Getallen als telefoonnummers weergeven

Excel biedt een speciale getalnotatie waarmee u een getal kunt opmaken als een telefoonnummer. U kunt bijvoorbeeld een getal van tien cijfers, zoals 5555551234, opmaken als een telefoonnummer: (555) 555-1234.

  1. Selecteer de cel die of het celbereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) dat u wilt opmaken.

WeergevenEen cel of een celbereik selecteren

Selectie Procedure
Een afzonderlijke cel Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.
Een bereik van cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

Een groot bereik van cellen Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.
Alle cellen op een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren.

Alles selecteren (knop)

Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

 Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

 Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

Een hele rij of kolom

Klik op de rij- of kolomkop.

Werkblad met rijkop en kolomkop

 Rijkop
 Kolomkop

U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

 Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

Aangrenzende rijen of kolommen Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.
Niet-aangrenzende rijen of kolommen Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.
De eerste of laatste cel in een rij of kolom Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).
De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek) Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).
Cellen tot het begin van het werkblad Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.
Meer of minder cellen dan de actieve selectie Houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel die u in de nieuwe selectie wilt opnemen. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel (actieve cel: de geselecteerde cel waarin gegevens worden ingevoerd wanneer u typt. Er is slechts één cel tegelijkertijd actief. De actieve cel wordt met een dikke rand gemarkeerd.) en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

 Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.


  1. Klik op het tabblad Start op het startpictogram voor dialoogvensters naast Getal.

Afbeelding van het lint

  1. Klik in het vak Categorie op Speciaal.
  2. Klik in de lijst Type op Telefoonnummer.

 Tip   Als u de getalnotatiecode voor de opmaak voor telefoonnummers wilt zien, klikt u op de categorie Aangepast en kijkt u in het vak Type. De code [<=9999999]###-####;(###) ###-#### wordt bijvoorbeeld gebruikt om het telefoonnummer (555) 555-1234 weer te geven. Als de opmaak van het vooraf gedefinieerde telefoonnummer niet aan uw wensen voldoet, kunt u deze notatie als uitgangspunt nemen om uw eigen aangepaste notatie te maken. Zie Een aangepaste getalnotatie maken of verwijderen voor meer informatie.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010