Sluiten

Onafhankelijke verificatie

Office 365 voldoet aan een groot aantal wereldwijd geldende industriestandaarden en is getest door verschillende andere partijen.

 • ISO 27001 is een van de beste beschikbare beveiligingsstandaarden ter wereld. Office 365 is de eerste belangrijke openbare cloudservice voor bedrijfsproductiviteit die de krachtige set fysieke en logische functies en proces- en beheerfuncties heeft geïmplementeerd die zijn gedefinieerd door ISO 27001.

  Office 365 is niet alleen gecertificeerd in overeenstemming met het Safe Harbor-programma van de EU, maar is ook de eerste grote aanbieder van openbare cloudservices voor bedrijfsproductiviteit die de door de EU ontwikkelde standaardclausules ('EU-modelclausules') heeft ondertekend met alle klanten. EU-modelclausules hebben betrekking op de internationale overdracht van gegevens. U kunt hier een door Microsoft ondertekend exemplaar van de EU-modelclausules downloaden.

  Dit document is alleen toegankelijk met de aanmeldingsreferenties van een tenantbeheerder van Office 365.

  Microsoft biedt een uitgebreide standaard-DPA (Data Processing Agreement of Overeenkomst voor gegevensverwerking) aan alle klanten. De DPA heeft betrekking op privacy, beveiliging en het afhandelen van klantgegevens. Via onze standaardovereenkomst voor gegevensverwerking kunnen klanten lokale regelgeving naleven. U kunt hier een ondertekend exemplaar van de DPA downloaden.

  Dit document is alleen toegankelijk met de aanmeldingsreferenties van een tenantbeheerder van Office 365.

  Office 365 is de eerste grote aanbieder van openbare cloudservices voor bedrijfproductiviteit die de vereisten voor HIPAA-BAA met alle klanten heeft ondertekend. HIPAA is een Amerikaanse wet die van toepassing is op alle gezondheidszorginstanties met betrekking tot het gebruik, de openbaarmaking en bescherming van vertrouwelijke gezondheidsgegevens, en legt vereisten op aan de instanties waarop deze wet van toepassing is. Er wordt van zakelijke partners geëist dat ze overeenkomsten aangaan met leveranciers die deze vertrouwelijke gegevens gebruiken en openbaar maken. U kunt hier een ondertekend exemplaar van de HIPAA-BAA downloaden.

  Dit document is alleen toegankelijk met de aanmeldingsreferenties van een tenantbeheerder van Office 365.

  Office 365 implementeert beveiligingsprocessen die de standaarden naleven die worden vereist door overheidsinstanties van de VS, en heeft de kwalificatie ATO (Authority to Operate) verkregen voor FISMA van een nationale instantie. Nationale instanties in de VS worden aangemoedigd om het FISMA-pakket voor Office 365 te beoordelen voor het verlenen van ATO.

  Microsoft ondersteunt de privacy van studenten in Office 365 door zich te houden aan beperkingen voor het gebruiken en vrijgeven van studentengegevens en door te verklaren geen e-mails of documenten te scannen voor advertentiedoeleinden.

  Lees het artikel Beveiliging, controles en certificaten (inclusief veelgestelde vragen) voor meer informatie over de manier waarop we compliance garanderen.

  Lees de whitepaper Compliance Framework voor Online Services voor informatie over de manier waarop ons compliance-framework voor onlineservices het risico van operationele onderbrekingen vermindert en tegelijkertijd het vertrouwen in stabiliteit van de service vergroot.

 • Office 365 Vertrouwenscentrum