Pagina 5 van 12VORIGEVOLGENDE

Gegevens importeren: tekstbestanden importeren in Excel

De opdracht Gegevens importeren uit het menu Data en het dialoogvenster Gegevensbron selecteren waarin Tekstbestanden is geselecteerd in de lijst Bestandstype

Toelichting 1 Wijs Externe gegevens importeren aan in het menu Data en klik vervolgens op Gegevens importeren om het dialoogvenster Gegevensbron selecteren te openen.
Toelichting 2 Selecteer Tekstbestanden in de lijst Bestandstypen in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren.
Toelichting 3 Navigeer vervolgens in de lijst Zoeken in naar de map met het gewenste tekstbestand en selecteer vervolgens het bestand dat u wilt importeren. Dit bestand kan zich op uw vast schijf op een lokaal netwerk of op een schijf bevinden.

Stel dat een lijst met verkopers, orderdatums en orderbedragen wekelijks in de brondatabase wordt bijgewerkt. In dat geval is het raadzaam om in Excel een rapport te maken dat u wekelijks kunt bijwerken, zodat de gegevens actueel blijven.

Als de kans bestaat dat u de geïmporteerde gegevens op den duur wilt of  moet  bijwerken wanneer de externe gegevens worden gewijzigd, is het raadzaam om de externe gegevens te importeren via het menu Data:

Wijs de optie Externe gegevens importeren aan in het menu Data en klik vervolgens op Gegevens importeren. Doorloop vervolgens de overige stappen voor het openen van het bestand, zoals is weergegeven in de afbeelding. Vervolgens wordt nadat u op Openen hebt geklikt, de wizard Tekst importeren geopend. Hierna is beschreven hoe u deze wizard kunt gebruiken.

Opmerking     Als u een .csv-bestand importeert, wordt dit niet rechtstreeks geopend in Excel, zoals het geval is wanneer u het menu Bestand gebruikt. In dit geval wordt de wizard Tekst importeren geopend. U kunt de opties uit de wizard gebruiken, om de gegevens als dat nodig is te ordenen voordat u deze in Excel importeert.

Pagina 5 van 12VORIGEVOLGENDE