Een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak aan een werkblad toevoegen

U gebruikt een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak, twee vergelijkbare besturingselementen die slechts weinig van elkaar verschillen, om gebruikers meerdere items te laten selecteren of om hun eigen waarde in een lijst in te voeren. Typische voorbeelden van items in deze typen lijsten zijn namen van werknemers, wisselkoersen en productitems.

Wat wilt u doen?Keuzelijsten en keuzelijsten met invoervak gebruiken

Keuzelijst    In een keuzelijst worden een of meer tekstitems weergegeven waaruit een gebruiker een keuze kan maken.

Keuzelijst met invoervak (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst

Keuzelijst met invoervak (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzelijst


Keuzelijst met invoervak    In een keuzelijst met invoervak worden een tekstvak en een keuzelijst gecombineerd om een vervolgkeuzelijst te maken. Een keuzelijst met invoervak is compacter dan een keuzelijst, maar in een keuzelijst met invoervak moet de gebruiker eerst op de vervolgkeuzepijl klikken om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoervak om de gebruiker de mogelijkheid te geven een vermelding te typen of slechts één item uit een lijst te kiezen. In het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak weergegeven, ongeacht de manier waarop deze waarde is ingevoerd.

Keuzelijst met invoervak (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst met invoervak

Keuzelijst met invoervak (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzelijst met invoervak


Terug naar boven Terug naar boven

Een keuzelijst met invoervak toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

WeergevenHet tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van knop en klik op Opties voor Excel.
 1. Schakel in de categorie Populair onder Belangrijke opties voor het werken met Excel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 Opmerking   Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij Formulierbesturingselementen op Keuzelijst Knopafbeelding.

De groep Besturingselementen

 1. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de keuzelijst wilt plaatsen.
 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen Knop Programmacode bewerken.

 Tip   U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Besturingselement opmaken klikken.

Ga als volgt te werk om de besturingselementeigenschappen in te stellen:

 1. Geef in het vak Invoerbereik een celverwijzing op naar een waardenbereik dat u in de keuzelijst wilt weergeven.
 2. Geef in het vak Koppeling met cel een celverwijzing op met de keuzelijstselectie.

De gekoppelde cel retourneert het aantal geselecteerde items in de keuzelijst. Het eerste item in het bereik geeft als resultaat een waarde van 1, het tweede item in het bereik geeft als resultaat een waarde van 2 enzovoort.

Gebruik deze waarde in een formule om het werkelijke item uit het invoerbereik te retourneren.

Een formulier met voorkeursnagerechten bevat bijvoorbeeld een keuzelijst die is gekoppeld aan cel C1, het invoerbereik voor de lijst is D1:D5 en de items in het bereik zijn: 'IJs' (D1), 'Cake' (D2), 'Likeur' (D3), 'Bonbon' (D4) en 'Chocolade' (D5). De volgende formule die in cel B1 wordt ingevoerd, geeft de waarde 'Likeur' uit het bereik D1:D5 als resultaat als C1 de waarde 3 bevat, op basis van de huidige selectie in de keuzelijst.

=INDEX(D1:D5,C1)

 1. Geef onder Selectietype op hoe items in de lijst kunnen worden geselecteerd door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Klik op Enkelvoudig om een keuzelijst met enkelvoudige selectie te maken.
  • Klik op Meervoudig om een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden te maken.
  • Klik op Uitbreiden om een keuzelijst met een uitgebreide selectie te maken.

 Opmerking   Als u het selectietype instelt op Meervoudig of Uitbreiden, geeft de cel die is opgegeven in het vak Koppeling met cel de waarde 0 als resultaat en wordt genegeerd. Voor de selectietypen Meervoudig en Uitbreiden is het gebruik van VBA-code (Microsoft Visual Basic for Applications) vereist. In dergelijke gevallen kunt u overwegen het ActiveX-besturingselement Keuzelijst te gebruiken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een keuzelijst met invoervak (ActiveX-besturingselement) toevoegen

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

WeergevenHet tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van knop en klik op Opties voor Excel.
 1. Schakel in de categorie Populair onder Belangrijke opties voor het werken met Excel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 Opmerking   Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementen op Keuzelijst Knopafbeelding.

