaus dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan zeven geneste niveaus worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een formule 64 geneste niveaus bevatten, maar in Excel 97-2003 is het maximumaantal geneste niveaus slechts 7.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met meer dan 7 geneste niveaus en breng de benodigde wijzigingen aan om fouten van het type #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten functies met meer argumenten dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan 30 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een formule 255 argumenten bevatten, maar in Excel 97-2003 is de maximumlimiet voor argumenten in een formule slechts 30.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die formules bevatten met meer dan 30 argumenten, en breng de benodigde wijzigingen aan om fouten van het type #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules gebruiken meer operanden dan is toegestaan door de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunnen maximaal 1024 operanden (operanden: de items die aan weerszijden van een operator in een formule kunnen staan. In Microsoft Excel kunnen operanden waarden, celverwijzingen, namen, labels en functies zijn.) in formules worden gebruikt, maar in Excel 97-2003 is de maximumlimiet van operanden in formules slechts 40.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met meer dan 40 operanden, en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten functies met meer argumenten dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan 29 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een door de gebruiker gedefinieerde functie (UDF) die u maakt met behulp van VBA (Visual Basic for Applications), 60 argumenten bevatten, maar in Excel 97-2003 wordt het aantal argumenten in UDF's door VBA beperkt tot slechts 29.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken waarin functies met meer dan 29 argumenten staan, en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om fouten van het type #WAARDE! te voorkomen. U hebt waarschijnlijk VBA-code (Visual Basic for Applications) nodig om door de gebruiker gedefinieerde functies te wijzigen.

Een of meer functies in deze werkmap zijn niet beschikbaar in eerdere versies van Excel. Wanneer deze functies in eerdere versies opnieuw worden berekend, wordt de fout #NAAM? weergegeven en niet de huidige resultaten.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 zijn nieuwe functies beschikbaar of functies waarvan de naam is gewijzigd. Omdat deze functies niet beschikbaar zijn in Excel 97-2003 of Excel 2007, wordt in plaats van de verwachte resultaten de fout #NAAM? geretourneerd als de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel.

Soms wordt aan de formule het voorvoegsel _xlfn toegevoegd, bijvoorbeeld =_xlfn.IFERROR (1,2).

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die functies bevatten die niet beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #NAAM? te voorkomen.

Voor alle functies waarvan de naam is gewijzigd, zijn compatibiliteitsfuncties beschikbaar. Gebruik deze functies om fouten te voorkomen.

Nieuwe functies kunnen worden vervangen door vergelijkbare functies die in de eerdere versies van Excel beschikbaar zijn. Formules waarin nieuwe functies worden gebruikt, kunt u ook verwijderen door deze te vervangen door de resultaten van de formule.

Sommige formules bevatten verwijzingen naar tabellen die niet worden ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze verwijzingen worden omgezet in celverwijzingen.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 gestructureerde verwijzingen gebruiken zodat u gemakkelijker en intuïtiever met tabelgegevens kunt werken wanneer u formules gebruikt die naar delen van een tabel of naar een gehele tabel verwijzen. Deze functie wordt niet ondersteund in Excel 97-2003, en gestructureerde verwijzingen worden omgezet naar celverwijzingen.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met gestructureerde verwijzingen naar tabellen, zodat u deze kunt omzetten in de gewenste celverwijzingen.

Sommige formules bevatten verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen die momenteel niet zijn geopend in dit exemplaar van Excel. Deze verwijzingen worden geconverteerd naar #VERW! als de werkmap wordt opgeslagen in de indeling Excel 97-2003, omdat ze niet kunnen worden geconverteerd naar bladverwijzingen.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2007 gestructureerde verwijzingen gebruiken zodat u gemakkelijker en intuïtiever met tabelgegevens kunt werken wanneer u formules gebruikt die naar delen van een tabel of naar een gehele tabel verwijzen. Deze functie wordt niet ondersteund in Excel 97-2003, en gestructureerde verwijzingen worden omgezet naar celverwijzingen. Gestructureerde verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen die op dat moment niet zijn geopend, worden echter omgezet naar en weergegeven als fouten van het type #VERW.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met gestructureerde verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen, zodat u deze kunt wijzigen om fouten van het type #VERW te voorkomen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten gegevensvalidatieregels die naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden verwijzen. Deze gegevensvalidatieregels worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunnen gegevensvalidatieregels naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden verwijzen. In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt dit type gegevensvalidatieregel niet ondersteund en is dit type daarom niet beschikbaar.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen met gegevensvalidatieregels te zoeken die naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden verwijzen, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten gegevensvalidatieregels die naar waarden in andere werkbladen verwijzen. Deze gegevensvalidatieregels worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 is het mogelijk om gegevensvalidatieregels te implementeren die naar waarden in andere werkbladen verwijzen. Dit wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en Excel 2007.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen met gegevensvalidatieregels te zoeken die naar waarden in andere werkbladen verwijzen. Breng de benodigde wijzigingen aan zodat de gegevensvalidatieregels naar waarden in hetzelfde werkblad verwijzen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten gegevensvalidatieregels die naar waarden in andere werkbladen verwijzen. Deze gegevensvalidatieregels worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 is het mogelijk om gegevensvalidatieregels te gebruiken die naar waarden in andere werkbladen verwijzen. In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt dit type gegevensvalidatie niet ondersteund en is weergave ervan in het werkblad niet mogelijk.

Alle gegevensvalidatieregels blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen met gegevensvalidatieregels te zoeken die naar waarden in andere werkbladen verwijzen. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan op het tabblad Instellingen van het dialoogvenster Gegevensvalidatie (tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen voor gegevens).

Deze werkmap bevat een bereik voor gegevensconsolidatie met verwijzingen naar cellen buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling. Formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied zullen worden aangepast en worden mogelijk niet juist weergegeven in een eerdere versie van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunnen bereiken voor gegevensconsolidatie formules bevatten met verwijzingen naar gegevens buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling. In Excel 97-2003 telt een werkblad slechts 256 kolommen en 65.536 rijen. Formuleverwijzingen naar gegevens in cellen buiten deze rij- en kolomgrenzen worden aangepast en mogelijk niet juist weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om bereiken voor gegevensconsolidatie te zoeken met formuleverwijzingen naar gegevens buiten de rij- en kolomgrenzen van Excel 97-2003, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Sommige matrixformules in deze werkmap verwijzen naar een gehele kolom. In eerdere versies van Excel kunnen deze formules bij het herberekenen worden geconverteerd naar fouten van het type #GETAL!.

