• Gesprekken in de cloud:

  In deze nieuwe digitale reeks zijn authentieke gesprekken over vertrouwen in Office 365 vastgelegd met de mensen die de Office 365-service ontwerpen, bouwen en uitvoeren. Het eerste onderwerp is 'Waarom u Office 365 kunt vertrouwen'.

  Volgende: Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  Office 365 Vertrouwenscentrum
 • Gesprekken in de cloud:

  Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  Klantgegevens zijn niet meer toegankelijk voor de personen die de Office 365-service beheren en uitvoeren. U krijgt meer details van Perry Clarke en Vivek Sharma over hoe de service wordt onderhouden in Office 365 en uw klantgegevens niet beschikbaar worden gemaakt voor technici tijdens probleemoplossingsactiviteiten.

  Volgende: Worden uw gegevens veilig opgeslagen?

 • Gesprekken in de cloud:

  Worden uw gegevens veilig opgeslagen?

  Vivek Sharma behandelt uw vragen over de beveiliging van uw opgeslagen gegevens in de Office 365-service.

  Volgende: Beveiliging, naleving en privacy in Office 365

 • Cloudservices die u kunt vertrouwen: Beveiliging, naleving en privacy in Office 365

  Zie hoe onze constructie voor beveiliging, naleving en privacy in Office 365 twee even belangrijke dimensies heeft: Ingebouwde mogelijkheden en klantbesturingselementen.

Het Office 365 Vertrouwenscentrum

Uw mensen en uw gegevens zijn heel belangrijk voor u en daarom doen we, nu u overweegt om Office 365 te gebruiken voor uw productiviteitsbehoeften, ons best om uw meest dringende vragen bij voorbaat te beantwoorden. Het Office 365 Vertrouwenscentrum is de aangewezen plek om onze toezeggingen en informatie over vertrouwensonderwerpen te delen.