De groep Besturingselementen

 1. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de keuzelijst wilt plaatsen.
 2. Zorg ervoor dat u zich in de ontwerpmodus bevindt om het ActiveX-besturingselement te kunnen bewerken. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus Knopafbeelding in.
 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen Knop voor bewerken van programmacode om de besturingselementeigenschappen op te geven.

 Tip   U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Visual Basic Help (Visual Basic Help: als u de Help-tekst voor Visual Basic wilt weergeven, wijst u Macro aan in het menu Extra en klik u vervolgens op Visual Basic Editor. Ga naar het menu Help en klik op Microsoft Visual Basic Help.)-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt doen Gebruikt u deze eigenschap
Algemeen:  
Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen) AutoLoad (Excel)
Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd Enabled (formulier)
Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt Locked (formulier)
De naam van het besturingselement opgeven Name (formulier)
Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen) Placement (Excel)
Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt PrintObject (Excel)
Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft Visible (formulier)
Tekst:  
Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht) Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)
De standaardruntimemodus van de IME (Input Method Editor) opgeven IMEMode (formulier)
Opgeven of het formaat van het besturingselement wordt aangepast om volledige of gedeeltelijke regels tekst weer te geven IntegralHeight (formulier)
Opgeven of er meerdere items kunnen worden geselecteerd MultiSelect (formulier)
De tekst in het besturingselement opgeven Text (formulier)
Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts) TextAlign (formulier)
Gegevens en binding:  
Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement LinkedCell (Excel)
De inhoud of status van het besturingselement opgeven Value (formulier)
Formaat en positie:  
De hoogte of breedte in punten opgeven Height, Width (formulier)
De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad Left, Top (formulier)
Uiterlijk:  
De achtergrondkleur opgeven BackColor (formulier)
De kleur van de rand opgeven BorderColor (formulier)
Het type rand opgeven (geen of één lijn). BorderStyle (formulier)
De voorgrondkleur opgeven ForeColor (formulier)
Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft Shadow (Excel)
Het uiterlijk van de rand opgeven (plat, verhoogd, verlaagd, ingekerft of opstaand) SpecialEffect (formulier)
Toetsenbord en muis:  
Een aangepast muispictogram selecteren MouseIcon (formulier)
Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken) MousePointer (formulier)
Specifieke eigenschappen voor keuzelijst:  
De bron van gegevens voor meerdere kolommen opgeven BoundColumn (formulier)
Het aantal kolommen opgeven dat moet worden weergegeven ColumnCount (formulier)
Een enkele rij opgeven als een kolomkop ColumnHeads (formulier)
De breedte van elke kolom opgeven ColumnWidths (formulier)
Het bereik opgeven dat wordt gebruikt om de lijst te vullen. ListFillRange (Excel)
De lijststijl opgeven (normaal, met keuzerondjes of met selectievakjes) ListStyle (formulier)
Opgeven hoe het besturingselement de lijst doorzoekt terwijl de gebruiker typt (eerste letter, volledige vermelding of geen) MatchEntry (formulier)
De kolom opgeven waarin de eigenschap Text wordt opgeslagen wanneer de gebruiker een rij selecteert TextColumn (formulier)
Het item opgeven dat op de bovenste positie in de lijst wordt weergegeven TopIndex (formulier)