Wat betekent dit?    Matrixformules die verwijzen naar een gehele kolom in Excel 2010 en Excel 2007, worden bij het herberekenen in Excel 97-2003 geconverteerd naar en weergegeven als fouten van het type #GETAL!.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de matrixformules te zoeken die verwijzen naar een gehele kolom, zodat u vervolgens de noodzakelijke wijzigingen kunt aanbrengen om de fout #GETAL! te voorkomen.

Een of meer gedefinieerde namen in deze werkmap bevatten formules die meer tekens bevatten dan de 255 tekens die zijn toegestaan in de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden opgeslagen, maar worden afgekapt wanneer ze worden bewerkt in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Als benoemde bereiken in formules de limiet van 255 tekens overschrijden die in Excel 97-2003 wordt ondersteund, werkt de formule correct, maar wordt deze in het dialoogvenster Naam afgekapt en kan de formule niet worden bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met benoemde bereiken in formules, en breng de benodigde wijzigingen aan zodat gebruikers de formules kunnen bewerken in Excel 97-2003.

Sommige formules in deze werkmap zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn. Als deze formules in eerdere versies van Excel worden herberekend zonder de gekoppelde werkmappen te openen, kunnen tekens die de limiet van 255 tekens overschrijden, niet als resultaat worden gegeven.

Wat betekent dit?    Formules in een werkmap die zijn gekoppeld aan andere werkbladen die zijn gesloten, kunnen slechts maximaal 255 tekens weergeven wanneer deze opnieuw worden berekend in Excel 97-2003. De formuleresultaten worden mogelijk afgekapt.

Wat moet u doen?    Zoek de cellen die formules bevatten met koppelingen naar andere werkmappen die zijn gesloten, zodat u de koppelingen kunt controleren en de noodzakelijke wijzigingen kunt aanbrengen om afgekapte formuleresultaten in Excel 97-2003 te voorkomen.

Een formule voor gegevensvalidatie heeft meer dan 255 tekens.

Wat betekent dit?    Wanneer in Excel 97-2003 ondersteunde formules voor gegevensvalidatie de limiet van 255 tekens overschrijden, werken de formules correct, maar worden ze afgekapt en kunnen ze niet worden bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met formules voor gegevensvalidatie, en gebruik minder tekens in de formule zodat gebruikers deze kunnen bewerken in Excel 97-2003.

Sommige formules bevatten matrices met meer elementen dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Matrices met meer dan 256 kolommen of 65.536 rijen worden niet opgeslagen en leveren mogelijk andere resultaten op.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u matrixformules gebruiken die elementen met meer dan 256 kolommen en 65.536 rijen bevatten. In Excel 2007 wordt hiermee de limiet voor matrixelementen overschreden en worden mogelijk andere resultaten geretourneerd.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die matrixformules bevatten met meer elementen dan wordt ondersteund in eerdere versies van Excel en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan.

Deze werkmap bevat aangepaste beschrijvingen voor door de gebruiker definieerde VBA-functies. Alle aangepaste beschrijvingen worden verwijderd.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u VBA (Visual Basic for Applications) gebruiken om door de gebruiker gedefinieerde functies (UDF) met aangepaste beschrijvingen te maken. Aangepaste beschrijvingen worden niet ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003, en worden verwijderd.

Wat moet u doen?    Er is geen actie vereist omdat alle aangepaste beschrijvingen worden verwijderd.

Zie Wat is nieuw: gewijzigde functies in Excel voor meer informatie over de manier waarop u een of meer van deze compatibiliteitsproblemen kunt oplossen.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor voorwaardelijke opmaak

Niet-ondersteunde functies voor voorwaardelijke opmaak kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een aanzienlijk verlies aan functionaliteit leidt.

Aanzienlijk verlies aan functionaliteit Oplossing
Een aantal cellen bevat meer voorwaardelijke opmaak dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. In eerdere versies van Excel worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan voorwaardelijke opmaak maximaal 64 voorwaarden bevatten, maar in Excel 97-2003 worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken waarop voorwaardelijke opmaak met meer dan drie voorwaarden is toegepast, en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan zodat niet meer dan drie voorwaarden worden gebruikt.

In een aantal cellen overlappen de bereiken van voorwaardelijke opmaak elkaar. In eerdere versies van Excel zullen niet alle regels voor voorwaardelijke opmaak van de overlappende cellen worden geëvalueerd. De overlappende cellen zullen verschillende voorwaardelijke opmaak hebben.

Wat betekent dit?    Overlappende bereiken voor voorwaardelijke opmaak worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en de voorwaardelijke opmaak wordt niet zoals verwacht weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met overlappende bereiken voor voorwaardelijke opmaak, en breng de benodigde wijzigingen aan om de overlapping te voorkomen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak, zoals gegevensbalken, kleurenschalen of pictogrammensets, die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 worden tal van typen voorwaardelijke opmaak niet weergegeven, zoals gegevensbalken, kleurenschalen, pictogrammensets, waarden met een hoge of lage rangschikking, waarden die boven of onder het gemiddelde liggen, unieke of dubbele waarden en vergelijkingen van tabelkolommen waarmee wordt bepaald welke cellen worden opgemaakt.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die typen voorwaardelijke opmaak bevatten die nieuw zijn in Excel 2010, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat alleen typen worden gebruikt die in de eerdere versie van Excel worden ondersteund.

Sommige cellen bevatten voorwaardelijke opmaak waarvoor het selectievakje Stoppen indien Waar niet is ingeschakeld. In eerdere versies van Excel wordt dit selectievakje niet herkend en zal altijd worden gestopt na de eerste voorwaarde Waar.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 is er geen optie beschikbaar waarmee u kunt instellen dat niet met voorwaardelijke opmaak moet worden gestopt na de eerste voorwaarde die Waar is. Er wordt geen voorwaardelijke opmaak meer toegepast na de eerste voorwaarde die Waar is.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten waarvoor het selectievakje Stoppen indien Waar is uitgeschakeld en klik vervolgens op Herstellen om het compatibiliteitsprobleem te verhelpen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak voor een niet-aangrenzend bereik (zoals bovenste/onderste N, bovenste/onderste N%, boven/onder gemiddelde of boven/onder standaarddeviatie). Dit wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 wordt geen voorwaardelijke opmaak in niet-aangrenzende cellen weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die typen voorwaardelijke opmaak in een niet-aangrenzend bereik bevatten, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat alleen typen worden gebruikt die in eerdere versies van Excel beschikbaar zijn.

