Skrive ut flere eksemplarer av et dokument

  1. Klikk Fil > Skriv ut.
  2. Øverst på Skriv ut-siden ved siden av Skriv ut-knappen, vises boksen Eksemplarer med opp- og ned-piler som kan brukes til å velge hvor mange eksemplarer du vil ha av dette dokumentet.

Skrive ut flere eksemplarer

  1. Velg det du vil (enten ved å skrive et tall eller bruke pilene), velg skriver og endre eller behold eventuelle andre innstillinger, og klikk deretter Skriv ut.
 
 
Gjelder:
Word 2013