Side 10 av 11FORRIGENESTE

Word 2010: Opprette ditt første dokument I

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Når bør du lagre dokumentet?

Kort tid etter at du har begynt å arbeide.

Når du er ferdig med å skrive det.

Det spiller ingen rolle.

Det vises en rød understreking under et ord. Ordet må være feilstavet.

Riktig.

Feil.

Når du skriver, trykker du ENTER for å flytte fra én linje til den neste.

Riktig.

Feil.

Slik retter du en stavefeil:

Dobbeltklikk, og velg et alternativ på menyen.

Høyreklikk, og velg et alternativ på menyen.

Klikk én gang, og velg et alternativ på menyen.

Gjør dette først når du skal slette tekst:

Trykk DEL.

Trykk TILBAKE.

Merk teksten du vil slette.

Dette er den beste måten å opprette en overskrift i et dokument på:

Bruk en større skriftstørrelse på den enn på brødteksten.

Bruk en overskriftsstil.

Du vil utheve noen ord i teksten. Gjør dette først:

Merk teksten du vil formatere, og klikk deretter Fet-knappen i Skrift-gruppen.

Klikk Fet i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Trykk svært hardt på tastaturet.

Side 10 av 11FORRIGENESTE