Skrive ut på begge sider av arket (dobbeltsidig utskrift)

Enkelte skrivere skriver automatisk ut på begge sider av arket (automatisk dobbeltsidig utskrift), andre skrivere lar deg sette inn arkene på nytt for å skrive ut på den andre siden (manuell dobbeltsidig utskrift), mens noen skrivere ikke har støtte for dobbeltsidig utskrift i det hele tatt. Hvis du vil kontrollere om skriveren din støtter dobbeltsidig utskrift, ser du i håndboken for skriveren, kontakter skriverprodusenten, eller kontrollerer egenskapene for skriveren ved å klikke Egenskaper i dialogboksen Skriv ut.

Kontrollere om skriveren har støtte for dobbeltsidig utskrift

Alternativene i dialogboksen Skriv ut kan variere avhengig av innstillingene og konfigurasjonen for skriveren.

Her følger du noen tips om hvordan du kan kontrollere om skriveren har støtte for dobbeltsidig utskrift:

  • Se i håndboken for skriveren, eller kontakt skriverprodusenten.
  • Klikk kategoriene i dialogboksen Skriv ut, og se gjennom alternativene. Hvis du finner alternativer for utskrift på begge sider av papiret, dobbeltsidig utskrift eller tosidig utskrift i en av kategorien, har skriveren trolig støtte for automatisk dobbeltsidig utskrift.

 Obs! 

  • Hvis du skriver ut på en maskin som inneholder både kopimaskin og skriver, og kopimaskinen har støtte for tosidig kopiering, støtter maskinen trolig også dobbeltsidig utskrift.
  • Hvis du har flere skrivere installert, kan det hende én av skriverne har støtte for dobbeltsidig utskrift, mens andre ikke har det.

Konfigurere en skriver til å skrive ut på begge sider av arket manuelt

På enkelte skrivere kan du velge alternativet for manuell dobbeltsidig utskrift under Skriver i dialogboksen Skriv ut. Word skriver ut alle sidene som skal være på den ene siden av arket, og ber deg deretter om å snu papirbunken og legge arkene i skriveren på nytt.

Du kan også bruke følgende fremgangsmåte til å skrive ut dobbeltsidige utskrifter manuelt:

  1. Klikk Skriv utFil-menyen.
  2. Klikk Oddetallssider i Skriv ut-boksen nederst i venstre hjørne i dialogboksen Skriv ut.
  3. Klikk OK.
  4. Når alle oddetallssidene er skrevet ut, snur du papirbunken og klikker Partallssider i dialogboksen Skriv ut.
  5. Klikk OK.

 Obs!   Det kan hende du må snu eller sortere sidene i papirbunken for å skrive ut på den andre siden av arket, avhengig av hvilken skrivermodell du har.

 
 
Gjelder:
Word 2003