Sommige draaitabellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die mogelijk niet correct werkt in eerdere versies van Excel. De regels voor voorwaardelijke opmaak geven niet dezelfde resultaten weer als u deze draaitabellen gebruikt in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In draaitabelrapporten in Excel 97-2003 worden mogelijk andere resultaten van voorwaardelijke opmaak weergegeven dan in draaitabelrapporten in Excel 2010.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de velden in het draaitabelrapport te zoeken waarop regels voor voorwaardelijke opmaak zijn toegepast. Pas vervolgens regels voor voorwaardelijke opmaak toe die in de eerdere versies van Excel beschikbaar zijn.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden in andere werkbladen. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden in andere werkbladen niet weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten die verwijst naar waarden in andere werkbladen. Pas vervolgens voorwaardelijke opmaak toe die niet verwijst naar waarden in andere werkbladen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak met de notatie Tekst die bevat bij een celverwijzing of een formule. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?     In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak waarin formules worden gebruikt voor tekst die regels bevat, niet weergegeven in het werkblad.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast waarin formules worden gebruikt voor tekst die regels bevat. Pas vervolgens voorwaardelijke opmaak toe die in eerdere versies van Excel wordt ondersteund.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een regel die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel omdat er een formulefout voorkomt in het bereik.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 kan voorwaardelijke opmaak waarin bereikregels worden gebruikt, niet juist worden weergegeven in het werkblad als de bereikregels een formulefout bevatten.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die bereikregels met formulefouten bevatten. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat er geen formulefouten meer voorkomen in de bereikregels.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een pictogrammenset-indeling voor voorwaardelijke opmaak die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak waarin een specifieke pictogrammenset-indeling wordt weergegeven, niet ondersteund. De pictogrammenset-indeling wordt niet in het werkblad weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met voorwaardelijke opmaak waarin een specifieke pictogrammenset-indeling wordt weergegeven. Breng de benodigde wijzigingen aan om ervoor te zorgen dat deze pictogrammenset-indeling niet wordt weergegeven.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een gegevensbalkregel waarvoor een instelling voor een negatieve waarde wordt gebruikt. Deze gegevensbalken worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak die een gegevensbalkregel bevat waarvoor een negatieve waarde wordt gebruikt, niet in het werkblad weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten met gegevensbalken die negatief zijn omdat de opmaak voor negatieve waarden in het dialoogvenster Nieuwe Opmaakregel is ingesteld op Automatisch of omdat de Instellingen voor as in het dialoogvenster Instellingen voor negatieve waarde en as zijn ingesteld op Automatisch of Middelpunt van cel. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt in een werkblad geen voorwaardelijke opmaak weergegeven die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden. Wijzig vervolgens het aantal niet-aaneengesloten celgebieden waarnaar de voorwaardelijke opmaak verwijst.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een gegevensbalkregel die een instelling voor de opvulling, rand of balkrichting gebruikt. Deze gegevensbalken worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt in het werkblad geen voorwaardelijke opmaak weergegeven die een gegevensbalkregel bevat waarin gebruik wordt gemaakt van een opvulling of een rand in een effen kleur of van instellingen van links naar rechts en van rechts naar links voor gegevensbalken.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een gegevensbalkregel met voorwaardelijke opmaak waarin gebruik wordt gemaakt van een opvulling of een rand in een effen kleur of van instellingen van links naar rechts en van rechts naar links voor gegevensbalken. Breng vervolgens de vereiste wijzigingen aan.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een of meer van deze compatibiliteitsproblemen kunt oplossen:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor grafieken

Niet-ondersteunde functies voor grafieken kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een aanzienlijk verlies aan functionaliteit leidt.

Aanzienlijk verlies aan functionaliteit Oplossing
A grafiek bevat een titel of gegevenslabel met meer dan 255 tekens. Gegevens die buiten de limiet van 255 tekens vallen, worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Grafiek- of astitels (titels in grafieken: beschrijvende tekst die automatisch wordt uitgelijnd met een as of wordt gecentreerd boven een grafiek.) en gegevenslabels (gegevenslabel: een label die aanvullende informatie verschaft over een gegevensmarkering. Met gegevensmarkeringen worden afzonderlijke gegevenspunten of waarden weergegeven die afkomstig zijn van een cel in een gegevensblad.) mogen in Excel 97-2003 maximaal 255 tekens bevatten. Gegevens die buiten deze limiet vallen, gaan verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de titels of gegevenslabels te zoeken die langer zijn dan 255 tekens, selecteer de titels of gegevenslabels en bewerk deze zodat de lengte wordt teruggebracht tot 255 of minder tekens.

Deze werkmap bevat grafieken met opmaak die in eerdere versies van Excel niet wordt ondersteund en niet wordt weergegeven.

Wat betekent dit?    Aangepaste opvullingen voor vormen, omtrekken van vormen en vormeffecten (zoals effecten met gloed en schuine randen of lijnen met kleurovergang) zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de aangepaste opmaak te zoeken die niet wordt ondersteund, en wijzig deze vervolgens in een opmaak die in eerdere versies van Excel wordt ondersteund.

Eerdere versies van Excel ondersteunen alleen kleuren uit het kleurenpalet. Als de werkmap in een eerdere versie van Excel wordt geopend, worden alle lijnkleuren omgezet naar de meest overeenkomende kleur in het palet, zodat in een grafiek mogelijk verschillende reeksen toch met dezelfde kleur worden weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 worden 16 miljoen kleuren ondersteund, terwijl in Excel 97-2003 alleen de kleuren worden ondersteund die in het standaardkleurenpalet beschikbaar zijn. Niet-ondersteunde kleuren worden omgezet naar de meest overeenkomende kleur in het standaardkleurenpalet die mogelijk al wordt gebruikt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de aangepaste kleuren te zoeken die niet worden ondersteund, en selecteer hiervoor vervolgens een kleur uit het standaardkleurenpalet.

