Skrive ut et falset hefte

Når du velger Falset hefte som sideoppsett, skrives det ut to sider på den ene siden av arket. Når du bretter arket, kan du åpne det som en bok. Dette alternativet er beregnet på dokumenter som har mer enn to sider.

 1. Angi at dokumentet skal være et hefte.

VisHvordan?

Når du lager et hefte, er det best å begynne med et nytt, tomt dokument. Da er det lettere å kontrollere plassering av tekst, grafikk og andre elementer. Du kan legge til et falset hefte for et eksisterende dokument, men det kan være du må flytte noen elementer når falsen er på plass.

 1. Start et nytt, tomt dokument.
 2. Velg UtskriftsformatFil-menyen, og velg deretter kategorien Marger.
 3. Velg Falset hefte fra listen Flere sider.

Det blir angitt liggende papirretning for dokumentet.  

 1. I boksene Indre og Ytre skriver du inn eller velger hvor mye plass du vil ha for indre og ytre marger (marg: Det tomme området utenfor utskriftsområdet på en side.).

Hvis du trenger enda mer plass langs falsen for å få plass til innbinding, skriver du inn eller velger hvor mye plass du trenger, i boksen Innbindingsmarg.

 1. Velg hvor mange sider du vil ha med i et enkelt hefte, i listen Ark per hefte.

Hvis det er flere sider i dokumentet enn det du angir for et hefte, skrives dokumentet ut som flere hefter.

 1. Velg eventuelle andre alternativer i dialogboksen Utskriftsformat.
 2. Legg til tekst, grafikk, topp- eller bunntekst (topptekst og bunntekst: En topptekst, som kan bestå av tekst eller grafikk, vises øverst på hver side i en inndeling. En bunntekst vises nederst på hver side. Topptekst og bunntekst inneholder ofte sidetall, kapitteloverskrifter, datoer og forfatternavn.) og andre elementer i dokumentet på vanlig måte.
 1. Velg Skriv utFil-menyen.
 2. Angi alternativer for å skrive ut på begge sider av arket. 

VisHvis du bruker en dupleksskriver (en som automatisk skriver ut på begge sider av arket)

Velg Egenskaper, og angi deretter alternativene du vil ha. Hvis du blir bedt om å angi papirretning og dupleksalternativer, velger du liggende papirretning og vender dokumentet på kortsiden. 

VisHvis du ikke bruker en dupleksskriver

I dialogboksen Skriv ut merker du av for Dobbeltsidig utskrift. Word skriver ut alle sidene på den ene siden av arket, og ber deg deretter om å snu bunken, og legge arkene i på nytt.

 1. Velg sideområdet du vil skrive ut.

Hvis du velger Gjeldende side eller Sider, blir siden du angir skrevet ut, pluss de tre andre sidene som hører til på samme ark.

Hvis du velger Merket område, blir området skrevet ut med standard sideoppsett i stedet for hefteoppsett.

 
 
Gjelder:
Word 2003