Side 6 av 10FORRIGENESTE

Gå over til Word 2010

Kategorien Hjem i Word 2010 med visning av tastetips

Tastetips erstatter hurtigtastene i Word 2010. Trykk ALT for å vise tastetips for alle båndkategoriene, og trykk deretter tastetipset for kategorien du vil vise.

Denne delen er for dere som sverger til tastaturet. Etter at båndet ble tatt i bruk, har det skjedd noen oppdateringer med hurtigtastene.

Du behøver ikke å bekymre deg. Hurtigtaster som begynner med CTRL-tasten, for eksempel CTRL+C for kopier eller CTRL+ALT+1 for overskrift 1, er akkurat som i tidligere versjoner av Word.

Båndutformingen har imidlertid nye hurtigtaster. Hvorfor? Fordi denne endringen har to store fordeler i forhold til tidligere versjoner:

  • Hurtigtaster for hver enkelt knapp på båndet.
  • Hurtigtaster som ofte krever færre taster.

De nye hurtigtastene har et nytt navn: tastetips. Trykk ALT for å vise tastetips for alle båndkategoriene og kommandoene på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Deretter kan du trykke tastetipset for kategorien du vil vise. Du kan for eksempel trykke H for kategorien Hjem, slik som vist her. Da vises alle tastetipsene for kommandoene i denne kategorien. Så trykker du tastetipset for den aktuelle kommandoen.

Du kommer tilbake til Backstage-visningen omtrent på samme måte som da du åpnet Fil-menyen: ALT+F åpner for eksempel menyen, ALT+F+A åpner Lagre som, og ALT+F+P åpner Skriv ut.

Obs!

   

Du kan fremdeles bruke ALT+-snarveiene som gir tilgang til menyer og kommandoer i tidligere versjoner av Word, men ettersom de tidligere menyene ikke er tilgjengelige, får du ingen påminnelse på skjermen om hvilken bokstav du skal trykke. Du må derfor kunne snarveiene for å bruke dem.

Side 6 av 10FORRIGENESTE