Side 10 av 11FORRIGENESTE

Lag ditt første Word-dokument II

Fullfør den følgende testen, slik at du er sikker på at du forstår materialet. Svarene dine er private, og det brukes ikke poenger i testresultatene.Når du vil flytte gjennom et dokument, må du trykke PIL NED for å komme fra toppen til bunnen av dokumentet.

Riktig.

Feil.


Trykk TILBAKE for å fjerne ekstra formateringsmerker.

Riktig.

Feil.


Når du vil flytte tekst fra én plassering til en annen, kopierer du teksten.

Riktig.

Feil.


Når du har klippet ut tekst, kan du ikke få den tilbake.

Riktig.

Feil.

Side 10 av 11FORRIGENESTE