Formules verplaatsen of kopiëren

Het is belangrijk te weten wat er kan gebeuren met celverwijzingen (celverwijzing: de coördinaten die een cel op een werkblad in beslag neemt. Zo is B3 de verwijzing naar de cel die zich op het snijpunt van kolom B en rij 3 bevindt.) (absolute (absolute celverwijzing: in een formule is dit het exacte adres van een cel, ongeacht de positie van de cel die de formule bevat. Een absolute celverwijzing gebruikt de verwijzingsstijl $A$1.) of relatieve (relatieve verwijzing: in een formule is dit een celadres waarin wordt verwezen naar cellen op basis van hun positie ten opzichte van de cel die de formule bevat. Als u de formule kopieert, wordt de verwijzing automatisch aangepast. Een relatieve verwijzing gebruikt de verwijzingsstijl A1.)) wanneer u een formule verplaatst door deze te knippen en te plakken of wanneer u een formule kopieert door deze te kopiëren en te plakken.

 • Wanneer u een formule verplaatst, worden de celverwijzingen in de formule niet aangepast, ongeacht het type celverwijzing dat u gebruikt.
 • Wanneer u een formule kopieert, kunnen de celverwijzingen worden gewijzigd op basis van het type celverwijzing dat u gebruikt.
Wat wilt u doen?


Een formule verplaatsen

 1. Selecteer de cel met de formule die u wilt verplaatsen.
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Knippen.

U kunt formules ook verplaatsen door de rand van de geselecteerde cel naar de linkerbovenhoek van het plakgebied te slepen. Eventuele bestaande gegevens worden dan vervangen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u zowel de formule als de opmaak wilt kopiëren, klikt u op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.
  • Als u alleen de formule wilt kopiëren, selecteert u het tabblad Start en klikt u in de groep Klembord op Plakken en Plakken speciaal. Klik vervolgens op Formules.

Terug naar boven Terug naar boven

Een formule kopiëren

 1. Selecteer de cel met de formule die u wilt kopiëren.
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u zowel de formule als de opmaak wilt kopiëren, gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Klembord op Plakken.
  • Als u alleen de formule wilt plakken, gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Klembord op Plakken en Plakken speciaal. Klik vervolgens op Formules.

 Opmerking   U kunt ook alleen de resultaten van de formule plakken. U gaat naar het tabblad Start en klikt in de groep Klembord op Plakken en Plakken speciaal. Klik vervolgens op Waarden.

 1. Controleer of de celverwijzingen in de formule het gewenste resultaat opleveren. Wijzig zo nodig het verwijzingstype door het volgende te doen:
 1. Selecteer de cel met de formule.
 2. Selecteer de verwijzing die u wilt wijzigen op de formulebalk (formulebalk: een balk boven in het Microsoft Excel-venster waarmee u waarden of formules in cellen of grafieken invoert of bewerkt. Op deze balk wordt de constante waarde of de formule weergegeven die in de actieve cel is opgeslagen.) Formulebalk.
 3. Druk op F4 om tussen de combinaties te schakelen.

In de onderstaande tabel kunt u zien hoe de verwijzing wordt bijgewerkt als een formule met die verwijzing twee cellen naar beneden en twee cellen naar rechts wordt gekopieerd.


Voor de formule die wordt gekopieerd: Als de verwijzing als volgt luidt: Wordt die gewijzigd in:
Formule die wordt gekopieerd $A$1 (absolute kolom en absolute rij) $A$1
A$1 (relatieve kolom en absolute rij) C$1
$A1 (absolute kolom en relatieve rij) $A3
A1 (relatieve kolom en relatieve rij) C3

 Opmerking   Met de vulgreep (vulgreep: het zwarte vierkantje in de rechterbenedenhoek van de selectie. Wanneer u de vulgreep aanwijst, verandert de aanwijzer in een zwart kruis.) Vulgreep kunt u formules naar aangrenzende cellen kopiëren. Nadat u hebt gecontroleerd of de celverwijzingen in de formule het resultaat uit stap 4 opleveren, selecteert u de cel waarin de gekopieerde formule staat en sleept u de vulgreep over het bereik dat u wilt vullen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007