 Opmerkingen 

 • Als u een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden wilt maken of met een uitgebreide selectie ingeschakeld, gebruikt u de eigenschap MultiSelect. In dit geval retourneert de eigenschap LinkedCell een #N/B-waarde. U moet VBA-code gebruiken om meerdere selecties te verwerken.
 • Als u een keuzelijst met twee kolommen en kolomkoppen wilt maken, stelt u ColumnCount in op 2, ColumnHeads op True, ColumnWidths op de gewenste breedte voor elke kolom (bijvoorbeeld 72pt;72pt), ListFillRange op het bereik dat wordt gebruikt om de lijst te vullen (bijvoorbeeld B2:C6), BoundColumn op 1 of 2 om aan te geven welke kolomwaarde moet worden opgeslagen en LinkedCell op een celadres met de geselecteerde waarde. Standaard wordt het kolomlabel als kolomkop gebruikt (bijvoorbeeld kolom B en kolom C). Als u uw eigen kolomkoppen wilt gebruiken, plaatst u ze direct boven de eerste waarde die in ListFillRange is opgegeven (bijvoorbeeld B1 en C1) voordat u het dialoogvenster Eigenschappen sluit. Tot slot wijzigt u het formaat van de keuzelijst, zodat beide kolommen worden weergegeven.
 • Als u een keuzelijst wilt maken waarin één waarde in de keuzelijst wordt weergegeven, maar een andere waarde in de gekoppelde cel wordt opgeslagen, maakt u een keuzelijst met twee kolommen en verbergt u vervolgens een van de kolommen door de waarde van de eigenschap ColumnWidths in te stellen op 0. U kunt bijvoorbeeld een keuzelijst met twee kolommen instellen met de namen van vakantiedagen in de ene kolom en de datums van die vakantiedagen in de andere kolom. Als u de namen van de vakantiedagen voor gebruikers wilt weergeven, stelt u de eerste kolom in als de TextColumn. Als u de datums van de vakantiedagen wilt opslaan, stelt u de tweede kolom in als de BoundColumn. Als u de datums van de vakantiedagen wilt verbergen, stelt u de eigenschap ColumnWidths van de tweede kolom in op 0.

Terug naar boven Terug naar boven

Een keuzelijst met invoervak toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

WeergevenHet tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van knop en klik op Opties voor Excel.
 1. Schakel in de categorie Populair onder Belangrijke opties voor het werken met Excel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 Opmerking   Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en vervolgens bij Formulierbesturingselementen op Keuzelijst met invoervak Knopafbeelding.

De groep Besturingselementen

 1. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de keuzelijst met invoervak wilt plaatsen.

Er worden een vervolgkeuzepijl en een samengevouwen tekstvak weergegeven.

 1. Sleep de formaatgreep links in het midden naar rechts om het tekstvak weer te geven.
 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen Knopafbeelding.

 Tip   U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Besturingselement opmaken klikken.

Ga als volgt te werk om de besturingselementeigenschappen in te stellen:

 1. Geef in het vak Invoerbereik een celverwijzing op naar een bereik met de waarden die u in de vervolgkeuzelijst van de keuzelijst met invoervak wilt weergeven.
 2. Geef in het vak Koppeling met cel een celverwijzing op die de selectie bevat in de vervolgkeuzelijst van de keuzelijst met invoervak.

De gekoppelde cel retourneert het aantal geselecteerde items in de vervolgkeuzelijst van de keuzelijst met invoervak. Het eerste item in het bereik geeft als resultaat een waarde van 1, het tweede item in het bereik geeft als resultaat een waarde van 2 enzovoort.

Gebruik deze waarde een formule om het werkelijke item uit het invoerbereik te retourneren. Een formulier met voorkeursnagerechten bevat bijvoorbeeld een keuzelijst met invoervak die is gekoppeld aan cel C1, het invoerbereik voor de lijst is D1:D5 en de items in het bereik zijn: 'IJs' (D1), 'Cake' (D2), 'Likeur' (D3), 'Bonbon' (D4) en 'Chocolade' (D5). De volgende formule die in cel B1 wordt ingevoerd, geeft de waarde 'Likeur' uit het bereik D1:D5 als resultaat als C1 de waarde 3 bevat, op basis van de huidige selectie in de keuzelijst met invoervak.

=INDEX(D1:D5,C1)

 Opmerking   Als u een keuzelijst met invoervak wilt maken waarmee de gebruiker de tekst in het tekstvak kan bewerken, kunt u overwegen het ActiveX-besturingselement Keuzelijst met invoervak te gebruiken.

 1. Geef in het vak Aantal regels naar beneden het aantal regels op dat in de vervolgkeuzelijst van de keuzelijst met invoervak moeten worden weergegeven. U kunt verschillende waarden opgeven:
  • Als u de waarde 0 opgeeft, wordt de waarde genegeerd en behandeld als 1.
  • Als u een waarde opgeeft die kleiner is dan het aantal items in het bereik dat in het vak Invoerbereik is opgegeven, wordt er een schuifbalk weergegeven.
  • Als de waarde die u opgeeft, gelijk is aan of groter is dan het aantal items in het bereik dat in het vak Invoerbereik is opgegeven, wordt er geen schuifbalk weergegeven.

