Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

U kunt een Microsoft Excel-werkmap opslaan in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, in een tekstbestandsindeling en in andere bestandsindelingen, zoals PDF of XPS. In Excel 2010 wordt dezelfde XML-bestandsindeling gebruikt als in Excel 2007. U kunt ook elke bestandsindeling die u kunt openen in Excel 2010, opslaan in de huidige XML-bestandsindeling. Bestanden worden standaard opgeslagen in de XLSX-bestandsindeling, maar u kunt de standaardbestandsindeling voor opslaan wijzigen. Als u de opdracht Opslaan als vaak gebruikt, kunt u deze toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

Zie Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund voor een lijst met bestandsindelingen die worden ondersteund in Excel 2010.

Wat wilt u doen?


Een Excel 2010-werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

 Belangrijk   Als u een werkmap opslaat in een andere bestandsindeling dan de huidige bestandsindeling van Excel, gaan de opmaak en de specifieke functies van Excel 2010 verloren. Zie Office Excel 2010 gebruiken met eerdere versies van Excel voor meer informatie.

 1. Open in Excel de werkmap die u wilt opslaan en in een ander programma wilt gebruiken.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.
 3. Als u de werkmap wilt opslaan op een andere locatie, geeft u het station en de locatie in het bestandspad en de mapvakken op.
 4. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.
 5. Klik in de lijst Opslaan als op de indeling die u in het andere programma kunt openen.

Klik zonodig op de pijlen om bestandsindelingen weer te geven die niet zichtbaar zijn in de lijst.

 Opmerking    De beschikbare bestandsindelingen zijn afhankelijk van het actieve type blad (een werkblad, grafiekblad of ander type blad).

 Tip   Zie Opslaan als PDF of XPS voor meer informatie over het opslaan van een werkmap in PDF- of XPS-bestandsindeling.

Terug naar boven Terug naar boven

Een andere bestandsindeling opslaan in een Excel 2007-2010-bestandsindeling

U kunt elke bestandsindeling die u in Excel 2010 kunt openen, opslaan in de huidige bestandsindeling voor een Excel-werkmap (.xlsx). Als u dit doet, kunt u de nieuwe functies van Excel 2010, zoals sparklines, gebruiken die niet worden ondersteund in andere bestandsindelingen.

 Opmerking   Wanneer u een werkmap die in een eerdere versie van Excel is gemaakt, opslaat als een Excel 2007-2010-werkmap, kunnen sommige opmaak en functionaliteit verloren gaan. Zie Office Excel 2010 gebruiken met eerdere versies van Excel voor meer informatie over niet-ondersteunde functies van Excel 97-2003.

 1. Open het bestand dat u wilt opslaan in de huidige bestandsindeling.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.
 3. Als u het bestand wilt opslaan op een andere locatie, geeft u het station en de locatie in het bestandspad en de mapvakken op.
 4. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Opslaan als:
 • Als u een werkmap opslaat die in een eerdere versie van Excel is gemaakt en de werkmap macro's bevat die u wilt behouden, klikt u op Excel-werkmap met macro's (* .XLSM).
 • Als u de werkmap als een sjabloon wilt opslaan, klikt u op Excel-sjabloon (*.XLTX).
 • Als u een werkmap opslaat die in een eerdere versie van Excel is gemaakt, de werkmap macro's bevat die u wilt behouden en u de werkmap als een sjabloon wilt opslaan, klikt u op Excel-sjabloon met macro's (*.XLTM) .xltm.
 • Als u de werkmap wilt opslaan in de huidige indeling voor een Excel-werkmap, klikt u op Excel-werkmap (*.XLSX).
 • Als u het bestand wilt opslaan in de nieuwe binaire bestandsindeling, klikt u op Excel binaire werkmap (*.XLSB).
 1. Klik op Opslaan.

Terug naar boven Terug naar boven

De standaardbestandsindeling voor opslaan wijzigen

U kunt het bestandstype wijzigen dat standaard wordt gebruikt wanneer u een werkmap opslaat.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.
 2. Klik in de categorie Opslaan onder Werkmappen opslaan in het vak Bestanden opslaan in deze indeling op de bestandsindeling die u standaard wilt gebruiken.

Terug naar boven Terug naar boven

De opdracht Opslaan als aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen

De opdracht Opslaan als is niet beschikbaar als knop op het lint. U kunt deze opdracht echter wel toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

 1. Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst op de werkbalk Snelle toegang en klik op Meer opdrachten.

Pijl van de werkbalk Snelle toegang

 1. Controleer in het vak Kies opdrachten uit of Populaire opdrachten is ingeschakeld.
 2. Ga in het lijstvak naar de knop Opslaan als en selecteer deze.
 3. Klik op Toevoegen.

 Opmerking    In Excel 2010 is het niet mogelijk de knop Opslaan als toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang door met de rechtermuisknop op de opdracht Opslaan als te klikken op het tabblad Bestand en vervolgens op Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang te klikken.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010