Legge til eller fjerne topptekster, bunntekster og sidetall

Legg til sidetall, topptekster og bunntekster ved hjelp av galleriet, eller opprett egendefinerte sidetall, topptekster og bunntekster.

Du får best resultat hvis du først bestemmer om toppteksten eller bunnteksten bare skal inneholde et sidetall, eller om den skal inneholde informasjon og sidetall. Hvis du vil ha sidetall uten annen informasjon, legger du til et sidetall. Hvis du vil ha sidetall i tillegg til annen informasjon, eller hvis du bare vil ha annen informasjon, legger du til en topptekst eller bunntekst.

Hva vil du gjøre?


Legge til et sidetall uten annen informasjon

Hvis du vil ha et sidetall på hver side, og du ikke vil ta med annen informasjon som dokumenttittelen eller filplasseringen, legger du raskt til et sidetall fra galleriet. Du kan også opprette et egendefinert sidetall eller et egendefinert sidetall som viser det totale sideantallet (side X av Y sider).

Legge til et sidetall fra galleriet

 1. Klikk Sidetall under Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn.

Gruppen Topptekst og bunntekst

 1. Velg hvor sidetallet skal plasseres.
 2. Rull gjennom alternativene i galleriet, og klikk deretter det sidetallformatet du vil ha.
 3. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

 Obs!   Sidetallsgalleriet innholder formatet side X av Y sider, der Y angir det totale sideantallet i dokumentet.

Legge til et egendefinert sidetall

 1. Dobbeltklikk topptekstområdet eller bunntekstområdet (nær toppen eller bunnen på siden).

Det åpner kategorien Utforming under Verktøy for topptekst og bunntekst.

 1. Hvis du vil plassere sidetallet midtstilt eller til høyre på siden, gjør du følgende:
  • Hvis du vil plassere sidetallet midtstilt på siden, klikker du Sett inn justeringstabulator i Plassering-gruppen i kategorien Utforming, klikker Midtstilt og klikker deretter OK.
  • Hvis du vil plassere sidetallet på høyre side, klikker du Sett inn justeringstabulator i Plassering-gruppen i kategorien Utforming, klikker Høyre og klikker deretter OK.
 2. Klikk Hurtigdeler i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Felt.

Hurtigdeler i Tekst-gruppen

 1. Klikk Page i Feltnavn-listen, og klikk deretter OK.
 2. Hvis du vil endre tallformatet, klikker du Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst og klikker deretter Formater sidetall.
 3. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Legge til et egendefinert sidetall som inkluderer det totale sideantallet

Galleriet innholder noen sidetall som inkluderer det totale sideantallet (side X av Y sider). Hvis du imidlertid ønsker å opprette et egendefinert sidetall, gjør du følgende:

 1. Dobbeltklikk topptekstområdet eller bunntekstområdet (nær toppen eller bunnen på siden).

Det åpner kategorien Utforming under Verktøy for topptekst og bunntekst.

 1. Hvis du vil plassere sidetallet midtstilt eller til høyre på siden, gjør du følgende:
  • Hvis du vil plassere sidetallet midtstilt på siden, klikker du Sett inn justeringstabulator i Plassering-gruppen i kategorien Utforming, klikker Midtstilt og klikker deretter OK.
  • Hvis du vil plassere sidetallet på høyre side, klikker du Sett inn justeringstabulator i Plassering-gruppen i kategorien Utforming, klikker Høyre og klikker deretter OK.
 2. Skriv inn side og et mellomrom.
 3. Klikk Hurtigdeler i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Felt.

Båndet i Office 2010

 1. Klikk Page i Feltnavn-listen, og klikk deretter OK.
 2. Etter sidetallet setter du inn et mellomrom, skriver inn av og setter inn et mellomrom til.
 3. Klikk Hurtigdeler i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Felt.

Hurtigdeler i Tekst-gruppen

 1. Klikk NumPages i Feltnavn-listen, og klikk deretter OK.
 2. Sett inn et mellomrom etter det totale sideantallet, og skriv deretter inn sider.
 3. Hvis du vil endre tallformatet, klikker du Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst, og deretter klikker du Formater sidetall.
 4. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en topptekst eller bunntekst som innholder et sidetall

Hvis du vil legge til grafikk eller tekst øverst eller nederst i dokumentet, må du legge til en topptekst eller en bunntekst. Du kan raskt legge til en topptekst eller bunntekst fra galleriene, eller du kan legge til en egendefinert topptekst eller bunntekst.

Du bruker trinnene nedenfor til å legge til en topptekst eller bunntekst uten sidetall.

Legge til en topptekst eller bunntekst fra galleriet

 1. Klikk Topptekst eller Bunntekst under Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn.

Gruppen Topptekst og bunntekster

 1. Klikk toppteksten eller bunnteksten du vil legge til i dokumentet.
 2. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Legge til en egendefinert topptekst eller bunntekst

 1. Dobbeltklikk topptekstområdet eller bunntekstområdet (nær toppen eller bunnen på siden).

Det åpner kategorien Utforming under Verktøy for topptekst og bunntekst.

