Pagina 17 van 21VORIGEVOLGENDE

Lussen in Excel-macro's

Een Do...Loop-macro

Deze Do…Loop-macro combineert de inhoud van twee kolommen in een derde kolom.

U kunt deze macro gebruiken als u de waarden uit twee kolommen wilt combineren in een derde kolom, waarin de waarden met behulp van een spatie van elkaar worden gescheiden. In de oefengegevens worden de kolommen Voornaam en Achternaam gecombineerd in de kolom Volledige naam, zoals is weergegeven in de afbeelding. U zult zich mogelijk afvragen of het gebruik van een macro daadwerkelijk nodig is omdat u het resultaat ook kunt verwezenlijken met behulp van een formule . Dat is inderdaad het geval. U kunt talloze dingen doen met formules, waaronder de hiervoor beschreven procedure uitvoeren. Dit voorbeeld maakt echter duidelijk hoe een Do…Loop-macro werkt en wat u met een dergelijk type lusmacro kunt verwezenlijken.

Sub LoopRange1()

In dit voorbeeld worden de voornamen en achternamen gekopieerd naar de kolom Volledige naam, waarbij er telkens tussen beide namen een spatie wordt geplaatst. Deze bewerking wordt uitgevoerd, zolang als de waarde van Cells(x,3) niet leeg is. De waarde x wordt gebruikt om het huidige rijnummer bij te houden. Als de waarde van x wordt verhoogd, wordt de bewerking naar de volgende cel verplaatst. De kolommen worden ingesteld met behulp van de niet-variabele waarden 3, 4 en 5, die respectievelijk de kolommen C, D en E vertegenwoordigen.

Tip    Let wanneer u deze VBA-macro's gebruikt op de groene commentaartekst. Als u in de Visual Basic Editor werkt, kunt u meer commentaar invoegen door aan het begin van een nieuwe regel een apostrof te typen. Deze regel wordt vervolgens tijdens het uitvoeren van de macro door VBA genegeerd.

Pagina 17 van 21VORIGEVOLGENDE