Een Excel-tabel in een werkblad maken of verwijderen

Wanneer u een tabel (voorheen een lijst) in een Microsoft Excel-werkblad (werkblad: het primaire document dat u in Microsoft Excel gebruikt om gegevens te bewerken en op te slaan. Een werkblad wordt ook wel een spreadsheet genoemd. Een werkblad bestaat uit cellen die zijn geordend in kolommen en rijen, en wordt altijd opgeslagen in een werkmap.) maakt, kunt u de gegevens in die tabel afzonderlijk van gegevens buiten de tabel beheren en analyseren. U kunt bijvoorbeeld tabelkolommen filteren, een rij voor totalen toevoegen, tabelopmaak toepassen en een tabel publiceren naar een service waarop Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft SharePoint Foundation 2010 wordt uitgevoerd.

Gegevens in een Excel-tabel

Als u niet langer wilt werken met de gegevens in een tabel, kunt u de tabel naar een normaal -gegevens (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.)bereik converteren terwijl de tabelopmaak die u hebt toegepast, behouden blijft. Als u een tabel en de inhoud niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

 Opmerking   U moet Excel-tabellen niet verwarren met de gegevenstabellen (gegevenstabel: een cellenbereik waarin de resultaten worden weergegeven als verschillende waarden in een of meer formules worden vervangen. Er zijn twee typen gegevenstabellen: gegevenstabellen met enkele invoer en gegevenstabellen met dubbele invoer.) die deel uitmaken van een groep opdrachten voor 'wat als'-analyse.

Wat wilt u doen?


Een tabel maken

U kunt op twee manieren een tabel maken. U kunt een tabel invoegen met de standaardtabelstijl of uw gegevens als een tabel opmaken met een stijl die u zelf kiest.

Een tabel met de standaardtabelstijl invoegen

 1. Selecteer in een werkblad het cellenbereik dat u in de tabel wilt opnemen. De cellen kunnen leeg zijn of gegevens bevatten.
 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Tabellen op Tabel.

Afbeelding van het lint in Excel

Sneltoets  U kunt ook op CTRL +L of CTRL+T drukken.

 1. Wanneer het geselecteerde bereik gegevens bevat die u wilt weergeven als tabelkoppen, schakelt u het selectievakje De lijst bevat kopteksten in.

Voor tabelkoppen worden standaardnamen weergegeven als u het selectievakje De lijst bevat kopteksten niet inschakelt. U kunt deze namen vervangen door de standaardkoptekst die u wilt vervangen, te selecteren en vervolgens de gewenste tekst te typen.

Tips

 • Nadat u een tabel hebt gemaakt, worden de Hulpmiddelen voor tabellen beschikbaar en wordt het tabblad Ontwerp weergegeven. Met de hulpmiddelen op het tabblad Ontwerp kunt u de tabel aanpassen of bewerken. Het tabblad Ontwerp is alleen beschikbaar als er een cel in de tabel is geselecteerd.
 • In tegenstelling tot lijsten in Office Excel 2003 heeft een tabel geen speciale rij (met * gemarkeerd) om snel nieuwe rijen toe te voegen.

Een tabel met de gewenste stijl toevoegen

 1. Selecteer in het werkblad een bereik van lege cellen of cellen die de gegevens bevatten die u snel wilt opmaken als een tabel.
 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op Opmaken als tabel.

Afbeelding van het lint in Excel

 Opmerking   Wanneer u Opmaken als tabel gebruikt, wordt automatisch een tabel ingevoegd.

 1. Klik onder Licht, Normaal of Donker op de tabelstijl die u wilt gebruiken. Als het geselecteerde bereik gegevens bevat die u als tabelkoppen wilt weergeven, klikt u op een tabelstijl met een koprij.

 Opmerking   Aangepaste tabelstijlen zijn beschikbaar onder Aangepast wanneer u een of meer tabelstijlen hebt gemaakt.

Tips

 • Nadat u een tabel hebt gemaakt, zijn de Hulpmiddelen voor tabellen beschikbaar wanneer er een cel in de tabel is geselecteerd en wordt het tabblad Ontwerp weergegeven. Met de hulpmiddelen op het tabblad Ontwerp kunt u de tabel aanpassen of bewerken.
 • In tegenstelling tot lijsten in Excel 2003 heeft een tabel geen speciale rij (met * gemarkeerd) om snel nieuwe rijen toe te voegen.

Terug naar boven Terug naar boven

Een tabel verwijderen zonder gegevens of tabelopmaak te verliezen

Nadat u een tabel hebt gemaakt, kan het zijn dat u niet meer met de functionaliteit van de tabel wilt werken, of dat u een tabelstijl zonder de tabelfunctionaliteit wilt gebruiken. Als u niet meer met de gegevens in een tabel wilt werken, maar wel de toegepaste tabelopmaak wilt behouden, kunt u de tabel converteren naar een normaal bereik met gegevens in het werkblad.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de tabel.

 Tip   Nu worden de Hulpmiddelen voor tabellen weergegeven, met het extra tabblad Ontwerp. Het tabblad Ontwerp is alleen zichtbaar als er een cel in de tabel is geselecteerd.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Extra op Converteren naar bereik.

Afbeelding van Excel-lint

 Opmerking   Nadat u de tabel naar een bereik hebt geconverteerd, zijn de tabelfuncties niet meer beschikbaar. De rijkoppen bevatten bijvoorbeeld geen pijlen meer voor het sorteren en filteren van gegevens en gestructureerde verwijzingen (verwijzingen waarin tabelnamen worden gebruikt) die in formules werden gebruikt, zijn normale celverwijzingen geworden.

Tips

 • U kunt ook met de rechtermuisknop op de tabel klikken, Tabel aanwijzen en op Converteren naar bereik klikken.
 • Direct nadat u een tabel hebt gemaakt, kunt u bovendien op de knop Ongedaan makenKnopvlak op de werkbalk Snelle toegang klikken om die tabel weer naar een bereik te converteren.

Terug naar boven Terug naar boven

Een tabel en bijbehorende gegevens verwijderen

Als u niet langer met een tabel of de gegevens erin wilt werken, kunt u de tabel en de gegevens verwijderen.

 1. Selecteer een tabel in een werkblad.

 Tip   Druk tweemaal op CTRL+A als u de volledige tabel wilt selecteren, inclusief de kopteksten.

 1. Druk op Delete.

 Tip   U kunt ook op de knop Ongedaan makenKnopvlak op de werkbalk Snelle toegang klikken om een tabel te verwijderen die u net hebt gemaakt.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010