Side 7 av 11FORRIGENESTE

Lag ditt første Word-dokument II

Word 2010-dokument

Endre linjeavstand i et dokument.

Du kan justere avstanden mellom linjer med tekst. Hvis du vil ha større eller mindre avstand mellom linjer i hele dokumentet, eller i et merket område med tekst, for eksempel i en brevadresse, er det enkelt å endre avstanden.

Hvis du vil endre linjeavstanden for et helt dokument, må du merke all tekst i dokumentet ved å trykke CTRL+A. Hvis du vil endre linjeavstanden for ett enkelt avsnitt, kan du bare plassere markøren i teksten. I dette tilfellet trenger du ikke å merke teksten.

Klikk deretter Linjeavstand-knappen Knappesymbol i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem. Et merke i listen angir hva den gjeldende linjeavstanden er. Klikk den nye linjeavstanden du ønsker.

Side 7 av 11FORRIGENESTE