Spore endringer

Når du vil holde oversikt over hvem som endrer hva i et dokument, kan du aktivere sporing av endringer.

 Tips!     Hvis du foretrekker å se alle alternativene for sporing av endringer på ett sted, kan du se Endre alternativer for sporing av endringer . Hvis du vil ha enda mer kontroll, kan du se Avanserte alternativer for sporing av endringer .

Klikk Se gjennom > Spor endringer.

Spor endringer på båndet i Word

Nå aktiveres visningen Enkel markering. Alle endringer som gjøres i dokumentet, markeres. Der det er foretatt endringer, vises det en linje i nærheten av margen.

En linje ved margen viser hvor en sporet endring er plassert

Det vises en liten ballong der noen har satt inn en merknad.

Merknadsikonet i visningen Enkel markering

Hvis du vil vise en endring eller merknad, klikker du linjen eller ballongen. Da byttes det til visningen Alle markeringer.

Sporede endringer i visningen Alle markeringer

Hvis du heller vil vise alle merknadene, men ikke alle endringene, klikker du Vis merknader.

Kommandoen Vis merknader

Beholde sporing av endringer aktivert

Nå kan du forhindre andre fra å deaktivere sporing av endringer ved å låse endringene med et passord. (Du må huske passordet for å kunne deaktivere låsingen når du er klar til å godta eller forkaste endringene.)

  1. Klikk Se gjennom.
  2. Klikk pilen ved siden av Spor endringer og klikk Lås sporing.

Kommandoen Lås sporing på Spor endringer-menyen

  1. Skriv inn et passord, og skriv det deretter inn på nytt i boksen Skriv inn på nytt for å bekrefte.
  2. Klikk OK.

Mens sporede endringer er låst, kan du ikke deaktivere sporing av endringer, og du kan ikke godta eller forkaste endringer.

Hvis du vil oppheve låsingen, klikker du pilen ved Spor endringer og klikker Lås sporing på nytt. Du blir bedt om å skrive inn passordet. Når du har gjort det og klikket OK, er Spor endringer fremdeles aktivert, men du kan godta og forkaste endringer.

Deaktivere sporing av endringer

Hvis du vil deaktivere sporing av endringer, klikker du Spor endringer-knappen. Nå blir ikke nye endringer markert, men alle endringer som allerede var sporet, forblir markerte i dokumentet til du fjerner dem.

Fjerne sporede endringer

 Viktig!     Den eneste måten å fjerne sporede endringer fra et dokument på, er å godta eller forkaste dem. Hvis du velger Ingen markering i boksen Vis for korrektur , er det enklere å se hvordan det endelige dokumentet vil se ut, men de sporede endringene skjules bare midlertidig. Endringene slettes ikke, og de vises på nytt neste gang noen åpner dokumentet. Hvis du vil slette de sporede endringene permanent, må du godta eller forkaste dem.

Klikk Se gjennom > Neste > Godta eller Forkast.

Knappene Godta, Forkast og Neste

Word godtar endringen, eller fjerner den, og går deretter til neste endring.

Hvis du vil slette merknader fra et dokument, kan du klikke én og én merknad og deretter Slett, eller du kan klikke Slett alle merknader i dokumentet.

 Tips!     Før du deler den endelige versjonen av et dokument, er det lurt å kjøre Dokumentinspeksjon. Dette verktøyet ser etter sporede endringer og merknader, skjult tekst, navn på personer i egenskaper og annen informasjon du kanskje ikke vil dele. Hvis du vil kjøre Dokumentinspeksjon, klikker du Fil > Informasjon > Kontroller for problemer > Undersøk dokument .

 
 
Gjelder:
Word 2013