Slette en tabell eller fjerne innholdet

Du kan slette en hel tabell (tabell: Én eller flere rader med celler som vanligvis brukes til å vise tall og andre elementer for hurtigreferanse og analyse. Elementer i en tabell organiseres i rader og kolonner.). Du kan også slette innholdet i cellene (celle: En boks som er dannet av skjæringspunktet for en rad og kolonne i et regneark eller i en tabell, som du kan skrive inn informasjon i.) uten å slette selve cellene.

Slette en tabell og innholdet i den

  1. Klikk i tabellen.
  2. Velg SlettTabell-menyen og velg deretter Tabell.

Slette innholdet i en tabell

  1. Merk elementene du vil fjerne.

VisHvordan?

Noen deler av en tabell (tabell: Én eller flere rader med celler som vanligvis brukes til å vise tall og andre elementer for hurtigreferanse og analyse. Elementer i en tabell organiseres i rader og kolonner.) vises bare hvis du viser alle formateringsmerker ved å klikke Vis/skjul avsnittsmerke knappesymbolstandardverktøylinjen (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.).

To select:

A cell

Click the left edge of the cell (celle: En boks som er dannet av skjæringspunktet for en rad og kolonne i et regneark eller i en tabell, som du kan skrive inn informasjon i.).

Select table cell

A row

Click to the left of the row.

Select table row

A column

Click the column's top gridline or border.

Select table column

Multiple cells, rows, or columns

Drag across the cell, row, or column.

Or select multiple items that are not necessarily in order. Click the first cell, row, or column you want, press CTRL, and then click the next cells, rows, or columns you want.

Text in the next cell

Press TAB.

Text in the previous cell

Press SHIFT+TAB

The entire table

I utskriftsoppsettvisning (utskriftsoppsettvisning: En visning av et dokument eller annet objekt slik det vil vises når det skrives ut. Elementer som topptekst, fotnoter, kolonner og tekstbokser vil for eksempel vises der de vil være plassert.) klikker du flyttehåndtaket for tabell Håndtak med firehodet pil eller drar over hele tabellen.

 Obs!   You can also select rows, columns, or the entire table by clicking in the table and then using the Select commands on the Table menu, or by using keyboard shortcuts.

  1. Trykk Delete-knappen.
 
 
Gjelder:
Word 2003