Deze werkmap bevat grafieken met meer gegevenspunten dan in eerdere versies van Excel kunnen worden weergegeven. Alleen de eerste 32.000 gegevenspunten per reeks in 2D-grafieken en de eerste 4.000 gegevenspunten per reeks in 3D-grafieken worden weergegeven wanneer de werkmap wordt geopend in een versie van Excel die ouder is dan de huidige versie.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u meer dan 32.000 gegevenspunten per reeks in 2D-grafieken en meer dan 4.000 gegevenspunten per reeks in 3D-grafieken gebruiken. Dit overschrijdt de limieten voor gegevenspunten per reeks in Excel 97-2003 en Excel 2007.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de grafiek te zoeken waarin de limiet voor gegevenspunten per reeks wordt overschreden. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan om ervoor te zorgen dat de gegevenspunten binnen de limiet blijven.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor afbeeldingen, objecten en ActiveX-besturingselementen

Niet-ondersteunde functies voor afbeeldingen, objecten en ActiveX kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een aanzienlijk verlies aan functionaliteit leidt.

Aanzienlijk verlies aan functionaliteit Oplossing
Effecten die op dit object zijn toegepast, worden verwijderd. Eventuele tekst die buiten de grenzen van deze afbeelding valt, wordt afgekapt weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u speciale effecten gebruiken, zoals doorzichtige schaduwen. Deze speciale effecten worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en worden verwijderd.

Als u in Excel 2010 en Excel 2007 in een vorm tekst invoegt die breder is dan de vorm, wordt de tekst over de randen van de vorm heen weergegeven. In Excel 97-2003 wordt deze tekst afgekapt. U kunt afgekapte tekst voorkomen door de grootte van de vorm aan te passen aan de tekst.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de objecten met speciale effecten te zoeken en verwijder vervolgens waar nodig deze effecten.

Dit object kan niet meer worden bewerkt.

Wat betekent dit?    Ingesloten objecten die zijn gemaakt in Excel 2010 en Excel 2007 kunnen niet worden bewerkt in Excel 97-2003

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de objecten te zoeken die tekst bevatten die niet kan worden bewerkt, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan.

Niet-geïnitialiseerde ActiveX-besturingselementen kunnen niet worden overgebracht naar de geselecteerde bestandsindeling. Als u doorgaat, gaan de besturingselementen verloren.

Wat betekent dit?    Als een werkmap ActiveX-besturingselementen bevat die worden beschouwd als niet veilig voor initialisatie (UFI), gaan deze verloren als u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. U kunt het beste deze besturingselementen markeren als veilig voor initialiseren (SFI).

Wat moet u doen?    Als u een werkmap opent die niet-geïnitialiseerde ActiveX-besturingselementen bevat en die is ingesteld op een hoog beveiligingsniveau, moet u de elementen eerst inschakelen via de berichtenbalk voordat deze kunnen worden geïnitialiseerd.

Een of meer objecten in deze werkmap, zoals vormen, WordArt of tekstvakken, staan mogelijk toe dat tekst voorbij de objectbegrenzing doorloopt. Eerdere versies van Excel herkennen deze optie niet en daar wordt tekst die te ver doorloopt, verborgen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 is het mogelijk om tekstvakken weer te geven op objecten, zoals vormen, en de tekst buiten de grenzen van deze objecten te laten doorlopen. In Excel 2007 en Excel 97-2003 is tekst die buiten de grenzen van een object doorloopt, niet zichtbaar.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het tekstvak te zoeken met tekst die buiten de grenzen van de vorm doorloopt. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan om de tekst binnen de objectbegrenzing te houden en schakel de optie voor het doorlopen van tekst uit. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de vorm, selecteer Vorm opmaken en schakel in de categorie Tekstvak het selectievakje Toestaan dat tekst buiten vorm doorloopt uit.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Deze werkmap bevat tekstvakken met tekstopmaak die niet beschikbaar is in eerdere versies van Excel. De tekst in de tekstvakken wordt anders weergegeven in de eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 is het mogelijk om voor objecten, zoals vormen, een tekstvak te gebruiken waarin meerdere kolommen met tekst worden weergegeven. In Excel 97-2003 wordt de tekst in een andere opmaak weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het tekstvak te zoeken waarin meerdere kolommen met tekst worden weergegeven. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan om de tekst in één kolom weer te geven. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de vorm, selecteer Vorm opmaken en klik in de categorie Tekstvak op Kolommen.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor aanpassing

Niet-ondersteunde functies voor aanpassing kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een gering kwaliteitsverlies leidt.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Deze werkmap bevat een aangepaste werkbalk Snelle toegang en/of aangepaste gebruikersinterfaceonderdelen die niet worden ondersteund in eerdere versies van Excel. Deze aangepaste functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Omdat de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Excel 2010 en Excel 2007 sterk afwijkt van de menu's en werkbalken in Excel 97-2003, zijn eventuele aanpassingen die in Excel 2010 in de werkbalk Snelle toegang zijn doorgevoerd, niet beschikbaar in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    In Excel 97-2003 kunt u vergelijkbare aangepaste opdrachten aan werkbalken en menu's toevoegen.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor samenwerking

Niet-ondersteunde functies voor samenwerking kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen veroorzaken, wat tot een gering kwaliteitsverlies leidt.

Gering kwaliteitsverlies Oplossing
Als iemand deze werkmap met behulp van een bestandsconversieprogramma opent in een eerdere versie van Excel, wordt deze werkmap alleen-lezen en zullen functies voor gedeelde werkmappen niet beschikbaar zijn. Als u wilt dat gebruikers de werkmap als gedeelde werkmap kunnen blijven gebruiken in eerdere versies van Excel, moet u de werkmap opslaan in een bestandsindeling uit die eerdere versies.

Wat betekent dit?    Het is niet mogelijk om een gedeelde werkmap in Excel 2010-indeling te delen met gebruikers die werken met Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Als u een gedeelde werkmap wilt blijven delen met gebruikers van Excel 97-2003 en als u wilt dat alle functies van de gedeelde werkmap beschikbaar zijn in de eerdere versies, moet u de gedeelde werkmap opslaan in de bestandsindeling van Excel 97-2003 en met de werkmap werken in de compatibiliteitsmodus.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een of meer van deze compatibiliteitsproblemen kunt oplossen:

Terug naar boven Terug naar boven

Een werkmap converteren naar Excel 2010-bestandsindeling

Als u een werkmap opent die in Excel 97-2003 is gemaakt, en niemand meer aan deze werkmap in de eerdere versie hoeft te werken, kunt u de werkmap converteren naar de huidige Excel 2010-bestandsindeling. Als u converteert naar de huidige bestandsindeling, hebt u toegang tot alle nieuwe en verbeterde functies en functionaliteit die Excel 2010 te bieden heeft. Bovendien zal het bestand meestal minder groot zijn.

