Resultaten van Office.com
Een sjabloon maken
Artikel Als u een sjabloon wilt maken, kunt u beginnen met een document dat u al hebt gemaakt, met een gedownload document of met een nieuw document.
Word 2013
Meerdere exemplaren van een document afdrukken
Artikel Als u niet opgeeft hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt, wordt er automatisch één exemplaar afgedrukt. U kunt desgewenst dit aantal wijzigen.
Word 2013
Word 2013 gebruiken om documenten te openen die in eerdere versies van Word zijn gemaakt
Artikel Als u een document opent dat is gemaakt in een eerdere versie van Word, wordt er met de compatibiliteitsmodus voor gezorgd dat de nieuwe functies in Word 2013 n...
Word 2013
Een inhoudsopgave maken
Artikel U kunt een inhoudsopgave toevoegen die automatisch wordt gegenereerd.
Word 2013
Een tabel invoegen
Artikel U kunt een tabel toevoegen aan een Word 2013-document met behulp van het tabelraster, maar voor meer controle kunt u het dialoogvenster Tabel invoegen gebruiken...
Word 2013
Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verwijderen
Artikel U kunt markeringen en opmerkingen van de functie Wijzigingen bijhouden voorgoed uit een document verwijderen.
Word 2013
Een trendlijn of gemiddelde aan een grafiek toevoegen
Artikel Geef gemiddelden (zoals zwevende of gewogen gemiddelden) en trends weer in de grafiek (diagram) door trendlijnen toe te voegen.
Word 2013, Excel 2013...
Hebt u niet gevonden wat u zocht?Zoeken in de volledige Office.com