Nieuwe functies in Excel 2013

 Belangrijk   De berekende uitkomsten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86 of x86-64 architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Klik op een functienaam in de volgende lijst als u gedetailleerde Help-informatie over de betreffende functie wilt weergeven.

Functienaam Type en beschrijving
BOOGCOT, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de boogcotangens van een getal
BOOGCOTH, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal
ARABISCH, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Zet een Romeins cijfer om in een Arabisch getal
BASIS, functie Wiskundige en trigonometrische functies:    Zet een getal om in tekst met een opgegeven radix (basis)
BINOM.VERD.BEREIK, functie Statistische functie:    Geeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiaalverdeling
BIT.EN, functie Technische functie:   Geeft als resultaat een bitsgewijze En-bewerking van twee getallen
BIT.VERSCHUIF.LINKS, functie Technische functie:   Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar links is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving
BIT.OF, functie Technische functie:   Geeft als resultaat een bitsgewijze Of-bewerking van twee getallen
BIT.VERSCHUIF.RECHTS, functie Technische functie:   Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar rechts is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving
BIT.EX.OF, functie Technische functie:   Geeft als resultaat een bitsgewijze exclusieve Of-bewerking van twee getallen
AFRONDEN.BOVEN.WISK, functie Wiskundige en trigonometrische functies:    Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
COMBIN.A, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   
Geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items
COT, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal
COTH, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de cotangens hyperbolicus van een hoek
COSEC, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de cosecans van een hoek
COSECH, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek
DAGEN, functie Datum en tijd:   Geeft als resultaat het aantal dagen tussen twee datums
DECIMAAL, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Zet een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis om in een decimaal getal
ENCODEURL, functie Internet:   Geeft als resultaat een tekenreeks met URL-codering
XML.FILTEREN, functie Internet:   Geeft als resultaat specifieke gegevens van de XML-inhoud op basis van het opgegeven XPath
AFRONDEN.BENEDEN.WISK, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
FORMULETEKST, functie Zoek- en verwijzingsfunctie:   Geeft als resultaat de formule op de opgegeven verwijzing, in de vorm van tekst
GAMMA, functie Statistische functie:   Geeft als resultaat de waarde van de gamma-functie
GAUSS, functie Statistische functie:    Geeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdeling
ALS.NB, functie Logische functie:   Geeft als resultaat de waarde die u opgeeft als de expressie in #N/B resulteert. Anders wordt het resultaat van de expressie weergegeven
C.COSH, functie Technische functie:    Berekent de cosinus hyperbolicus van een complex getal
C.COT, functie Technische functie:   Berekent de cotangens van een complex getal
C.COSEC, functie Technische functie:   Berekent de cosecans van een complex getal
C.COSECH, functie Technische functie:   Berekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal
C.SEC, functie Technische functie:   Berekent de secans van een complex getal
C.SECH, functie Technische functie:   Berekent de secans hyperbolicus van een complex getal
C.SINH, functie Technische functie:   Berekent de sinus hyperbolicus van een complex getal
C.TAN, functie Technische functie:   Berekent de tangens van een complex getal
ISFORMULE, functie Informatie:   Retourneert WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen
ISO.WEEKNUMMER, functie Datum en tijd:   Geeft als resultaat het ISO-weeknummer van het jaar voor een bepaalde datum
EENHEIDMAT, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie
NUMERIEKE.WAARDE, functie Tekst:    Zet tekst om in een getal, ongeacht de landinstelling
PDUUR, functie Financiële functie:   Geeft als resultaat het aantal perioden dat is vereist om een investering een opgegeven waarde te laten bereiken
PERMUTATIE.A, functie Statistische functie:   Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd
PHI, functie Statistische functie:   Geeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling
RRI, functie Financiële functie:   Geeft als resultaat een equivalente rente voor de groei van een investering
SEC, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de secans van een hoek
SECH, functie Wiskundige en trigonometrische functies:   Geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek
BLAD, functie Informatie:   Geeft als resultaat het bladnummer van het blad waarnaar wordt verwezen
BLADEN, functie Informatie:   Geeft als resultaat het aantal bladen in een verwijzing
SCHEEFHEID.P, functie Statistische functie:   Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan
UNITEKEN, functie Tekst:   Geeft als resultaat het Unicode-teken waarnaar door de opgegeven numerieke waarde wordt verwezen
UNICODE, functie Tekst:   Geeft als resultaat het nummer (codepunt) dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst
WEBSERVICE, functie Internet:   Haalt gegevens op uit een webservice
EX.OF, functie Logische functie:   Geeft als resultaat een logische exclusieve Of-bewerking van alle argumenten

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2013