 1. Hvis du vil plassere informasjonen midtstilt eller til høyre på siden, gjør du et av følgende:
  • Hvis du vil plassere informasjonen midtstilt på siden, klikker du Sett inn justeringstabulator i Plassering-gruppen i kategorien Utforming, klikker Midtstilt og klikker deretter OK.
  • Hvis du vil plassere informasjonen til høyre på siden, klikker du Sett inn justeringstabulator i Plassering-gruppen i kategorien Utforming, klikker Høyre og klikker deretter OK.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn informasjonen du vil ha i toppteksten.
  • Legg til en feltkode ved å klikke Felt i Hurtigdeler i kategorien Sett inn og deretter klikke feltet du vil ha, i Feltnavn-listen.

Informasjon du kan legge til ved hjelp av felt, omfatter for eksempel Page (for sidetall), NumPages (for totalt antall sider i dokumentet) og FileName (du kan ta med filbanen).

 1. Hvis du legger til et sidefelt, kan du endre tallformatet ved å klikke Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst og deretter klikke Formater sidetall.
 2. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Til toppen av siden Til toppen av siden

Starte nummereringen på 1 på en annen side

Du kan starte sidenummereringen på side to i dokumentet, eller du kan starte nummereringen på en annen side.

Starte nummereringen på side to

 1. Dobbeltklikk sidetallet.

Det åpner kategorien Utforming under Verktøy for topptekst og bunntekst.

 1. Merk av for Spesiell førsteside i Alternativer-gruppen i kategorien Utforming.

Gruppen Alternativer for topp- og bunntekst

 1. Hvis du vil starte nummereringen på 1, klikker du Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst. Klikk deretter Formater sidetall, klikk Start på, og skriv inn 1.
 2. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Starte nummereringen på en annen side

Hvis du vil starte sidenummereringen på en annen side, i stedet for på første side i dokumentet, må du sette inn et inndelingsskift før siden du vil starte nummereringen på.

 1. Klikk på begynnelsen av siden du vil starte nummereringen på.

Du kan trykke HOME for å forsikre deg om at du er på begynnelsen av siden.

 1. Klikk Skift i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

Gruppen Utskriftsformat

 1. Klikk Neste side under Inndelingsskift.
 2. Dobbeltklikk topptekstområdet eller bunntekstområdet (nær toppen eller bunnen på siden).

Kategorien Verktøy for topptekst og bunntekst åpnes.

 1. Klikk Koble til forrige for å deaktivere dette i Navigasjon-gruppen i Verktøy for topptekst og bunntekst.
 2. Følg instruksjonene for hvordan du legger til et sidetall eller for hvordan du legger til en topptekst og bunntekst med et sidetall.
 3. Hvis du vil starte nummereringen på 1, klikker du Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst. Klikk deretter Formater sidetall, klikk Start på, og skriv inn 1.
 4. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til forskjellige topptekster og bunntekster eller sidetall i ulike deler av dokumentet

Du kan legge til sidetall i en del av dokumentet. Du kan også bruke forskjellige tallformater i ulike deler av dokumentet.

Du vil kanskje bruke formatet i, ii, iii i innholdsfortegnelsen og innledningen, bruke formatet 1, 2, 3 i resten av dokumentet og la stikkordregisteret være uten sidetall.

Du kan også ha forskjellige topptekster og bunntekster på partalls- og oddetallssider.

Legge til forskjellige topptekster og bunntekster eller sidetall i ulike deler

 1. Klikk på begynnelsen av siden der du vil starte, avslutte eller endre toppteksten, bunnteksten eller sidenummereringen.

Du kan trykke HOME for å forsikre deg om at du er på begynnelsen av siden.

 1. Klikk Skift i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

Gruppen Utskriftsformat

 1. Klikk Neste side under Inndelingsskift.
 2. Dobbeltklikk topptekstområdet eller bunntekstområdet (nær toppen eller bunnen på siden).

Det åpner kategorien Utforming under Verktøy for topptekst og bunntekst.

 1. Klikk Koble til forrige for å deaktivere dette i Navigasjon-gruppen i Utforming.
 2. Gjør ett av følgende:
 3. Hvis du vil velge et nummereringsformat eller startnummeret, klikker du Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst. Klikk Formater sidetall, og klikk formatet du vil bruke. Angi deretter ønsket tall i Start på, og klikk OK.
 4. Klikk Lukk topptekst og bunntekst i kategorien Utforming (under Verktøy for topptekst og bunntekst) for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Knappen Lukk topptekst og bunntekst

Legge til ulike topp- og bunntekster eller sidetall på oddetalls- og partallssider.

 1. Dobbeltklikk topptekstområdet eller bunntekstområdet (nær toppen eller bunnen på siden).

Det åpner kategorien Verktøy for topptekst og bunntekst.

 1. Merk av for Ulike odde- og partallssider i Alternativer-gruppen i kategorien Verktøy for topptekst og bunntekst.

Gruppen Alternativer for topp- og bunntekst

 1. Legg til toppteksten, bunnteksten eller sidenummereringen du vil bruke på oddetallssidene, på én av oddetallssidene.
 2. Legg til toppteksten, bunnteksten eller sidenummereringen du vil bruke på partallssidene, på én av partallssidene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fjerne sidetall, topptekster og bunntekster

 1. Dobbeltklikk toppteksten, bunnteksten eller sidetallet.
 2. Merk toppteksten, bunnteksten eller sidetallet.
 3. Trykk DEL.
 4. Gjenta trinn 1–3 for i hver inndeling som har forskjellig topptekst, bunntekst eller sidetall.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2010