Binnen de Office 365-service is het onze verantwoordelijkheid om uw gegevens te beschermen. Het zijn uw gegevens. U bent de eigenaar. U bepaalt wat ermee gebeurt. En mocht u besluiten de service te verlaten, dan neemt u al uw gegevens weer mee. Onze belangrijkste methoden om uw vertrouwen te winnen en te behouden zijn:
Meer informatieIngebouwde beveiliging
 • Beveiliging op serviceniveau via gelaagde bescherming
 • Klantinstellingen in de service
 • Aangescherpte beveiliging en aanbevolen bewerkingsprocedures
Meer informatieContinue naleving
 • Proactieve processen om te voldoen aan uw nalevingsbehoeften
 • Klantbesturingselementen voor organisatorische naleving
 • Onafhankelijk geverifieerd om te voldoen aan de veranderende normen
Meer informatieOntworpen voor privacy
 • Uw gegevens worden niet gebruikt voor advertenties
 • U beschikt over uitgebreide privacyinstellingen
 • U kunt uw gegevens meenemen wanneer u wilt
Meer informatieTransparante bewerkingen
 • U weet waar uw gegevens zich bevinden en wie toegang tot uw gegevens heeft
 • Inzicht in de beschikbaarheid en wijzigingen in de service
 • Financiële garantie voor een beschikbaarheid van 99,9%
Lijsten en veelgestelde vragen
Belangrijke vragen die u een cloudserviceprovider, wanneer u overweegt om de cloud te gebruiken voor uw IT-services, en hoe Microsoft Office 365 deze vragen beantwoordt.
Belangrijke overwegingen over privacy en beveiliging om u te helpen vast te stellen hoe veilig en betrouwbaar serviceproviders voor de cloud en hun services zijn.
Bekijk een aantal belangrijke hoogwaardige industrienormen en certificeringen waaraan Office 365 voldoet.
Gedetailleerde inhoud
Lees de gedetailleerde omschrijvingen van services en functies die beschikbaar zijn in Office 365.
Bekijk op welke Microsoft Office 365 en Microsoft Dynamics CRM Online oplossingen voor grote en kleine bedrijven het Vertrouwenscentrum van toepassing is. Abonnementen moeten rechtstreeks bij Microsoft worden aangeschaft of door Microsoft worden geleverd.
Lees het technisch document over Office 365-privacy voor een meer gedetailleerde beschrijving van Office 365-privacynormen.
Bekijk de nalevingsstructuur voor onlineservices om te zien hoe in Office 365 het risico op werkonderbrekingen wordt verminderd en het vertrouwen in de servicestabiliteit wordt versterkt.
In dit technisch document wordt beschreven hoe Office 365 voldoet aan de vereisten voor beveiliging, naleving en risicobeheer, zoals gedefinieerd door Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Lees het technisch document over Office 365-beveiliging voor een gedetailleerde beschrijving van Office 365-beveiliging.
Blogs
Deze nieuwe blogberichten uit de cloud laten zien hoe we voortdurend voldoen aan de nalevingsbehoeften van uw organisatie. Shawn Veney biedt een kijkje in onze benadering van regelgeving: deze overstijgt de 'selectievakjes-benadering' en we gebruiken de naleving van normen en voorschriften om te voldoen aan de belangrijkste vereisten van klanten, zoals de locatie van de gegevens in bepaalde regio's, beveiliging van gegevens en privacy.
In deze nieuwe blogberichten uit de cloud wordt toegelicht hoe we beheren wie toegang heeft tot uw gegevens in de service en biedt specificaties van Perry Clarke en Vivek Sharma over hoe de service wordt onderhouden in Office 365 en uw klantgegevens niet beschikbaar worden gemaakt voor technici tijdens probleemoplossingsactiviteiten.
Vergeet niet te lezen hoe Microsoft de NSL (National Security Letter) uitdaagt en lang bestaand beleid in ere houdt door zakelijke klanten op de hoogte te stellen wanneer de overheid om hun gegevens vraagt.
In deze nieuwe digitale reeks zijn authentieke gesprekken over vertrouwen in Office 365 vastgelegd met de mensen die de Office 365-service ontwerpen, bouwen en uitvoeren. Het eerste onderwerp is 'Waarom u Office 365 kunt vertrouwen'.
Lees inzichten over hoe wordt erkend dat onze contractuele afspraken voor Office 365 en andere cloudservices voor bedrijven, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM en Windows Intune voldoen aan de strikte normen van de privacywet van de EU (Europese Unie).
Gezien de recente aantijgingen, kunt u zien hoe we hebben besloten om onmiddellijk en gecoördineerd actie te ondernemen op het gebied van uitgebreide versleuteling en versterkte juridische bescherming, terwijl de transparantie tegelijkertijd is verhoogd.
Meer informatie over onze afspraak om zeer beschikbare services en onze serviceovereenkomst uit te voeren. Zie hoe we beschikbaarheid meten en bekijk onze wereldwijde beschikbaarheid voor Office 365 over de laatste zes kwartalen.

Het Office 365 Vertrouwenscentrum

Office 365 is een streng beveiligde service die is ontworpen volgens Ontwikkelcyclus voor Microsoft-beveiliging. We brengen de aanbevolen procedures samen uit twintig jaar bouwen van bedrijfssoftware en beheren van onlineservices, zodat we u een oplossing kunnen bieden met geïntegreerde software-als-een-service.