Terug naar boven Terug naar boven

Een keuzelijst met invoervak invoegen (ActiveX-besturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

WeergevenHet tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van knop en klik op Opties voor Excel.
 1. Schakel in de categorie Populair onder Belangrijke opties voor het werken met Excel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 Opmerking   Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementen op Keuzelijst met invoervak Knopafbeelding.

De groep Besturingselementen

 1. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de keuzelijst met invoervak wilt plaatsen.
 2. Zorg ervoor dat u zich in de ontwerpmodus bevindt om het ActiveX-besturingselement te kunnen bewerken. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus Knopafbeelding in.
 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen Knop voor bewerken van programmacode om de besturingselementeigenschappen op te geven.

 Tip   U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Visual Basic Help (Visual Basic Help: als u de Help-tekst voor Visual Basic wilt weergeven, wijst u Macro aan in het menu Extra en klik u vervolgens op Visual Basic Editor. Ga naar het menu Help en klik op Microsoft Visual Basic Help.)-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt doen Gebruikt u deze eigenschap
Algemeen:  
Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen) AutoLoad (Excel)
Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd Enabled (formulier)
Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt Locked (formulier)
De naam van het besturingselement opgeven Name (formulier)
Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen) Placement (Excel)
Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt PrintObject (Excel)
Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft Visible (formulier)
Tekst:  
Opgeven of een woord of een teken de basiseenheid is die wordt gebruikt om een selectie uit te breiden AutoWordSelect (formulier)
Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en aantal punten) Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)
Opgeven of geselecteerde tekst blijft gemarkeerd als het besturingselement niet de focus heeft HideSelection (formulier)
De standaardruntimemodus van de IME (Input Method Editor) opgeven IMEMode (formulier)
Het maximum aantal tekens opgeven dat een gebruiker kan invoeren MaxLength (formulier)
Opgeven of de gebruiker een regel met tekst kan selecteren door links van de tekst te klikken SelectionMargin (formulier)
De tekst in het besturingselement opgeven Text (formulier)
Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts) TextAlign (formulier)
Gegevens en binding:  
Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement LinkedCell (Excel)
De inhoud of status van het besturingselement opgeven Value (formulier)
Formaat en positie:  
Opgeven of het formaat van het besturingselement automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven AutoSize (formulier)
De hoogte of breedte in punten opgeven Height, Width (formulier)
De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad Left, Top (formulier)
Uiterlijk:  
De achtergrondkleur opgeven BackColor (formulier)
De achtergrondstijl opgeven (transparant of ondoorzichtig) BackStyle (formulier)
De kleur van de rand opgeven BorderColor (formulier)
Het type rand opgeven (geen of één lijn). BorderStyle (formulier)
De voorgrondkleur opgeven ForeColor (formulier)
Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft Shadow (Excel)
Het uiterlijk van de rand opgeven (plat, verhoogd, verlaagd, ingekerft of opstaand) SpecialEffect (formulier)
Toetsenbord en muis:  
Opgeven of er een automatische tab moet worden gegenereerd nadat een gebruiker het maximum aantal tekens heeft ingevoerd voor het besturingselement AutoTab (formulier)
Opgeven of slepen en neerzetten is ingeschakeld DragBehavior (formulier)
Het gedrag opgeven bij het activeren van het besturingselement (alles selecteren of niets selecteren) EnterFieldBehavior (formulier)
Een aangepast muispictogram selecteren MouseIcon (formulier)
Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken) MousePointer (formulier)
Specifieke eigenschappen voor de keuzelijst met invoervak:  
De bron van gegevens voor meerdere kolommen opgeven BoundColumn (formulier)
Het aantal kolommen opgeven dat moet worden weergegeven ColumnCount (formulier)
Een enkele rij opgeven als een kolomkop ColumnHeads (formulier)
De breedte van elke kolom opgeven ColumnWidths (formulier)
Het symbool opgeven dat wordt weergegeven op de vervolgkeuzeknop (pijl-omlaag, geen symbool, weglatingsteken of onderstrepingsteken) DropButtonStyle (formulier)
Het bereik opgeven dat wordt gebruikt om de lijst te vullen. ListFillRange (Excel)
Het maximum aantal rijen opgeven dat moet worden weergegeven in de lijst ListRows (formulier)
De lijststijl opgeven (normaal, met keuzerondjes of met selectievakjes) ListStyle (formulier)
De breedte van de lijst opgeven ListWidth (formulier)
Opgeven hoe het besturingselement de lijst doorzoekt terwijl de gebruiker typt (eerste letter, volledige vermelding of geen) MatchEntry (formulier)
Opgeven of een waarde die als tekst is ingevoerd, overeen moet komen met een vermelding in de bestaande lijst MatchRequired (formulier)
Opgeven wanneer de vervolgkeuzeknop moet worden weergegeven (nooit, met de focus of altijd) ShowDropButtonWhen (formulier)
Opgeven hoe de gebruiker de waarde kiest of instelt (vervolgkeuzelijst met invoervak of vervolgkeuzelijst) Style (formulier)
De kolom opgeven waarin de eigenschap Text wordt opgeslagen wanneer de gebruiker een rij selecteert TextColumn (formulier)
Het item opgeven dat op de bovenste positie in de lijst wordt weergegeven TopIndex (formulier)

