Starte nummereringen av fotnoter og sluttnoter på nytt fra 1

Du kan starte nummereringen av fotnoter på nytt på hver side eller i hver inndeling. Du kan starte nummereringen av sluttnoter på nytt for hver inndeling.

 Obs!   Hvis fotnotene i dokumentet er feilnummerert, kan det hende at dokumentet inneholder merkede endringer. Godta de merkede endringene, slik at fotnotene og sluttnotene nummereres riktig.

  1. Klikk dialogboksstarttjenesten Fotnoter og sluttnoter i kategorien Referanser.

Bilde av båndet i Word

  1. Velg 1 i boksen Start på.
  2. I Nummerering-boksen klikker du Start på nytt for hver inndeling eller Start på nytt for hver side.
  3. Velg Bruk.
 
 
Gjelder:
Word 2007