Op serviceniveau wordt in Office 365 gebruikgemaakt van gelaagde bescherming voor het bieden van beschermingsfuncties met fysieke, logische en gegevenslagen, en aanbevolen werkprocedures. Bovendien kunt u in Office 365 gebruikmaken van besturingselementen op bedrijfs-, gebruikers- en beheerdersniveau om uw omgeving nog meer te beveiligen.
 • 24 uurscontrole van datacentra
 • Authenticatie met meerdere factoren, inclusief biometrisch scannen voor toegang tot datacentrums
 • Het interne datacentrumnetwerk is gescheiden van het externe netwerk
 • Door rollenscheiding wordt de locatie van specifieke klantgegevens onleesbaar weergegeven voor het personeel met fysieke toegang
 • Defecte stations en hardware worden gedemagnetiseerd en vernietigd
 • Vergrendelingsprocessen voor een strikt gecontroleerd escalatieproces beperkt de menselijke toegang tot uw gegevens aanzienlijk
 • Op servers worden alleen processen uitgevoerd die op een whitelist staan vermeld, waardoor het risico op schadelijke code wordt geminimaliseerd
 • Toegewezen risicobeheerteams anticiperen, voorkomen en beperken schadelijke toegang proactief
 • Met het scannen van poorten en perimeterproblemen, en met inbraakdetectie wordt alle schadelijke toegang voorkomen of gedetecteerd
 • Met versleuteling van opgeslagen bestanden worden uw gegevens beveiligd op onze servers
 • Met SSL/TLS-versleuteling worden gegevens beveiligd die tussen u en Microsoft worden verzonden,
 • Met risicobeheer, beveiligingscontrole en bestands-/gegevensintegriteit wordt het onrechtmatig wijzigen van gegevens voorkomen of gedetecteerd
 • Met Rights Management Services wordt de toegang tot bestanden zonder de juiste gebruikersreferenties geblokkeerd
 • Met verificatie met meerdere factoren wordt de toegang tot de service beveiligd met een tweede factor, bijvoorbeeld een telefoon
 • S/MIME biedt veilige e-mailtoegang op basis van certificaten
 • Met Office 365-berichtversleuteling kunt u naar iedereen versleutelde e-mailberichten verzenden
 • Met preventie van gegevensverlies wordt voorkomen dat gevoelige gegevens binnen of buiten de organisatie worden vrijgegeven
 • Preventie van gegevensverlies kan worden gecombineerd met Rights Management en Office 365-berichtversleuteling om uw beheerders meer controle te geven om passend beleid toe te passen voor het beveiligen van gevoelige gegevens
Lijsten en veelgestelde vragen
Belangrijke overwegingen over privacy en beveiliging om u te helpen vast te stellen hoe veilig en betrouwbaar serviceproviders voor de cloud en hun services zijn.
Gedetailleerde inhoud
Lees de gedetailleerde omschrijvingen van services en functies die beschikbaar zijn in Office 365.
Deze pagina biedt informatie over privacy- en beveiligingsfuncties van specifieke services in het Microsoft Online Services Vertrouwenscentrum.
Dit technisch document beschrijft cloudcomputing bij Microsoft en hoe Office 365 een betrouwbare infrastructuur biedt voor cloudcomputing.
Dit technisch document laat zien hoe de organisatie Global Foundation Services werkt, met de nadruk op het forum voor informatiebeveiligingsbeheer, het programma voor risicobeheer en het programma voor informatiebeveiligingsbeleid van de OSSC ISMS.
In dit technisch document wordt beschreven hoe Office 365 voldoet aan de vereisten voor beveiliging, naleving en risicobeheer, zoals gedefinieerd door Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Lees hoe één bedrijf met de inzet van duizenden ontwikkelaars en het gebruik van miljoenen coderingsregels veilige software heeft leren bouwen in een toenemend onveilige wereld.
Blogs
Leer hoe onze constructie voor beveiliging, naleving en privacy uit twee even belangrijke dimensies bestaat, zodat uw gegevens goed worden beveiligd: ingebouwde mogelijkheden en klantbesturingselementen.
Luister hoe onze zero elevated-toegang binnen de service is ingeschakeld door de onderliggende RBAC- (Roles-based Access Control) en PowerShell-infrastructuur. Deze infrastructuren zorgen ervoor dat iedereen die de onderliggende service wil beheren eerst een proces moet doorlopen om bevoegdheden te verkrijgen voordat dat mogelijk is.
Luister, in navolging van het thema 'waarom we Exchange op deze manier hebben gebouwd', naar onze toelichting over een aantal architectuurwijzigingen in Exchange in opeenvolgende releases.

