Vise eller skrive ut Word-dokumenter uten Word

Gjelder
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 og 2002

Trenger du å sende Word-dokumentet til noen som ikke har Word? Eller kanskje noen har sendt deg et Word-dokument og du ikke har Word.

Med Microsoft Office Word Viewer 2003 finnes det en løsning. Du kan sende Word Viewer 2003 sammen med Word-dokumentene slik at andre kan vise dem. Eller du kan laste ned Word Viewer 2003 for å vise Word-dokumenter som du mottar fra andre.

Vil du laste ned og installere Word Viewer 2003, klikker du koblingen i Se også-delen i denne artikkelen.

Microsoft Office Word Viewer 2003

Ved hjelp av Microsoft Office Word Viewer 2003 kan du åpne Microsoft Office Word 2003-dokumenter og dokumenter som er opprettet i en tidligere versjon av Microsoft Word for Windows og Microsoft Word for Macintosh.

Ved hjelp av Word Viewer 2003 kan du gjøre ett av følgende:

  • Åpne, vise og navigere innholdet i et dokument
  • Skrive ut et dokument
  • Kopiere informasjon fra et dokument til et annet program

Du kan imidlertid ikke redigere et åpent dokument, lagre et dokument, eller opprette et nytt dokument i Word Viewer 2003.

I Word Viewer 2003 finnes du dessuten følgende Microsoft Office Word 2003-funksjoner:

 Obs!   Du kan også bruke Word Viewer 2003 til å åpne filer som er lagret i Rikt tekstformat (RTF) (rikt tekstformat (RTF): En filtype som brukes til å overføre formaterte tekstdokumenter mellom programmer, selv dem som kjører på en annen plattform, for eksempel IBM og Macintosh.), websideformater (HTM, HTML, MHT, MHTML) (HTML: Standard kodespråk som brukes til dokumenter på World Wide Web. HTML bruker koder for å vise hvordan weblesere skal vise sideelementer som for eksempel tekst og grafikk, og hvordan det skal svares på brukerhandlinger.), XML (Extensible Markup Language (XML): En knepet form for Standard Generalized Markup Language (SGML) som gjør det mulig for utviklere å opprette egendefinerte koder som gir fleksibilitet når det gjelder ordning og presentasjon av informasjon.), tekst (TXT), WordPerfect 5.x, WordPerfect 6.x (DOC, WPD), og Works 6.0 og Works 7.0 (WPS).

Her bruker du Microsoft Office Word Viewer 2003

Du kan laste ned og bruke Word Viewer 2003 i følgende situasjoner:

  • Noen har sendt deg et Word-dokument (hvilken som helst versjon) og du har ikke Word.
  • Noen har sendt deg et Word 2003-dokument som bruker en Word 2003-funksjon, for eksempel IRM, og du har ikke Word 2003.
  • Du skal sende et Word-dokument (hvilken som helst versjon), og vil sørge for at også dem uten Word, skal kunne lese det.
  • Du skal sende et Word 2003-dokument, og vil være sikker på at også dem uten Word 2003, skal kunne lese det og ha nytte av Word 2003-funksjoner.

Microsoft oppfordrer deg til å sende Word Viewer 2003 sammen med Word-dokumentene til personer som ikke har Microsoft Word. Microsoft Office Word Viewer 2003 er en erstatning for Word Viewer 97 og tidligere versjoner av Word Viewer.

Hvis du vil ha mer informasjon om å sende Word Viewer 2003, klikker du "LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE" i Se også-delen i denne artikkelen.

 
 
Gjelder:
Word 2003