Redusere filstørrelsen på bilder

I denne artikkelen


Oversikt over hvordan du reduserer filstørrelsen på bilder

Bilder (bilde: En fil (for eksempel en metafil) som du kan dele opp gruppe for og manipulere som to eller flere objekter, eller en fil som forblir et enkelt objekt (for eksempel punktgrafikk).) kan øke filstørrelsen på 2007 Microsoft® Office system-dokumentet dramatisk. Du kan spare plass på harddisken og redusere nedlastingstiden ved å redusere bildets oppløsning (oppløsning: Detaljfinheten i et bilde eller tekst fra en skjerm eller skriver.), bruke komprimering uten å forringe kvaliteten, og kvitte deg med uønsket informasjon, som de delene som er beskåret (beskjære: Trimme loddrette eller vannrette kanter i et objekt. Bilder beskjæres ofte for å rette oppmerksomheten mot et bestemt område.) fra et bilde.

Det er bare enkelte bildetyper som kan optimaliseres, eller som du kan redusere filstørrelsen på uten at kvaliteten forringes nevneverdig, og de må settes inn i Office 2007 (salgsversjon)-dokumentet på en måte som gjør at de kan redigeres av Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007. Hvis du vil sette inn et bilde, bruker du knappene i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn for å lagre bildet som en bildefil i Office 2007 (salgsversjon)-dokumentet.

Når du ikke har bruk for hver eneste piksel (piksel: En målenhet som brukes av dataskjermmaskinvaren til å male bilder på skjermen. Disse enhetene, som ofte vises som små prikker, danner bildene som vises på skjermen.) i et bilde for å få en versjon som er god nok til det du skal bruke den til, kan du redusere eller endre oppløsningen. Det kan være virkningsfullt å redusere eller endre oppløsningen på bilder som er skalert til å bli mindre, fordi punkt per tomme (ppt) for bildet faktisk øker i slike tilfeller. Endring av oppløsning kan ha innvirkning på bildekvaliteten.

Informasjon om filtype

Du kan ikke optimalisere bilder som har et tegningstypeformat (vektorgrafikk (vektorgrafikk: Visningen av grafikkobjekter, for eksempel linjer, buer og kvadrater, ved å bruke geometriske formler. Til sammenligning lagres punktgrafikk (også kalt rastergrafikk) som en samling piksler.)) og filtyper som for eksempel WMF (WMF (Windows Metafile Format): Et vektorgrafikkformat for Windows-kompatible datamaskiner som hovedsakelig brukes som utklippsformat i tekstbehandlingsdokumenter.), EMF og EPS.

Bilder med høy oppløsning, for eksempel fotografier, kan gjerne optimaliseres. Aktuelle filtyper inkluderer PNG (PNG: Et grafikkfilformat som støttes av noen weblesere. PNG er en forkortelse for Portable Network Graphics, og støtter variabel gjennomsiktighet for bilder og kontroll av bildelysstyrke på forskjellige datamaskiner. PNG-filer er komprimert punktgrafikk.), JPEG eller JPG (JPEG: Et grafikkfilformat (filtypen JPG i Microsoft Windows) som støttes av mange weblesere, som ble utviklet for komprimering og lagring av fotografiske bilder. Det er best å bruke på grafikk med mange farger, for eksempel skannede fotografier.), TIFF (TIFF (Tagged Image File Format): Et kodebasert grafikkformat med høy oppløsning. TIFF brukes til universell utveksling av digital grafikk.), BMP (punktgrafikk: Et bilde laget av en rekke små prikker, og kan sammenlignes med millimeterpapir der noen kvadrater er fylt ut og danner figurer og linjer. Når punktgrafikk lagres som filer, har de vanligvis filtypen BMP.) og GIF (GIF: Et grafikkfilformat (filtypen GIF i Windows) som brukes til å vise indeksert fargegrafikk på World Wide Web. Det har støtte for opptil 256 farger og bruker komprimering uten tap, som betyr at ingen data går tapt når filen komprimeres.).

 Tips!   Hvis du setter inn et bilde fra utklipp (utklipp: Et enkelt stykke ferdig grafikk, som ofte vises som punktgrafikk eller en kombinasjon av tegnede figurer.), kan du bare optimalisere utklippsmedietypen Fotografier, da andre typer utklipp vanligvis er vektorgrafikk.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre oppløsning for bilder

 1. Klikk bildet du vil endre oppløsning (oppløsning: Detaljfinheten i et bilde eller tekst fra en skjerm eller skriver.) for.
 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

Bildeverktøy, kategorien Format

 1. Hvis du vil endre oppløsning bare for det valgte bildet og ikke for alle bildene i dokumentet, merker du av for Bruk bare på merkede bilder.
 2. Klikk Alternativer, og klikk deretter oppløsningen du vil bruke, under Målutdata.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Komprimere bilder

Avhengig av hvor mange farger som er brukt i et bilde, kan du redusere bildets fargeformat (komprimere) for å gjøre filstørrelsen mindre. Når du komprimerer et bilde, bruker fargen færre bits per piksel, uten at kvaliteten forringes.

 1. Klikk bildet du vil komprimere.
 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

Bildeverktøy, kategorien Format

 1. Hvis du vil komprimere bare det valgte bildet og ikke alle bildene i dokumentet, merker du av for Bruk bare på valgte bilder.
 2. Klikk Alternativer, og merk deretter av for Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring under Komprimeringsalternativer.

 Obs!   Alternativet Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring gjelder bare for dokumentet som er åpent i gjeldende program. Alle de andre alternativene i dialogboksen Komprimeringsinnstillinger gjelder for alle dokumentene i Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 og Office Outlook 2007.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fjerne beskårne områder fra bilder

Selv etter at du har beskåret (beskjære: Trimme loddrette eller vannrette kanter i et objekt. Bilder beskjæres ofte for å rette oppmerksomheten mot et bestemt område.) deler av et bilde, blir de beskårne delene værende som en del av bildefilen. Ved hjelp av fremgangsmåten nedenfor kan du redusere filstørrelsen ved å fjerne de beskårne delene fra bildefilen.

 1. Klikk bildet du vil fjerne uønsket informasjon fra.
 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

Bildeverktøy, kategorien Format

 1. Hvis du vil fjerne beskårne deler bare for det valgte bildet og ikke for alle bildene i dokumentet, merker du av for Bruk bare på valgte bilder.
 2. Klikk Alternativer, og merk deretter av for Slett beskårne områder fra bilder under Komprimeringsalternativer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre standardinnstillingene i Komprimer bilder

Funksjonen for komprimering av bilder reduserer automatisk filstørrelsen på bilder når du lagrer dokumentet. Du kan også slette de beskårne delene av bilder fra en fil ved hjelp av denne funksjonen.

Alternativet Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring gjelder bare for dokumentet som er åpent i gjeldende program. Alle de andre alternativene i dialogboksen Komprimeringsinnstillinger gjelder for alle dokumentene i Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 og Office Outlook 2007.

 1. Velg et bilde i dokumentet.
 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

Bildeverktøy, kategorien Format

 1. Klikk Alternativer, og gjør ett eller flere av følgende:
  • Fjern merket for Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring for å stoppe automatisk reduksjon av bildets filstørrelse når du lagrer dokumentet.
  • Hvis du vil slette beskårne områder fra bilder automatisk når du lagrer dokumentet, merker du av for Slett beskårne områder av bilder, og deretter klikker du OK.
  • Fjern merket for Slett beskårne områder av bilder for å lagre beskårne områder av bilder automatisk.

Deler av denne artikkelen er hentet fra Opplæring på Microsoft Office Online.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007