Het Office 365 Vertrouwenscentrum

Wanneer u uw gegevens toevertrouwt aan Office 365, blijft u de enige eigenaar van de gegevens: u behoudt de rechten, het eigendom en het belang van de gegevens die u in Office 365 opslaat. Het is ons beleid om uw gegevens niet te misbruiken voor commerciële doeleinden. We gebruiken uw gegevens alleen voor doeleinden die stroken met het bieden van cloudproductiviteitsservices.
 • U bent de eigenaar van de gegevens. Microsoft is de beheerder of de verwerker van uw gegevens
 • Het zijn uw gegevens, dus als u de service ooit verlaat, kunt u uw gegevens meenemen
 • We misbruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor doeleinden die stroken met het bieden van services waarvoor u ons betaalt
 • We vermelden het aantal verzoeken van autoriteiten dat we ontvangen regelmatig in onze transparantierapporten
 • Als een regering ons benadert voor toegang tot klantgegevens, verwijzen wij indien mogelijk de navraag door naar u, de klant. Wij vechten een eventuele ongeldige wettelijke eis die openbaarmaking van een regeringsaanvraag voor klantgegevens verbiedt in de rechtszaal aan.
 • Met privacybesturingselementen kunt u configureren wie in uw organisatie waartoe toegang heeft
 • Met ontwerpelementen wordt voorkomen dat uw gegevens worden vermengd met die van andere organisaties die Office 365 gebruiken
 • Met uitgebreide controle en toezicht wordt voorkomen dat beheerders onbevoegde toegang verkrijgen tot uw gegevens
Lijsten en veelgestelde vragen
Belangrijke overwegingen over privacy en beveiliging om u te helpen vast te stellen hoe veilig en betrouwbaar serviceproviders voor de cloud en hun services zijn.
Gedetailleerde inhoud
Lees hoe de Microsoft-aanpak ervoor zorgt dat de gegevens van onze klanten in onze bedrijfsservices privé blijven. Details bevatten de manieren waarop we ervoor te zorgen dat onze services de privacy beschermen, om ervoor te zorgen dat onze klanten onderbouwde beslissingen kunnen maken wat betreft de bescherming van hun gegevensprivacy in de cloud.
Lees het technisch document over Office 365-privacy voor een meer gedetailleerde beschrijving van Office 365-privacynormen.
Deze pagina biedt informatie over privacy- en beveiligingsfuncties van specifieke services in het Microsoft Online Services Vertrouwenscentrum.
Lees onze privacyverklaring voor Office 365 Dit geldt voor gegevens die worden verzameld door Microsoft via het gebruik en het beheer van Office 365-services.
Dit document biedt een eenvoudige handleiding voor het configureren van verschillende privacy-instellingen die zijn gevonden op de pagina service-instellingen voor Office 365-beheerders.
Dit document biedt een eenvoudige handleiding voor het configureren van verschillende privacy-instellingen die zijn gevonden op de pagina service-instellingen voor Office 365-beheerders.
In dit technisch document wordt beschreven hoe Office 365 voldoet aan de vereisten voor beveiliging, naleving en risicobeheer, zoals gedefinieerd door Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Bekijk de volgende instructies voor het wijzigen van de privacy-instellingen in Office 2013. Er zijn ook handig instructies beschikbaar voor Office 2010, Office 2007 en Office 2003.
Blogs
In deze nieuwe blogberichten uit de cloud wordt toegelicht hoe we beheren wie toegang heeft tot uw gegevens in de service en biedt specificaties van Perry Clarke en Vivek Sharma over hoe de service wordt onderhouden in Office 365 en uw klantgegevens niet beschikbaar worden gemaakt voor technici tijdens probleemoplossingsactiviteiten.
Vergeet niet te lezen hoe Microsoft de NSL (National Security Letter) uitdaagt en lang bestaand beleid in ere houdt door zakelijke klanten op de hoogte te stellen wanneer de overheid om hun gegevens vraagt.
Lees inzichten over hoe wordt erkend dat onze contractuele afspraken voor Office 365 en andere cloudservices voor bedrijven, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM en Windows Intune voldoen aan de strikte normen van de privacywet van de EU (Europese Unie).
Gezien de recente aantijgingen, kunt u zien hoe we hebben besloten om onmiddellijk en gecoördineerd actie te ondernemen op het gebied van uitgebreide versleuteling en versterkte juridische bescherming, terwijl de transparantie tegelijkertijd is verhoogd.

Het Office 365 Vertrouwenscentrum

Office 365 is een wereldwijde service en continue naleving verwijst naar onze afspraak om instellingen voor Office 365 te blijven ontwikkelen en up-to-date te blijven met de normen en regelgeving die van toepassing zijn op uw bedrijfstak en werklocatie. Omdat verschillende regelgevingen vaak dezelfde of vergelijkbare besturingselementen hebben, is het gemakkelijker voor Microsoft om te voldoen aan de vereisten van nieuwe regelgeving of van regelgeving die specifiek is voor uw organisatie en bedrijfstak.

