Side 8 av 11FORRIGENESTE

Lag ditt første Word-dokument II

Word 2010-dokument

Juster-knappene.


Vannrett justering bestemmer utseendet og retningen til kantene av avsnittene. Teksten kan være venstrejustert, som betyr at den venstre kanten av teksten ligger inntil venstre marg, høyrejustert, midtstilt eller blokkjustert, som betyr ar den er justert jevnt langs venstre og høyre marg.

Den vanligste justeringen er venstrejustering, men du kan endre den etter behov for ett enkelt avsnitt, et sett med avsnitt eller hele dokumentet. I mange dokumenter midtstilles for eksempel titler på siden.

Merk teksten du vil justere, eller trykk CTRL+A for å merke all teksten i dokumentet. Klikk deretter Venstrejuster-knappen (Knappesymbol ), Høyrejuster-knappen (Knappesymbol ), Midtstill-knappen (Knappesymbol ) eller Blokkjuster-knappen (Knappesymbol ) i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.

Side 8 av 11FORRIGENESTE