U kunt de werkmap als volgt converteren:

 • De werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling    Als u een werkmap converteert, wordt deze vervangen door een kopie van de werkmap in de huidige bestandsindeling (.XLSX). Na conversie is de werkmap niet langer beschikbaar in de oorspronkelijke bestandsindeling.

U converteert een werkmap als volgt naar de huidige bestandsindeling:

 1. Open de werkmap die u wilt converteren naar de huidige bestandsindeling.

Opmerking    De werkmap wordt geopend in compatibiliteitsmodus.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Info en klik vervolgens in de sectie Compatibiliteitsmodus op de knop Converteren.
 2. Als er een bericht over conversie van werkmappen wordt weergegeven, klikt u op OK.

Tip    Als u dit bericht over werkmapconversie niet meer wilt zien, selecteert u Niet meer vragen om werkmappen te converteren.

 1. Klik op Ja om de werkmap de sluiten en weer te openen. Nu kunt u in de huidige bestandsindeling gaan werken.
 • De werkmap opslaan in de huidige bestandsindeling    Als u de werkmap niet wilt converteren, maar een kopie van de werkmap in de oorspronkelijke bestandsindeling wilt behouden, kunt u een kopie van de werkmap opslaan in de Excel 2010-bestandsindeling (.XLSX).

U slaat een werkmap als volgt op naar de huidige bestandsindeling:

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.
 2. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Opslaan als:
  • Klik op .XLSX als u de werkmap in de huidige bestandsindeling voor Excel-werkmappen wilt opslaan.
  • Klik op .XLSB als u het bestand in de nieuwe binaire bestandsindeling wilt opslaan.
  • Klik op .XLTX als u de werkmap als een sjabloon wilt opslaan.
  • Klik op .XLSM als de werkmap macro's bevat die u wilt behouden.
  • Klik op .xltm als de werkmap macro's bevat die u wilt behouden en als u de werkmap als een sjabloon wilt opslaan.
 4. Klik op Opslaan.

Terug naar boven Terug naar boven

Functies van Excel 2007 en Excel 97-2003 die niet worden ondersteund in Excel 2010

Wanneer u een werkmap die in Excel 97-2003 is gemaakt, opent in Excel 2010, worden sommige functies van de eerdere versie van Excel niet ondersteund in de werkmap. Niet-ondersteunde functies zijn vervangen door nieuwe functies en functionaliteit, of verwijderd omdat ze zelden werden gebruikt.

Tip    Als functies niet beschikbaar zijn op het lint maar wel in Excel 2010, kunt u deze functies toch gebruiken door ze aan de werkbalk Snelle toegang of het lint toe te voegen.

De volgende functies van Excel 97-2003 werken mogelijk anders, zijn verwijderd of zijn niet beschikbaar op het lint.

Niet-ondersteunde functies voor werkbladen

In Excel 97-2003 In Excel 2010
U kunt de functie AutoOpmaak gebruiken om een van meerdere AutoOpmaak-profielen (AutoOpmaak: een ingebouwde verzameling opmaakeigenschappen, zoals tekengrootte, patronen en uitlijning, die u op een gegevensbereik kunt toepassen. Excel bepaalt de samenvattings- en detailniveaus in het geselecteerde bereik en past aan de hand daarvan de verschillende opmaakeigenschappen toe.) toe te passen en zo snel een gegevensbereik op te maken.

Opmaakprofielgalerieën voor tabellen, cellen en draaitabellen bevatten een set professionele stijlen of opmaakprofielen die snel kunnen worden toegepast. U kunt kiezen uit vele vooraf gedefinieerde opmaakprofielen of zo nodig aangepaste opmaakprofielen maken. Opmaakprofielen vervangen AutoOpmaak als de handigste manier om een celbereik op te maken.

U kunt daarnaast nog steeds de opdracht AutoOpmaak gebruiken, maar u moet de opdracht eerst toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor tabellen

In Excel 97-2003 In Excel 2010
U kunt een Excel-lijst (lijst: een reeks rijen die bij elkaar behorende gegevens bevatten of een reeks rijen waaraan u de functionaliteit van een gegevensblad toekent met de opdracht Lijst maken.)maken om het beheren en analyseren van groepen gerelateerde gegevens in een werkblad te vereenvoudigen. Excel-lijsten worden nu aangeduid als Excel-tabellen, in overstemming met de benaming van deze functie in andere Microsoft Office-programma's, zoals Word en PowerPoint.
U kunt een invoegrij (een speciale rij in Excel-lijsten) gebruiken om snel een nieuwe gegevensrij toe te voegen onder aan een lijst. De invoegrij is niet meer beschikbaar. Als u rijen aan een tabel wilt toevoegen, drukt u op Tab of typt u of plakt u de gewenste gegevens onder aan de tabel. U kunt ook rijen invoegen voor extra gegevens.
U kunt namen voor lijsten definiëren.

Wanneer u een tabel maakt, wordt tegelijkertijd een gedefinieerde naam voor hetzelfde bereik gemaakt. Deze naam kan worden gebruikt om te verwijzen naar de tabel in formules die de nieuwe, gestructureerde verwijzingsfunctie gebruiken.

Namen die worden gebruikt voor lijsten in eerdere versies van Excel, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor bereiknamen in Excel 2010 en kunnen daarom niet worden gebruikt om te verwijzen naar de tabel in formules waarin de nieuwe gestructureerde verwijzingsfunctie wordt gebruikt. Als u tabelnamen wilt gebruiken in gestructureerde verwijzingen, moet u de gedefinieerde namen wijzigen.

U kunt een Excel-lijst op een Windows SharePoint Services-site publiceren en verbinding maken met de gepubliceerde lijst op de SharePoint-site om lijstgegevens te synchroniseren tussen Excel en Windows SharePoint Services.

