Opprette et dokument som skal brukes i tidligere versjoner av Word

Hvis du oppretter et dokument som skal sendes til folk som arbeider i tidligere versjoner av Word, og du vet at de har installert Microsoft Office Compatibility Pack for Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformatene, kan du arbeide i Microsoft Word 2010-modus.

Hvis du ikke er sikker på om personene du skal sende dokumentet til, har installert Microsoft Office Compatibility Pack for Open XML-filformater i Word, Excel og PowerPoint, kan du arbeide i kompatibilitetsmodus. Kompatibilitetsmodus sikrer at ingen nye eller forbedrede funksjoner i Word 2010 er tilgjengelige mens du arbeider i et dokument, slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, har fullstendig redigeringsfunksjonalitet.

 Obs!   Hvis du allerede har opprettet et dokument og du vil finne ut hvilket innhold som ikke vil være tilgjengelig for redigering i tidligere versjoner, kan du se Funksjoner med forskjellig virkemåte i tidligere versjoner.

Aktivere kompatibilitetsmodus

Når du oppretter et nytt dokument som skal brukes i en tidligere versjon, kan du aktivere kompatibilitetsmodus ved å lagre filen i Word 97-2003-format.

  1. Åpne et nytt dokument.
  2. Klikk kategorien Fil.
  3. Klikk Lagre som.
  4. Klikk Word 97-2003-dokument i Filtype-listen. Dette endrer filformatet til DOC.
  5. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen.
  6. Klikk Lagre.

Funksjoner med forskjellig virkemåte i tidligere versjoner

Nedenfor vises en oversikt over dokumentelementer som fungerer annerledes eller ikke er tilgjengelige når du arbeider i kompatibilitetsmodus.

 Obs!   Hvis du bruker Microsoft Word Starter 2010, må du være oppmerksom på at ikke alle funksjonene som er oppført for Word 2010, støttes i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, kan du se Støtte for funksjoner i Word Starter.

Word 2010-element Endring når det åpnes i Word 2007 Endring når det åpnes i Word 97-2003
Nye nummereringsformater Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...). Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...).
Nye figurer og tekstbokser Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet. Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet.
Teksteffekter Effekter på tekst fjernes permanent med mindre de er angitt ved bruk av en egendefinert stil. Hvis teksteffektene er angitt ved bruk av stilen, vises de på nytt når du åpner dokumentet på nytt i Word 2010. Effekter på tekst fjernes permanent med mindre de er angitt ved bruk av en egendefinert stil. Hvis teksteffektene er angitt ved bruk av stilen, vises de på nytt når du åpner dokumentet på nytt i Word 2010.
Alternativ tekst i tabeller Informasjon om alternativ tekst fjernes fra tabeller. Informasjon om alternativ tekst fjernes fra tabeller.
OpenType-funksjoner Nye skrifttypefunksjoner fjernes. Nye skrifttypefunksjoner fjernes.
Blokkering av forfattere Blokkering som er brukt på områder av dokumentet, fjernes. Blokkering som er brukt på områder av dokumentet, fjernes.
Nye WordArt-effekter Effekter på tekst fjernes permanent. Effekter på tekst fjernes permanent.
Nye innholdskontroller Konverteres permanent til statisk innhold. Konverteres permanent til statisk innhold.
Innholdskontroller for Word 2007 Ingen endring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Temaer Ingen endring. Konverteres permanent til stiler. Hvis filen senere åpnes i Word 2010, kan du ikke endre stilen automatisk ved å bruke temaer.
Hoved-/tilleggsskrifter Ingen endring. Konverteres permanent til statisk formatering. Hvis filen senere åpnes i Word 2010, endres ikke overskrifts- og brødtekstskriftene automatisk hvis du bruker en annen stil.
Sporede flyttinger Ingen endring. Konverteres permanent til innsettinger og slettinger.
Tabulatorer Ingen endring. Justeringstabulatorer konverteres til tradisjonelle tabulatorer.
SmartArt-grafikk Ingen endring. Blir til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres med mindre ingen endringer gjøres og det åpnes på nytt i Word 2010.
Diagrammer Ingen endring. Noen diagrammer konverteres til bilder som ikke kan endres. Data utenfor støttede rader går tapt.
Innebygde Open XML-objekter Ingen endring. Konverteres til statisk innhold.
Byggeblokker Ingen endring. Byggeblokker og Autotekst-oppføringer kan miste en del informasjon.
Bibliografi Ingen endring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Sitater Ingen endring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Formler Ingen endring. Blir til grafikk og kan ikke endres. Eventuelle merknader, sluttnoter eller fotnoter i formlene slettes permanent når du lagrer dokumentet.
Relative tekstbokser Ingen endring. Konverteres til absolutt posisjonering permanent.
 
 
Gjelder:
Word 2010