Lage et automatisk sammendrag av et dokument

Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.

  1. Velg AutosammendragVerktøy-menyen.
  2. Velg ønsket type sammendrag.
  3. Skriv inn eller velg detaljnivået for sammendraget, i boksen Prosent av opprinnelig. Velg en høyere prosentandel av originaldokumentet hvis du vil ha med flere detaljer.
  4. Hvis du ikke vil at det automatiske sammendraget skal erstatte de eksisterende nøkkelordene og merknadene i kategorien Sammendrag i dialogboksen Egenskaper (Fil-menyen), fjerner du merket ved Oppdater dokumentstatistikken.

 Obs! 

  • Hvis du vil avbryte et sammendrag, trykker du Esc.
  • Når du har opprettet sammendraget, ser du gjennom det for å sikre at det dekker dokumentets nøkkelpunkt. Husk at sammendragsteksten er en grov skisse som sannsynligvis må finjusteres.

VisTips!

Hvis du velger å fremheve nøkkelpunkt eller skjule hele dokumentet med unntak av sammendraget, kan du finjustere utseendet til dokumentet ved å bruke alternativer på verktøylinjen for autosammendrag (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.). Du kan vise eller skjule den delen av dokumentet som ikke er en del av autosammendraget, justere detaljnivået i sammendraget, og lukke Autosammendrag.

 
 
Gjelder:
Word 2003