Het is niet langer mogelijk Excel-tabellen en SharePoint-lijsten in beide richtingen te synchroniseren. Wanneer u tabelgegevens naar een SharePoint-lijst exporteert, kunt u alleen een eenrichtingsverbinding instellen met de gegevens in de SharePoint-lijst.

Via een eenrichtingsverbinding met de gegevens in de SharePoint-lijst kunnen wijzigingen in de gegevens in de SharePoint-lijst worden verwerkt in Excel 2010. Wanneer u de tabelgegevens in Excel 2010 vernieuwt, worden de tabelgegevens in het werkblad overschreven door de nieuwste gegevens van de SharePoint-site, met inbegrip van de wijzigingen die u in de tabelgegevens hebt aangebracht. In Excel 2010 kunt u de wijzigingen die u aanbrengt in de tabelgegevens in Excel, niet meer verwerken in een SharePoint-lijst nadat u die gegevens eenmaal hebt geëxporteerd.

Als u een tweerichtingsverbinding wilt behouden, moet u de bestandsindeling van Excel 97-2003 behouden voor de werkmap in plaats van deze te converteren naar de bestandsindeling van Excel 2010.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een niet-ondersteunde functie vervangt of omzeilt:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor formules

In Excel 97-2003 In Excel 2010
Volledige rij- en kolomverwijzingen die in een werkmap worden gebruikt, kunnen gegevens in cellen omvatten die zich binnen de rij- en kolomlimiet van Excel 97-2003 bevinden.

Bij volledige rij- en kolomverwijzingen wordt automatisch rekening gehouden met de cellen in het grotere raster van Excel 2010. Dit houdt in dat de verwijzing =A:A, die in eerdere versies van Excel verwijst naar de cellen A1:A65536, verwijst naar de cellen A1:A1048576 in de bestandsindeling van Excel 2010.

Het converteren van een werkmap van een eerdere versie van Excel naar de bestandsindeling van Excel 2010 kan problemen veroorzaken wanneer er volledige rij- of kolomverwijzingen worden gebruikt in die werkmap en er in de cellen buiten de rij- en kolomlimiet van de eerdere versie van Excel gegevens zijn ingevoerd waarvan het niet de bedoeling is dat ze in de verwijzingen worden opgenomen.

Als er daarnaast specifieke functies zijn gebruikt waarmee het aantal cellen, rijen of kolommen in de verwijzing worden geteld (zoals AANTAL.LEGE.CELLEN, RIJEN en KOLOM) en deze functies verwezen naar volledige rijen of kolommen, kan het zijn dat deze functies andere resultaten opleveren dan verwacht.

Specifieke namen waarvoor een combinatie van letters en cijfers (zoals NLD1, FOO100 en MGR4) wordt gebruikt, kunnen worden gedefinieerd en gebruikt in formules in Excel 97-2003 omdat deze niet strijdig zijn met celverwijzingen.

Dankzij de nieuwe limiet van 16.384 kolommen lopen de kolommen in Excel 2010 door tot kolom XFD. Dit betekent dat de specifieke namen (zoals NLD1 , FOO100 en MGR4) die u in eerdere versies van Excel kon definiëren, strijdig zullen zijn met geldige celverwijzingen in Excel 2010. Bovendien zijn in Excel 2010 namen die met XL beginnen, gereserveerd voor intern gebruik.

Wanneer tijdens de conversie van een werkmap uit een eerdere versie van Excel naar de bestandsindeling van Excel 2010 incompatibele namen worden gevonden, wordt u van dit conflict op de hoogte gebracht. Om deze namen van celverwijzingen te onderscheiden wordt aan de incompatibele namen automatisch een voorvoegsel in de vorm van een onderstrepingsteken (_) toegevoegd.

Externe werkmapverwijzingen en functies die met tekenreeksverwijzingen werken (zoals INDIRECT), worden niet bijgewerkt; deze verwijzingen en functies moet u handmatig wijzigen.

In Excel 2010 worden gedefinieerde namen waarnaar wordt verwezen middels VBA-code (Microsoft Visual Basic for Applications), evenmin gewijzigd. VBA-code waarin wordt verwezen naar incompatibele namen, werkt niet en moet worden bijgewerkt.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor grafieken

In Excel 97-2003 In Excel 2010
U kunt de wizard Grafieken gebruiken om een grafiek te maken. U maakt een grafiek door op het gewenste grafiektype op het lint te klikken (tabblad Invoegen, groep Grafiek). Nadat u de grafiek hebt gemaakt, kunt u de grafiek wijzigen en opmaken met de Hulpmiddelen voor grafieken.
U kunt de grootte van meerdere grafieken tegelijkertijd wijzigen. U moet de grootte van elke grafiek afzonderlijk wijzigen.
Wanneer een bestaand grafiekblad met gegevens is geselecteerd, kunt u op F11 drukken om een grafiekblad met dezelfde gegevens te maken.

U kunt grafiekbladen die gegevens bevatten, niet langer dupliceren door op F11 te drukken.

Wanneer u op F11 drukt wanneer een bestaand grafiekblad met gegevens is geselecteerd, wordt er een nieuw grafiekblad zonder gegevens gemaakt.

U kunt de draaihoek van een 3D-grafiek wijzigen met behulp van de muis.

U kunt de muis niet gebruiken om de draaihoek van een 3D-grafiek te wijzigen.

U kunt de draaihoek van een 3D-grafiek alleen wijzigen door instellingen op te geven in de categorie 3D-draaiing in het dialoogvenster Grafiekgebied opmaken.

U kunt opvulpatronen gebruiken in grafiekelementen.

In plaats van opvulpatronen in grafiekelementen kunt u afbeeldings- en patroonopvullingen gebruiken.

Grafieken met opvulpatronen die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel, worden op dezelfde manier weergegeven wanneer ze worden geopend in Excel 2010, maar u kunt de opvulpatronen niet in andere grafiekelementen gebruiken.

Met de opdracht Formaat van venster kunt u ervoor zorgen dat het formaat van grafieken in grafiekbladen (grafiekblad: een blad in een werkmap dat alleen een grafiek bevat. Een grafiekblad is handig als u een grafiek of een draaigrafiekrapport gescheiden van de werkbladgegevens of het draaitabelrapport wilt weergeven.) automatisch wordt aangepast wanneer u het formaat van het venster wijzigt. In plaats van de opdracht Formaat van venster te gebruiken kunt u vergelijkbare resultaten bereiken met de opdracht Inzoomen op selectie.
Er wordt automatisch een tekstvak gemaakt wanneer u ergens in een grafiek klikt en begint te typen.