 Opmerkingen 

 • Als u een keuzelijst met invoervak met twee kolommen en kolomkoppen wilt maken, stelt u ColumnCount in op 2, ColumnHeads op True, ColumnWidths op de gewenste breedte voor elke kolom (bijvoorbeeld 72pt;72pt), ListFillRange op het bereik dat wordt gebruikt om de lijst te vullen (bijvoorbeeld B1:C6), BoundColumn op 1 of 2 om aan te geven welke kolomwaarde moet worden opgeslagen, TextColumn op de kolom met gegevens die u in het tekstvakgedeelte van de keuzelijst met invoervak wilt weergeven (dit kan dezelfde waarde zijn als voor BoundColumn, maar dit kan ook een andere waarde zijn) en LinkedCell op een celadres met de geselecteerde waarde. Standaard wordt het kolomlabel als kolomkop gebruikt (bijvoorbeeld kolom B en kolom C). Als u uw eigen kolomkoppen wilt gebruiken, plaatst u ze direct boven de eerste waarde die in ListFillRange is opgegeven (bijvoorbeeld B1 en C1) voordat u het dialoogvenster Eigenschappen sluit. Tot slot wijzigt u het formaat van de keuzelijst, zodat beide kolommen worden weergegeven.
 • Als u een keuzelijst met invoervak wilt maken waarin één waarde in de keuzelijst met invoervak wordt weergegeven, maar een andere waarde in de gekoppelde cel wordt opgeslagen, maakt u een keuzelijst met invoervak met twee kolommen en verbergt u vervolgens een van de kolommen door de waarde van de eigenschap ColumnWidths in te stellen op 0. U kunt bijvoorbeeld een keuzelijst met invoervak met twee kolommen instellen met de namen van vakantiedagen in de ene kolom en de datums van die vakantiedagen in de andere kolom. Als u de namen van de vakantiedagen voor gebruikers wilt weergeven, stelt u de eerste kolom in als de TextColumn. Als u de datums van de vakantiedagen wilt opslaan, stelt u de tweede kolom in als de BoundColumn. Als u de datums van de vakantiedagen wilt verbergen, stelt u de eigenschap ColumnWidths van de tweede kolom in op 0.
 • Als u een keuzelijst met invoervak wilt maken waarin een gebruiker geen nieuwe waarden kan invoeren, stelt u Style in op 2. Als u een keuzelijst met invoervak wilt maken waarin een gebruiker nieuwe waarden kan invoeren die niet in de lijst voorkomen, stelt u Style in op 1, de standaardinstelling. In dit geval moet u VBA-code schrijven als u de lijst met waarden dynamisch wilt bijwerken.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007