Åpne et Word 2010-dokument i en tidligere versjon av Word

Hvis du vil åpne Microsoft Word 2010-filer (DOCX- eller DOCM-filer) i Microsoft Office Word 2003, Word 2002 eller Word 2000, må du installere Microsoft Office Compatibility Pack for Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformater og eventuelle nødvendige Office-oppdateringer. Du kan bruke Compatibility Pack for Open XML-filformater i Word, Excel og PowerPoint til å åpne og redigere enkelte elementer og lagre Word 2010-dokumenter i tidligere versjoner av Word.

I denne artikkelen


Installere Compatibility Pack

Du kan laste ned Microsoft Office Compatibility Pack for Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformater fra Office.com.

Med Compatibility Pack kan du bruke enkelte tidligere versjoner av Word til å åpne Word 2010-dokumenter som er lagret i DOCX- og DOCM-format. Du kan ikke åpne Word 2010-malfiler som er lagret i DOTX- eller DOTM-format.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Funksjoner med forskjellig virkemåte i tidligere versjoner

Selv om du kan åpne Word 2010-filer i tidligere versjoner av Word, kan det hende at du ikke kan endre enkelte elementer som ble opprettet ved hjelp av de nye eller forbedrede funksjonene i Word 2010. Formler blir for eksempel til bilder som ikke kan endres. Listen nedenfor inneholder en oversikt over dokumentelementer som endres når de åpnes i en tidligere versjon av Word.

 Obs!   Hvis du bruker Microsoft Word Starter 2010, må du være oppmerksom på at ikke alle funksjonene som er oppført for Word 2010, støttes i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, kan du se Støtte for funksjoner i Word Starter.

Word 2010-element Endring når det åpnes i Word 2007 Endring når det åpnes i Word 97-2003
Nye nummereringsformater Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...). Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...).
Nye figurer og tekstbokser Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet. Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet.
Teksteffekter Effekter på tekst fjernes permanent med mindre de er angitt ved bruk av en egendefinert stil. Hvis teksteffektene er angitt ved bruk av stilen, vises de på nytt når du åpner dokumentet på nytt i Word 2010. Effekter på tekst fjernes permanent med mindre de er angitt ved bruk av en egendefinert stil. Hvis teksteffektene er angitt ved bruk av stilen, vises de på nytt når du åpner dokumentet på nytt i Word 2010.
Alternativ tekst i tabeller Informasjon om alternativ tekst fjernes fra tabeller. Informasjon om alternativ tekst fjernes fra tabeller.
OpenType-funksjoner Nye skrifttypefunksjoner fjernes. Nye skrifttypefunksjoner fjernes.
Blokkering av forfattere Blokkering som er brukt på områder av dokumentet, fjernes. Blokkering som er brukt på områder av dokumentet, fjernes.
Nye WordArt-effekter Effekter på tekst fjernes permanent. Effekter på tekst fjernes permanent.
Nye innholdskontroller Konverteres permanent til statisk innhold. Konverteres permanent til statisk innhold.
Word 2007-innholdskontroller Ingen endring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Temaer Ingen endring. Konverteres permanent til stiler. Hvis filen senere åpnes i Word 2010, kan du ikke endre stilen automatisk ved å bruke temaer.
Hoved-/tilleggsskrifter Ingen endring. Konverteres permanent til statisk formatering. Hvis filen senere åpnes i Word 2010, endres ikke overskrifts- og brødtekstskriftene automatisk hvis du bruker en annen stil.
Sporede flyttinger Ingen endring. Konverteres permanent til innsettinger og slettinger.
Tabulatorer Ingen endring. Justeringstabulatorer konverteres til tradisjonelle tabulatorer.
SmartArt-grafikk Ingen endring. Blir til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres med mindre ingen endringer gjøres og det åpnes på nytt i Word 2010.
Diagrammer Ingen endring. Noen diagrammer konverteres til bilder som ikke kan endres. Data utenfor støttede rader går tapt.
Innebygde Open XML-objekter Ingen endring. Konverteres til statisk innhold.
Byggeblokker Ingen endring. Byggeblokker og Autotekst-oppføringer kan tape en del informasjon.
Bibliografi Ingen endring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Sitater Ingen endring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Formler Ingen endring. Blir til grafikk og kan ikke endres. Eventuelle merknader, sluttnoter eller fotnoter i formlene slettes permanent når du lagrer dokumentet.
Relative tekstbokser Ingen endring. Konverteres permanent til absolutte posisjoner.

 Obs!   I tillegg til endringene som er oppført i tabellen, virker følgende elementer på en annen måte når du åpner Word 2010-filer (DOCX- eller DOCM-filer) i Word 2000:

  • Makroer og makrosignaturer fjernes.
  • Utskriftsflettingsdata går tapt, og du kan ikke koble til datakilder.
  • Du kan ikke åpne passordbeskyttede filer, selv om du vet passordet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2010