Een tijdlijn in een draaitabel maken om gegevens te filteren

In plaats te experimenteren met filters om gegevens weer te geven, kunt u nu een tijdlijn gebruiken in een draaitabel. Dit is een vak dat u kunt toevoegen aan een draaitabel en waarmee u kunt filteren op tijd en kunt inzoomen op de gewenste periode. Klik op Analyseren > Tijdlijn invoegen om de tijdlijn weer te geven.

Tijdlijn

Ongeveer net zoals een slicer die u maakt om gegevens te filteren, kunt u eenmaal een tijdlijn invoegen en deze bij de draaitabel bewaren om de periode direct te wijzigen. Dit doet u als volgt:

  1. Klik ergens in de draaitabel om Hulpmiddelen voor draaitabellen weer te geven.

Hulpmiddelen voor draaitabellen

  1. Klik op Analyseren > Tijdlijn invoegen.

Tijdlijn invoegen op het tabblad Analyseren

  1. Schakel in het dialoogvenster Tijdlijnen invoegen de selectievakjes in van de gewenste datumvelden en klik op OK.

Dialoogvenster Tijdlijnen invoegen

Een tijdlijn gebruiken om te filteren op periode

Nadat u de tijdlijn hebt ingevoegd, kunt u de draaitabel filteren op een periode in vier tijdniveaus (jaren, kwartalen, maanden of dagen).

  1. Klik op de pijl naast het weergegeven tijdniveau en kies het gewenste niveau.

Pijl van tijdniveaus

  1. Sleep de schuifbalk van de tijdlijn naar de periode die u wilt analyseren.

Schuifbalk van tijdlijn

  1. Klik in het besturingselement voor de tijdspanne op de tegel van een periode en sleep om aanvullende tegels toe te voegen en zo het gewenste datumbereik te selecteren. Gebruik de grepen van de tijdspanne als u het datumbereik wilt aanpassen.

Selectiegrepen van tijdspanne

  1. Als u een tijdlijn wilt wissen, klikt op de knop Filter wissen Knop Filter wissen.

 Tip    Als u slicers wilt combineren met een tijdlijn om hetzelfde datumveld te filteren, schakelt u het vakje Meerdere filters per veld toestaan in het dialoogvenster Opties voor draaitabel in (Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren > Opties > Totalen & filters).

Een tijdlijn aanpassen

Als een tijdlijn de draaitabelgegevens bedekt, kunt u de tijdlijn naar een betere locatie verplaatsen en het formaat wijzigen. U kunt ook de stijl van de tijdlijn wijzigen, wat handig kan zijn als u meer dan één tijdlijn hebt.

  • Als u de tijdlijn wilt verplaatsen, sleept u deze eenvoudig naar de gewenste locatie.
  • Als u de grootte van de tijdlijn wilt wijzigen, klikt u erop en sleept u de formaatgrepen naar het gewenste formaat.
  • Als u de stijl van de tijdlijn wilt wijzigen, klikt u erop om Hulpmiddelen voor tijdlijnen weer te geven en kiest u de gewenste stijl op het tabblad Opties.

Tijdlijnstijlen op het tabblad Opties van Hulpmiddelen voor tijdlijnen

Meer informatie over draaitabellen

 
 
Van toepassing op:
Excel 2013