Sette inn bilder

Du kan sette inn (eller kopiere) bilder fra mange forskjellige steder, for eksempel en nettside, en kilde på Internett (for eksempel Office.com) eller en datamaskin.

Sette inn et bilde fra en nettside

 1. Åpne dokumentet.
 2. Høyreklikk ønsket bilde på nettsiden, og klikk deretter Kopier.
 3. Høyreklikk der du vil sette inn bildet i dokumentet, og klikk deretter Lim inn.

Sette inn et bilde fra en kilde på Internett

Hvis du ikke har funnet det perfekte bildet enda, kan du prøve å sette inn et bilde fra en kilde på Internett, for eksempel Office.com, Bing eller Flickr:

 1. Klikk der du vil sette inn bildet i dokumentet.
 2. Klikk Sett inn > Bilder på Internett.
 3. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du ser etter, i en av søkeboksene, og trykk ENTER.
 4. Klikk et element i listen med resultater, og klikk deretter Sett inn.

Sette inn et bilde fra en datamaskin

 1. Klikk der du vil sette inn bildet i dokumentet.
 2. Klikk Sett inn > Bilder.
 3. Finn frem til bildet du vil sette inn. Kanskje har du for eksempel en bildefil i Mine dokumenter.
 4. Dobbeltklikk bildet du vil sette inn.

 Obs!     Bildet blir som standard innebygd (bygge inn: Sette inn informasjon som er opprettet i et program, for eksempel et diagram eller en formel, i et annet program. Når objektet er innebygd, blir informasjonen en del av dokumentet. Hvis du endrer objektet, reflekteres endringene i dokumentet.) i dokumentet. Du kan redusere størrelsen på dokumentet ved å koble (kobling: Brukes til å sette inn en kopi av informasjonen som ble opprettet i et program, i et Microsoft Word-dokument samtidig som det opprettholdes en kobling mellom de to filene. Når informasjonen endres i kildefilen, reflekteres endringene i måldokumentet.) til bildet i stedet. Klikk pilen ved siden av Sett inn i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk deretter Koble til fil.

Sette inn et bilde fra en skanner

Du er kanskje vant til å skanne direkte til Word. Vi har fjernet skanning fra Word 2013, men du kan nå skanne bilder til OneNote og deretter lime dem inn i Word. Slik gjør du det:

 1. Åpne eller opprett en side i OneNote der du vil sette inn skanningen.
 2. Klikk hvor som helst på siden der skanningen skal vises.
 3. Klikk Sett inn > Skannet bilde.
 4. Velg en skanneoppløsning ved å klikke Webkvalitet (det beste valget hvis du den bare skal vises på skjermen) eller Utskriftskvalitet (det beste valget hvis du vil skrive ut det skannede bildet). Det kan hende at skannermodellen din viser flere alternativer før du starter skanningen.
 5. Klikk Sett inn.
 6. Høyreklikk det skannede bildet i OneNote, og klikk deretter Kopier.
 7. Gå tilbake til Word-dokumentet.
 8. Høyreklikk der du vil sette inn bildet i dokumentet, og klikk deretter Lim inn.
 
 
Gjelder:
Word 2013