U kunt geen tekstvak maken wanneer u ergens in een grafiek klikt en begint te typen.

Als u een tekstvak aan een grafiek wilt toevoegen, gebruikt u de opdracht Tekstvak invoegen.

Een gekopieerde grafiek wordt standaard als afbeelding geplakt in een Word-document of PowerPoint-presentatie.

Standaard wordt een gekopieerde grafiek in een Word 2010-document of PowerPoint 2010-presentatie geplakt als een object dat is gekoppeld aan de Excel-grafiek.

U kunt de manier waarop een gekopieerde grafiek wordt geplakt, wijzigen door te klikken op de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u de grafiek plakt, en de grafiek vervolgens te plakken als een afbeelding of een hele werkmap.

U kunt een Word-tabel als gegevens voor een nieuwe grafiek gebruiken.

Een tabel in Word 2010 kan niet worden gebruikt als gegevensbron voor een nieuwe grafiek.

Wanneer u een grafiek maakt in Word 2010, bevat het gemaakte werkblad voorbeeldgegevens, niet de gegevens uit de geselecteerde Word-tabel. U kunt de gegevens uit de Word-tabel uitzetten in de nieuwe grafiek door de gegevens naar het werkblad te kopiëren en de bestaande voorbeeldgegevens te vervangen.

U kunt opties voor het formaat van de afgedrukte grafiek en de schaal instellen op het tabblad Grafiek van het dialoogvenster Pagina-instelling. Het tabblad Grafiek is alleen beschikbaar wanneer er een grafiek is geselecteerd (menu Bestand, opdracht Pagina-instelling). De opties voor het formaat en de schaal van de afgedrukte grafiek zijn niet meer beschikbaar op het tabblad Grafiek van het dialoogvenster Pagina-instelling. Het tabblad Grafiek is alleen beschikbaar wanneer er een grafiek is geselecteerd (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, Startpictogram voor dialoogvenstersKnopvlak.
U kunt gegevens aan een grafiek toevoegen door de gegevens te selecteren in het werkblad en deze naar de grafiek te slepen.

U kunt gegevens niet langer vanuit een werkblad naar een grafiek slepen.

U kunt andere methoden gebruiken om gegevens aan een grafiek toe te voegen.

U kunt gegevenspunten (gegevenspunten: afzonderlijke waarden die zijn uitgezet in een grafiek en worden weergegeven als staven, kolommen, lijnen, cirkel- of ringsegmenten, punten en verscheidene andere vormen die gegevensmarkeringen worden genoemd. Gegevensmarkeringen van dezelfde kleur vormen een gegevensreeks.) in een grafiek slepen en de bijbehorende bronwaarden op het werkblad wijzigen. Het is niet meer mogelijk de bronwaarden op het werkblad te wijzigen door de gegevenspunten te slepen.
Vormen worden getekend in een indeling die verschilt van de indeling die wordt gebruikt in Excel 2010.

Vormen die zijn getekend in eerdere versies van Excel, kunnen niet worden gegroepeerd met vormen die zijn getekend in Excel 2010, zelfs als de vormen worden opgewaardeerd tot de huidige versie. U kunt vormen die zijn gemaakt in verschillende versies van Excel, niet tegelijkertijd selecteren. Vormen die zijn gemaakt in verschillende versies van Excel, worden in lagen boven op de huidige vormen geplaatst.

Net als vormen kunnen grafieken die zijn gemaakt in Excel 2010, niet in lagen worden geplaatst boven op dialoogbladen die zijn gemaakt in eerdere versies van Excel en kunt u geen grafieken weergeven die in lagen onder deze dialoogbladen zijn geplaatst.

Als u de huidige grafieken wilt selecteren, gebruikt u het selectievakje voor grafiekelementen (Hulpmiddelen voor grafieken, tabblad Opmaak, groep Huidige selectie).

Als u verborgen grafieken of vormen wilt selecteren die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel, moet u eerst de opdracht Meerdere objecten selecteren toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang of aan een aangepaste groep op het lint.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over de manier waarop u een niet-ondersteunde functie vervangt of omzeilt:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor draaitabellen

In Excel 97-2003 In Excel 2010
U kunt namen voor draaitabelrapporten definiëren. Namen die worden gebruikt voor draaitabelrapporten in eerdere versies van Excel, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor bereiknamen in Excel 2010 en kunnen daarom niet worden gebruikt om te verwijzen naar een tabel in formules waarin de nieuwe gestructureerde verwijzingsfunctie wordt gebruikt. Als u namen van draaitabelrapporten wilt gebruiken in gestructureerde verwijzingen, moet u de gedefinieerde namen wijzigen.
Berekende onderdelen die zijn gedefinieerd in OLAP-kubussen, worden standaard in draaitabelrapporten weergegeven.

Berekende onderdelen die zijn gedefinieerd in OLAP-kubussen, worden standaard niet meer weergegeven in draaitabelrapporten, maar berekende maatstaven (berekende onderdelen in de dimensie Maatstaven) worden standaard wel weergegeven.

U kunt berekende onderdelen weergeven door Berekende onderdelen van OLAP-server weergeven te selecteren op het tabblad Weergeven in het dialoogvenster Opties voor draaitabel (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Draaitabel, Opties).

Ter ondersteuning van OLAP-draaitabelrapporten worden versies van Microsoft SQL Server Analysis Services gebruikt die ouder zijn dan Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

De nieuwe filteropties in OLAP-draaitabelrapporten vereisen ondersteuning voor sub-selects op de OLAP-server. SQL Server 2005 Analysis Services of SQL Server 2008 Analysis Services ondersteunen sub-selects zodat alle filteropties beschikbaar zijn.

Wanneer u een werkmap van een eerdere versie van Excel converteert naar de bestandsindeling van Excel 2010, zijn alleen de filteropties die beschikbaar zijn in Excel 2003-draaitabelrapporten, beschikbaar in Excel 2010-draaitabelrapporten. De eerdere versies van SQL Server Analysis Services bieden namelijk geen ondersteuning voor het gebruik van sub-selects.

