Utskrift og forhåndsvisning

I Microsoft Office 2010-programmer kan du nå forhåndsvise og skrive ut Office-filer på ett sted – i kategorien Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning. Hvis du vil ha mer informasjon om Backstage-visning, kan du se Hva og hvor er Backstage-visning eller Video: Hva og hvor er Backstage-visning.

Se en video

 Viktig!   Hvis du skal feilsøke en skriver eller trenger driverinformasjon, se:

Hvilket Microsoft Office-program bruker du?


Access

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Forhåndsvisning for å forhåndsvise filen.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til filen og gjøre endringer før du skriver den ut.

 • Klikk Skriv ut for å skrive ut filen og kontrollere eller endre skriveregenskapene.
 • Klikk Hurtigutskrift for å skrive ut filen uten å kontrollere eller endre skriveregenskapene.

Hvis du vil ha mer informasjon som er spesifikk for utskrift i Access, kan du se Lagre og skrive ut.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Excel

Hvis du vil ha informasjon om forhåndsvisning og utskrift i Excel, kan du se:

Til toppen av siden Til toppen av siden

OneNote

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Forhåndsvisning for å forhåndsvise filen.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til filen og gjøre endringer før du skriver den ut.

 • Klikk Skriv ut for å skrive ut filen og kontrollere eller endre skriveregenskapene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Outlook

Hvis du vil ha informasjon om å skrive ut i Outlook, kan du se Skrive ut i Outlook.

Til toppen av siden Til toppen av siden

PowerPoint

Egenskapene for standardskriveren vises automatisk i den første inndelingen i kategorien Skriv ut, og forhåndsvisningen av presentasjonen vises automatisk i den andre inndelingen.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til presentasjonen og gjøre endringer før du skriver den ut.

 1. Klikk Skriv ut når egenskapene for skriveren og presentasjonen er slik du vil ha dem.

 Obs!   Klikk Skriveregenskaper under skrivernavnet for å endre skriveregenskapene.

Hvis du vil ha mer informasjon som er spesifikk for utskrift i PowerPoint, kan du se Lagre og skrive ut.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Project

Egenskapene for standardskriveren vises automatisk i den første inndelingen i kategorien Skriv ut, og forhåndsvisningen av filen vises automatisk i den andre inndelingen.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til filen og gjøre endringer før du skriver den ut.

 1. Klikk Skriv ut når egenskapene for skriveren og filen er slik du vil ha dem.

 Obs!   Klikk Skriveregenskaper under skrivernavnet for å endre skriveregenskapene.

Hvis du vil ha mer informasjon som er spesifikk for utskrift i Project, kan du se Skrive ut prosjektet eller Skrive ut en visning.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Publisher

Egenskapene for standardskriveren vises automatisk i den første inndelingen i kategorien Skriv ut, og forhåndsvisningen av publikasjonen vises automatisk i den andre inndelingen.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til publikasjonen og gjøre endringer før du skriver den ut.

 1. Klikk Skriv ut når egenskapene for skriveren og publikasjonen er slik du vil ha dem.

 Obs!   Klikk Skriveregenskaper under skrivernavnet for å endre skriveregenskapene.

Hvis du vil ha mer informasjon som er spesifikk for utskrift i Publisher, kan du se Skrive ut i Publisher.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Visio

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Forhåndsvisning for å forhåndsvise filen.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til filen og gjøre endringer før du skriver den ut.

 • Klikk Skriv ut for å skrive ut filen og kontrollere eller endre skriveregenskapene.
 • Klikk Hurtigutskrift for å skrive ut filen uten å kontrollere eller endre skriveregenskapene.

Hvis du vil ha mer informasjon som er spesifikk for utskrift i Visio, kan du se Lagre og skrive ut.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Word

Egenskapene for standardskriveren vises automatisk i den første inndelingen i kategorien Skriv ut, og forhåndsvisningen av dokumentet vises automatisk i den andre inndelingen.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 Tips!   Klikk kategorien Fil for å gå tilbake til dokumentet og gjøre endringer før du skriver den ut.

 1. Klikk Skriv ut når egenskapene for skriveren og dokumentet er slik du vil ha dem.

 Obs!   Klikk Skriveregenskaper under skrivernavnet for å endre skriveregenskapene.

Hvis du vil ha mer informasjon som er spesifikk for utskrift i Word, kan du se Lagre og skrive ut.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Visio 2010, Word 2010