Presentere data i et diagram eller en graf

 Viktig!   Hvis du installerer Microsoft Office Excel 2007 på datamaskinen, kan du bruke de avanserte diagramfunksjonene i 2007 Microsoft® Office system. Hvis du ikke installerer Office Excel 2007, åpnes Microsoft Graph når du oppretter et nytt diagram i Microsoft Office Word 2007. Deretter vises et diagram med de tilknyttede dataene i en tabell som kalles et dataark. Du kan angi egne data i dataarket, importere data fra en tekstfil inn i dataarket eller lime inn data fra et annet program i dataarket.

I denne artikkelen


Om diagrammer og grafer i Word 2007

Office Word 2007 inneholder mange forskjellige typer diagrammer og grafer som du kan bruke til å informere andre om lagerbeholdning, organisasjonsendringer, salgstall og mye mer. Diagrammer er fullstendig integrert i Office Word 2007. Når du har Excel installert, kan du opprette et Excel-diagram i Word ved å klikke Diagram-knappen på båndet (Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn) og deretter ved å bruke diagramverktøyene til å endre eller formatere diagrammet. Diagrammer du oppretter, bygges inn i Office Word 2007, og diagramdataene lagres i et Excel-regneark som bygges inn i Word-filen.

 Obs!   Båndet er en komponent i Microsoft Office Fluent-brukergrensesnittet.

Du kan også kopiere et diagram fra Excel til Office Word 2007. Når du kopierer et diagram, kan det enten innebygges som statiske data eller kobles til arbeidsboken. For et diagram som er koblet til en arbeidsbok du har tilgang til, kan du angi at det automatisk skal kontrollere om det er endringer i den koblede arbeidsboken hver gang diagrammet åpnes.

 Obs!   Hvis du arbeider i kompatibilitetsmodus i Word, kan du sette inn et diagram ved å bruke Microsoft Graph i stedet for Excel.

Du kan legge til et diagram eller en graf i dokumentet på én av to måter:

Diagram fra eksempeldata

Et diagram i Word som består av eksempeldata fra et Excel-regneark

 Obs! 

Til toppen av siden Til toppen av siden

Velge en type diagram eller graf og sette inn data

Sette inn et diagram ved å bygge det inn i presentasjonen

Gjør følgende når du vil beholde dataene som er knyttet til diagrammet i Word:

 1. Klikk i Word der du vil sette inn diagrammet.
 2. Klikk Diagram i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.
 1. Klikk et diagram i dialogboksen Sett inn diagram, og klikk deretter OK.

Office Excel 2007 åpnes i et delt vindu, og eksempeldata vises i et regneark.

Eksempeldata for diagram

 1. Erstatt eksempeldataene i Excel ved å klikke en celle i regnearket, og skriv deretter inn de ønskede dataene.

Du kan også erstatte eksempelakseetikettene i Kolonne A og forklaringstekstnavnet i Rad 1.

 Obs!   Når du har oppdatert regnearket, oppdateres diagrammet i Word automatisk med de nye dataene.

 1. Klikk Microsoft Office-knappenKnappesymbol i Excel, og klikk deretter Lagre som.
 2. Velg mappen eller stasjonen der du vil lagre regnearket, i Lagre i-listen i dialogboksen Lagre som.

 Tips!   Hvis du vil lagre regnearket i en ny mappe, klikker du Opprett ny mappeKnappesymbol .

 1. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.
 2. Klikk Lagre.
 3. Klikk Microsoft Office-knappenKnappesymbol i Excel, og klikk Lukk.

Lime inn et Excel-diagram i dokumentet og koble til data i Excel

Du kan opprette et Excel-regneark som er koblet til et Word-dokument. Når du oppdaterer data i Excel-regnearket, oppdateres dataene i Word-dokumentet også.

Følg denne fremgangsmåten når du vil koble til data i et eksternt Office Excel 2007-regneark. Du oppretter og kopierer diagrammet i Office Excel 2007 og limer det deretter inn i Word-dokumentet. Når du oppdaterer dataene i Office Excel 2007, oppdateres diagrammet i Word også.

 1. Merk diagrammet i Excel ved å klikke kantlinjen til det, og klikk deretter Klipp ut i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

Diagrammet fjernes, men dataene beholdes i Excel.

 1. Klikk i Word der du vil sette inn diagrammet i dokumentet.
 2. Gå til kategorien Hjem, velg gruppen Utklippstavle og klikk Lim inn.

Knappen Alternativer for innliming angir at diagrammet er koblet til data i Excel.

 1. Lagre Word-dokumentet med diagrammet du koblet til data i Excel.

Når du åpner Word-dokumentet på nytt, klikker du Ja for å oppdatere Excel-dataene.

 Obs!   Du kan også lage visuelle representasjoner av informasjon ved å bruke SmartArt-grafikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette SmartArt-grafikk.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Ordne data for et diagram eller en graf

For de fleste diagrammene, for eksempel liggende stolpediagrammer og stolpediagrammer, kan du tegne inn dataene som du ordner i rader eller kolonner i et Excel-regneark, i et diagram. Noen diagramtyper, for eksempel sektor- og boblediagrammer, krever et bestemt dataoppsett.

For dette diagrammet Ordne dataene

Stolpe

Liggende stolpe

Linje

Areal

Overflate

Radar

I kolonner eller rader, for eksempel:

Lorem Ipsum
1 2
3 4

Eller:

Lorem 1 3
Ipsum 2 4

Sektor

Hjul

(med én serie)

I én kolonne eller rad med data og én kolonne eller rad med dataetiketter, for eksempel:

A 1
B 2
C 3

Eller:

A B C
1 2 3

Sektor

Hjul

(med flere enn én serie)

I flere kolonner eller rader med data og én kolonne eller rad med dataetiketter, for eksempel:

A 1 2
B 3 4
C 5 6

Eller:

A B C
1 2 3
4 5 6

Punkt (XY)

Boble

I kolonner ved å plassere x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og/eller boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, for eksempel:

X Y Boblestørrelse
1 2 3
4 5 6
Børs

I kolonner eller rader i følgende rekkefølge ved å bruke navn eller datoer som etiketter:

Høyeste verdier, laveste verdier og avsluttende verdier

Dato Høy Lav Avslutt
01.01.2002 46,125 42 44,063

Eller:

Dato 01.01.2002
Høy 46,125
Lav 42
Avslutt 44,063

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2007