Pagina 4 van 13VORIGEVOLGENDE

Excel Services I: de grondbeginselen

Een animatie van het publiceren van een bestand met Excel Services

U publiceert uw bestand eerst in een SharePoint-documentbibliotheek. Dit is een locatie voor gedeelde bestanden op een SharePoint-site.

Klik in Excel op de Microsoft Office-knopButton image, wijs Publiceren aan en klik op Excel Services.

Klik op Afspelen boven de afbeelding om het hele proces te bekijken.


Beschrijving van de animatie:

In de SharePoint-documentbibliotheek wordt het internetadres (de URL) van de bibliotheek waarnaar wordt gepubliceerd, boven aan het venster weergegeven. De knop Nieuw is zichtbaar. Dit betekent dat degene die de knop ziet, beschikt over de SharePoint-machtigingen om bestanden op te slaan in de bibliotheek.

De cursor klikt in Excel op de Microsoft Office-knopButton image, wijst Publiceren aan en klikt vervolgens op Excel Services.

In het vak Bestandsnaam wordt de URL van de documentbibliotheek ingevoerd ('Forms/AllItems.aspx' aan het einde wordt weggelaten). In het vak Opslaan als wordt Excel-werkmap geselecteerd. (Er zijn slechts twee Excel-bestandsindelingen beschikbaar wanneer u een werkmap publiceert naar Excel Services: Excel-werkmap en Excel binaire werkmap). De cursor klikt op Opslaan. De documentbibliotheek verschijnt in het venster Opslaan als .

Er wordt een bestandsnaam ingevoerd en de cursor klikt opnieuw op Opslaan om het bestand te publiceren in de documentbibliotheek.

Pagina 4 van 13VORIGEVOLGENDE