U kunt de wizard OLAP-kubus gebruiken om OLAP-kubusbestanden te maken op basis van relationele gegevensbronnen. Met deze functie kunt u een hiërarchische gegevensstructuur toevoegen aan relationele gegevens, zodat de relationele gegevens kunnen worden weergegeven in draaitabelrapporten en opgeslagen in een afzonderlijk bestand. De wizard OLAP-kubus is niet meer beschikbaar. U kunt rechtstreeks verbinding maken met de relationele gegevens als u draaitabelrapporten wilt maken op basis van relationele gegevens, of u kunt de relationele gegevens importeren in een Excel-werkmap.
U gebruikt de wizard Draaitabel om een draaitabelrapport te maken en de wizard Draaigrafiek om een draaigrafiekrapport te maken.

De wizard Draaitabel en de wizard Draaigrafiek zijn niet beschikbaar op het Office Fluent-lint. In plaats daarvan moet u de opdrachten Draaitabel invoegen en Draaigrafiek invoegen gebruiken om in één stap een draaitabelrapport of een draaigrafiekrapport te maken (tabblad Invoegen, groep Tabellen, knop Draaitabel).

U kunt de wizard Draaitabel en de wizard Draaigrafiek nog steeds gebruiken door deze toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang of aan een aangepaste groep op het lint. Sommige bekende functies zijn alleen beschikbaar wanneer u de wizards gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor functies als server-gedefinieerde paginavelden, de optie voor geheugenoptimalisatie, de mogelijkheid expliciet een draaitabelrapport te maken op basis van een ander draaitabelrapport en het gebruik van meerdere samenvoegingsbereiken.

Aangepaste labels en itemopmaak gaan verloren wanneer u velden samenvouwt.

Aanpassingen van items in draaitabelrapporten (zoals aangepaste labels en itemopmaak) blijven behouden, zelfs als deze items tijdelijk niet zichtbaar zijn in het draaitabelrapport.

Wanneer u een werkmap van een eerdere versie van Excel naar de bestandsindeling van Excel 2010 converteert, worden de aangepaste labels en itemopmaak toegepast wanneer u velden samenvouwt. Aangepaste labels zijn altijd beschikbaar in de werkmap, zelfs wanneer velden uit de draaitabelrapporten worden verwijderd en later opnieuw worden toegevoegd.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de manier waarop u een niet-ondersteunde functie vervangt of omzeilt:

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde functies voor ontwikkelaars

In Excel 97-2003 In Excel 2010
Met Microsoft Script Editor, een functie die beschikbaar is in het menu Extra (Extra, Macro, Microsoft Script Editor), kunt u HTML-bestanden bewerken. Integratie met Microsoft Script Editor is verwijderd uit het Microsoft Office 2010-pakket. Dit betekent dat de onderdelen voor het debuggen van scripts niet meer beschikbaar zijn in Excel 2010. Microsoft Script Editor wordt nog wel als onderdeel van Office 2010 geïnstalleerd, en u kunt de Microsoft Script Editor als standalone-programma gebruiken om HTML-bestanden te bewerken.

Terug naar boven Terug naar boven

Niet-ondersteunde bestandsindelingen

Ondersteuning voor de volgende bestandsindelingen is uit Office 2010 verwijderd. U kunt in deze bestandsindelingen geen werkmappen openen of opslaan.

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2010
WK1, ALL(1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ1 (1-2-3 Japans) (*.wj1)
WJ3 (1-2-3 Japans) (*.wj3)
WKS (1-2-3)
WKS (Works Japans) (*.wks)
WK3, FM3(1-2-3)
WK1, FMT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 Japans) (*.wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 Japans) (*.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
Microsoft Excel-grafiek (*.xlc)

Ondersteuning voor de volgende bestandsindelingen is gewijzigd.

Bestandsindeling In Excel 2010
Webpagina (*.htm; *.html) In Office 2010 wordt in deze bestandsindeling niet langer informatie over Excel-specifieke functies opgeslagen. Als u een bestand met deze indeling opent, blijven eventuele Excel-specifieke functies behouden die in eerdere versies van Excel zijn gemaakt. U kunt een dergelijk bestand (of een willekeurige andere werkmap) alleen voor publicatiedoeleinden in deze bestandsindeling opslaan.
Gecombineerd webpaginabestand (*.mht; *.mhtml) In Office 2010 wordt in deze bestandsindeling niet langer informatie over Excel-specifieke functies opgeslagen. Als u een bestand met deze indeling opent, blijven eventuele Excel-specifieke functies behouden die in eerdere versies van Excel zijn gemaakt. U kunt een dergelijk bestand (of een willekeurige andere werkmap) alleen voor publicatiedoeleinden in deze bestandsindeling opslaan.

Terug naar boven Terug naar boven

Een Excel 2010-werkmap controleren op compatibiliteit met eerdere versies van Excel

Als u wilt controleren of een Excel 2010-werkmap geen compatibiliteitsproblemen oplevert waardoor een aanzienlijk verlies aan functionaliteit of gering kwaliteitsverlies in een eerdere versie van Excel kan optreden, kunt u de compatibiliteitscontrole uitvoeren. Met de compatibiliteitscontrole worden compatibiliteitsproblemen opgespoord en wordt een rapport gemaakt aan de hand waarvan u de problemen kunt oplossen.

Belangrijk    Als u in de compatibiliteitsmodus werkt met een werkmap in de bestandsindeling Excel 97-2003 (.XLS) in plaats van de nieuwe XML-bestandsindeling van Excel 2010 (.XLSX) of de binaire bestandsindeling (.XLSB), wordt de Compatibiliteitscontrole automatisch uitgevoerd als u de werkmap opslaat.

 1. Open in Excel 2010 de werkmap die u wilt controleren op compatibiliteit.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Info.
 3. Klik op de knop Controleren op problemen en klik vervolgens op Compatibiliteit controleren.

Dialoogvenster Compatibiliteitscontrole

 1. Schakel het selectievakje Compatibiliteit controleren bij opslaan van deze werkmap in als u wilt dat de compatibiliteit telkens wordt gecontroleerd wanneer u deze werkmap opslaat.
 2. Als u in een apart werkblad een rapport wilt maken van alle problemen in het vak Samenvatting, klikt u op Kopiëren naar nieuw werkblad.

Tip    Klik, indien deze optie beschikbaar is, op Zoeken om de problemen in het werkblad op te sporen, of op Herstellen om eenvoudige problemen op te lossen. Klik voor meer informatie over gecompliceerde problemen op Help.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010, Publisher 2010