Functie CEL

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie (functie: een vooraf geschreven formule die een of meer waarden nodig heeft, daarmee een bewerking uitvoert en een of meer waarden als resultaat heeft. Gebruik functies om formules - vooral formules waarmee lange of complexe berekeningen worden uitgevoerd - op een werkblad te vereenvoudigen en te verkorten.) CEL in Microsoft Office Excel beschreven. Koppelingen naar meer informatie over het opmaken van cellen en het toepassen van celstijlen vindt u in de sectie Zie ook.

Beschrijving

De functie CEL retourneert informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel. Als u bijvoorbeeld wilt controleren of een cel een numerieke waarde bevat in plaats van tekst, voordat u met de cel een berekening uitvoert, kunt u de volgende formule gebruiken:

=ALS(CEL("type"; A1) = "w"; A1 * 2; 0)

Deze formule berekent A1*2 alleen als cel A1 een numerieke waarde bevat en geeft 0 als resultaat als A1 tekst bevat of leeg is.

Syntaxis

CEL(infotype, [verw])

De syntaxis van de functie CEL heeft de volgende argumenten (argument: een waarde waarmee u informatie toevoegt aan een actie, gebeurtenis, methode, eigenschap, functie of procedure.):

  • infotype    Verplicht. Dit is een tekstwaarde waarmee u opgeeft welk informatietype u voor de cel wilt ophalen. De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor het argument infotype en de bijbehorende resultaten.
infotype Resultaat
"adres" De verwijzing naar de eerste cel in de verwijzing in de vorm van tekst.
"kolom" Het kolomnummer van de cel in de verwijzing.
"kleur" De waarde 1 als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, anders is het resultaat 0 (nul).
"inhoud" De waarde van de cel linksboven in de verwijzing; geen formule.
"bestandsnaam" De bestandsnaam (met het volledige pad) van het bestand dat de verwijzing bevat (als tekst). Als het werkblad met de verwijzing nog niet is opgeslagen, is het resultaat een lege tekenreeks ("").
"notatie" De tekstwaarde die overeenkomt met de getalnotatie van de cel. De volgende tabel bevat de tekstwaarden voor de verschillende notaties. Als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, wordt "-" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven. Als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst, wordt "()" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven.
"haakjes" De waarde 1 als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst; anders is het resultaat 0.
"voorvoegsel" De tekstwaarde die overeenkomt met het voorvoegsel van de cel. Geeft als resultaat een enkel aanhalingsteken (') als de cel links uitgelijnde tekst bevat, een dubbel aanhalingsteken (") als de cel rechts uitgelijnde tekst bevat, een caret (^) als de cel gecentreerde tekst bevat, een backslash (\) als de cel uitgevulde tekst bevat en lege tekst ("") als de cel iets anders bevat.
"bescherming" De waarde 0 als de cel niet is vergrendeld en 1 als de cel wel is vergrendeld.
"rij" Het rijnummer van de cel in de verwijzing.
"type" De tekstwaarde die overeenkomt met het type gegevens in de cel. Geeft als resultaat "g" (leeg) als de cel leeg is, "l" (label) als de cel een tekstconstante bevat en "w" (waarde) als de cel iets anders bevat.
"breedte" De kolombreedte van de cel, afgerond op een geheel getal. Een eenheid voor de kolombreedte komt overeen met de breedte van een teken in de standaardtekengrootte.
  • verw    Optioneel. De cel waarover u informatie wilt ophalen. Als u dit argument weglaat, wordt de informatie die in het argument infotype is opgegeven, opgehaald voor de laatste cel die is gewijzigd. Als het argument verw een cellenbereik is, haalt de functie CEL alleen de informatie op voor de cel linksboven in het bereik.

Notatiecodes van CEL

In de volgende lijst vindt u de tekstwaarden die het resultaat van de functie CEL zijn als het argument infotype "notatie" is en het argument verw een cel is die is opgemaakt met een ingebouwde getalnotatie.

Excel-getalnotatie Resultaat van de functie CEL
Standaard "G"
0 "F0"
#.##0 "0,0"
0,00 "F2"
#.##0,00 ".2"
€ #.##0_-;€ #.##0- "C0"
€ #.##0_-;[Rood]€ #.##0- "C0-"
€ #.##0,00_-;€ #.##0,00- "C2"
€ #.##0,00_-;[Rood]€ #.##0,00- "C2-"
0% "P0"
0,00% "P2"
0,00E+00 "S2"
# ?/? of # ??/?? "G"
d-m-jj of d-m-jj u:mm of dd-mm-jj "D4"
d-mmm-jj of dd-mmm-jj "D1"
d-mmm of dd-mmm "D2"
mmm-jj "D3"
dd-mm "D5"
u:mm AM/PM "D7"
u:mm:ss AM/PM "D6"
u:mm "D9"
u:mm:ss "D8"

 Opmerking   Als het argument infotype in de functie CEL "notatie" is en u later een andere notatie toepast op de cel waarnaar wordt verwezen, moet u het werkblad opnieuw berekenen om de resultaten van de functie CEL bij te werken.

Voorbeeld

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenHoe kopieer ik een voorbeeld?

  1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Web App kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.

 Belangrijk   Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Selecteer een voorbeeld in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op Ctrl+C.
  2. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.
  3. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Web App werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.

 Belangrijk   Het voorbeeld werkt alleen naar behoren, als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

  1. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u het naar eigen inzicht aanpassen.


 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C
Gegevens
5-mrt
TOTAAL
Formule Beschrijving Resultaat
=CEL("rij"; A20) Het rijnummer van cel A20 20
=CEL("notatie"; A2) De notatiecode van cel A2 D2 (d-mmm)
=CEL("inhoud"; A3) De inhoud van cel A3 TOTAAL
=CEL("type"; A2) Het gegevenstype van cel A2 w (waarde)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2007