Daarnaast biedt Office 365 besturingselementen voor beheerders en voor gebruikers, inclusief eDiscovery, juridische bewaring en preventie van gegevensverlies, om u te helpen te voldoen aan interne nalevingsvereisten. Hiervoor is geen extra on-premises infrastructuur vereist.
 • Het wordt gecontroleerd dat onze service voldoet aan vereisten die zijn opgegeven in ISO 27001, EU-modelcomponenten, HIPAA BAA en FISMA
 • Onze overeenkomst voor gegevensverwerking bevat de details over privacy, beveiliging en verwerking van klantgegevens, die u helpen te voldoen aan de lokale regelgeving
 • We hebben meer dan 900 besturingselementen gebouwd in de nalevingsstructuur van Office 365, waardoor we up-to-date blijven met de zich alsmaar ontwikkelende normen
 • Een gespecialiseerd nalevingsteam houdt voortdurend de normen en regelgeving bij, en ontwikkelt sets algemene besturingselementen die door ons productteam in de service worden gebouwd
 • Met de in de service ingebouwde juridische bewaring en eDiscovery kunt u elektronische inhoud (vaak aangeduid als elektronisch opgeslagen gegevens of ESI) vinden, behouden, analyseren en inpakken voor een juridische aanvraag of onderzoek
 • Met preventie van gegevensverlies in Office 365 kunt u gevoelige informatie in uw organisatie identificeren, controleren en beveiligen via een uitgebreide analyse van de inhoud
Lijsten en veelgestelde vragen
Bekijk een aantal belangrijke hoogwaardige industrienormen en certificeringen waaraan Office 365 voldoet.
Bekijk deze veelgestelde vragen om te zien hoe onze afspraken over transparantie klanten helpen te voldoen aan hun behoeften met betrekking tot regelgeving?
Bekijk deze veelgestelde vragen om te zien hoe onze afspraken over transparantie klanten helpen te voldoen aan hun behoeften met betrekking tot FISMA-regelgeving?
Bekijk deze veelgestelde vragen om te zien hoe onze afspraken over transparantie klanten helpen te voldoen aan hun behoeften met betrekking tot EU-regelgeving?
Bekijk deze veelgestelde vragen om te zien hoe onze afspraken over transparantie klanten helpen te voldoen aan hun behoeften met betrekking tot HIPAA/HITECH-regelgeving?
Lees hoe we controles en certificeringen van derden verkrijgen zodat u erop kunt vertrouwen dat onze services onder de meest strikte voorwaarden worden ontworpen en bediend.
Gedetailleerde inhoud
Bekijk de nalevingsstructuur voor onlineservices om te zien hoe in Office 365 het risico op werkonderbrekingen wordt verminderd en het vertrouwen in de servicestabiliteit wordt versterkt.
In dit technisch document wordt beschreven hoe Office 365 voldoet aan de vereisten voor beveiliging, naleving en risicobeheer, zoals gedefinieerd door Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Dit document biedt een beknopt overzicht regelgevingvereisten en een gedetailleerde analyse van hoe de cloudservices van Microsoft zijn gebouwd met methoden die deze vereisten toewijzen.
Blogs
Deze nieuwe blogberichten uit de cloud laten zien hoe we voortdurend voldoen aan de nalevingsbehoeften van uw organisatie. Shawn Veney biedt een kijkje in onze benadering van regelgeving: deze overstijgt de 'selectievakjes-benadering' en we gebruiken de naleving van normen en voorschriften om te voldoen aan de belangrijkste vereisten van klanten, zoals de locatie van de gegevens in bepaalde regio's, beveiliging van gegevens en privacy.
Dit blog over het veilig werken met computers deelt de perspectieven van Microsoft over cloudcomputing. In deze aflevering wordt de onderlinge afhankelijkheid van cloudservices besproken.
In deze aflevering wordt de behoefte besproken om gegevens te classificeren en te scheiden om cloudmigratie in te schakelen terwijl de vereisten voor regelgeving en normen voor gevoelige gegevens toch behouden blijven.

Het Office 365 Vertrouwenscentrum

Gegevens verplaatsen naar een cloudservice mag niet betekenen dat u de controle en het overzicht verliest. Met Office 365 is dit ook niet het geval. We beogen transparantie in onze acties zodat u uw servicestatus kunt controleren, problemen kunt bijhouden en een historisch overzicht van de beschikbaarheid hebt.
 • U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken voor ondersteuning bij kritieke problemen
 • We beschikken over DevOps-processen, wat een 24-uursescalatie inhoudt naar het actuele ontwikkelteam om problemen op te lossen die niet door alleen operatie kunnen worden opgelost.
 • We beoordelen alle service-incidenten grondig, ongeacht de grootte van het effect, en wanneer uw organisatie wordt beïnvloed, delen we de analyse
 • We leggen ons toe op het leveren van een beschikbaarheid van minstens 99,9% met een financiële garantie.
 • We publiceren elk kwartaal de beschikbaarheid voor het Office 365-pakket. De meest recente en historische beschikbaarheid wordt hieronder weergegeven.

Recente beschikbaarheid wereldwijd:

2012 2013 2014
99,98% 99,97% 99,94% 99,97% 99,96% 99,98% 99,99%
Kw3 Kw4 Kw1 Kw2 Kw3 Kw4 Kw1
Lijsten en veelgestelde vragen
Lees deze veelgestelde vragen over toegang van derden tot gegevens.
Onze toeleveranciers moeten voldoen aan dezelfde beveiligings- en privacynormen als wij. Vanwege de transparantie laten we u weten welke toeleveranciers we gebruiken en wat zij doen.
We zorgen ervoor dat u weet wanneer iemand toegang tot uw gegevens heeft gehad. We weten dat toegang tot gegevens in de cloud een van uw belangrijkste speerpunten is. Dit betekent dat u er zeker van moet zijn dat u toegang hebt tot uw gegevens wanneer u dat wilt, en dat u weet wanneer anderen toegang tot uw gegevens hebben gehad. Lees wie toegang heeft tot uw gegevens en onder welke omstandigheden deze toegang wordt verleend.
Gedetailleerde inhoud
Lees dit technisch document voor inzicht in een genormaliseerde set metrische gegevens van datacentrums, genaamd PUE (Power Usage Effectiveness), de processen, methoden en nieuwe technologieën voor het verbeteren van energie-efficiëntie en bedrijfsecosystemen voor cloudcomputing in datacentrums.
In dit document wordt beschreven hoe het Microsoft Global Foundation Services-team de enorme datacentrums van het bedrijf beheert en bewerkt, en het formaat van de servers optimaal maakt voor maximale efficiëntie. Het proces is gericht op het verzamelen van gedetailleerde prestatiegegevens met behulp van representatieve werkbelastingen, en analyseert vervolgens die gegevensset om evenwichtige servers te selecteren die een optimaal formaat hebben voor productiescenario's.
Heldere documentatie over onze gevestigde procedures als antwoord op wettelijke eisen voor klantgegevens.
Dit document bevat informatie over het aantal wettelijke eisen voor klantgegevens dat wij ontvangen van wereldwijde autoriteiten en hoe Microsoft op deze verzoeken reageert.
Blogs
In deze nieuwe blogberichten uit de cloud wordt toegelicht hoe we beheren wie toegang heeft tot uw gegevens in de service en biedt specificaties van Perry Clarke en Vivek Sharma over hoe de service wordt onderhouden in Office 365 en uw klantgegevens niet beschikbaar worden gemaakt voor technici tijdens probleemoplossingsactiviteiten.
Blijf op de hoogte via het Office 365-berichtencentrum
We hebben het berichtencentrum toegevoegd om de communicatie te verbeteren. Via het berichtencentrum worden Office 365-beheerders geïnformeerd over nieuwe functies en acties die ze moeten gebruiken om hun Office 365-service probleemloos te blijven uitvoeren.
Luister hoe we een serviceovereenkomst van 99,9% beschikbaarheid hebben met een financiële garantie, om aan onze afspraken voor het uitvoeren van een zeer beschikbare service te voldoen. Zie hoe we beschikbaarheid meten en bekijk onze wereldwijde beschikbaarheid voor Office 365 over de laatste vier kwartalen.
Opmerking: De video's zijn in het Engels met vertaalde ondertitels. Klik op de knop 'CC' in het videovenster om de ondertiteling in te schakelen.
Opmerking: De video's zijn in het Engels met vertaalde ondertitels. Klik op de knop 'CC' in het videovenster om de ondertiteling in te schakelen.
Opmerking: De video's zijn in het Engels met vertaalde ondertitels. Klik op de knop 'CC' in het videovenster om de ondertiteling in te schakelen.