Kommandolinjebrytere for Microsoft Office Word 2007

Hvis du vil endre hvordan Microsoft Office Word 2007 startes én gang, kan du legge til brytere i Kjør-kommandoen i Microsoft Windows (Start-meny). Hvis du har tenkt å bruke en endret oppstartsmetode ofte, kan du opprette en snarvei på Windows-skrivebordet.

 Obs!   Hvis du vil undertrykke automatiske makroer uten å bruke brytere, holder du nede SKIFT mens du starter Word.

I denne artikkelen


Introduksjon til kommandoer, brytere og parametere

Hver gang du starter Word, kjører du faktisk kommandoen Winword.exe, men du skriver vanligvis ikke kommandoen, og ikke ser du den heller. Du kan endre visse aspekter ved hvordan programmet starter, ved å legge til underkommandoer som kalles brytere, i kommandoen Winword.exe.

En bryter vises etter hovedkommandoen og et mellomrom og en skråstrek (/). Av og til er navnet på bryteren fulgt av enda et mellomrom og deretter én eller flere bestemte instruksjoner som kalles parametere, som gir programmet mer informasjon om hvordan kommandoen Winword.exe skal kjøre.

Den følgende kommandoen forteller for eksempel at Word skal starte og deretter øyeblikkelig åpne filen MittDokument.

Winword.exe /f MyDocument.docx

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke en bryter én gang ved å legge den til Kjør-kommandoen

Først må du kontrollere hvor filen Winword.exe ligger på datamaskinen. Hvis du godtok standardplasseringene til mappene når du installerte Word, ligger filen Winword.exe sannsynligvis her:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Hvis du ikke finner filen Winword.exe på dette stedet, søker du etter filen og noterer deg den fullstendige banen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Microsoft Windows Vista    Klikk startknappen Knappesymbol, velg Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Kjør.
  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    Klikk startknappen og deretter Kjør i Microsoft Windows.
 2. Skriv inn den fullstendige banen til filen Winword.exe (inkludert filnavnet) i dialogboksen Kjør, eller klikk Bla gjennom for å finne den.
 3. På slutten av banen skriver du inn et mellomrom og deretter bryteren og eventuelle parametere.

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyDocument.docx

Neste gang du starter Word, brukes de forrige standardinnstillingene igjen. Hvis du vil bruke den tilpassede oppstarten flere ganger, ser du neste del.

 Obs! 

 • Brytere og parametere skiller ikke mellom store og små bokstaver. /A er for eksempel det samme som /a.
 • Husk å inkludere ett mellomrom foran bryteren og ett foran hver parameter.
 • Hvis det brukes et filnavn i bryteren og det er mellomrom i filnavnet, setter du hele navnet i anførselstegn, for eksempel /t "Elegant rapport.dotx".

Til toppen av siden Til toppen av siden

Gjøre en bryter klar til gjenbruk ved å lage en snarvei

Først må du kontrollere hvor filen Winword.exe ligger på datamaskinen. Hvis du godtok standardplasseringene til mappene når du installerte Word, ligger filen Winword.exe sannsynligvis her:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Hvis du ikke finner filen Winword.exe på dette stedet, søker du etter filen og noterer deg den fullstendige banen.

 1. Høyreklikk på skrivebordet i Windows, velg Ny, og velg deretter Snarvei.
 2. Skriv inn den fullstendige banen til filen Winword.exe (inkludert filnavnet) i boksen Skriv inn plasseringen til elementet, eller klikk Bla gjennom for å finne den.
 3. På slutten av banen skriver du inn et mellomrom og deretter bryteren og eventuelle parametere.

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyFile.docx

 1. Klikk Neste.
 2. Skriv inn et navn på snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør.

Snarveien vises på skrivebordet.

 1. Når du vil starte Word på denne tilpassede måten, dobbeltklikker du snarveien.
 2. Hvis du vil legge til skrivebordssnarveien på Start-menyen i Windows, høyreklikker du snarveien, og deretter klikker du Fest til Start-menyen på hurtigmenyen.

Du kan lage mange forskjellige snarveier, der du bruker forskjellige brytere og parametere på programmet ved oppstart.

 Obs! 

 • Brytere og parametere skiller ikke mellom store og små bokstaver. /A er for eksempel det samme som /a.
 • Husk å inkludere ett mellomrom foran bryteren og ett foran hver parameter.
 • Hvis det brukes et filnavn i bryteren og det er mellomrom i filnavnet, setter du hele navnet i anførselstegn, for eksempel /t "Elegant rapport.dotx".

Til toppen av siden Til toppen av siden

Tilgjengelige brytere og parametere

Bryter og parameter Beskrivelse
/safe Starter Word i sikkermodus.
/q Starter Word uten å vise Word-velkomstbildet.
/ttemplatename

Starter Word med et nytt dokument basert på en annen mal enn Normal-malen (Normal-mal: En global mal som du kan bruke til alle typer dokumenter. Du kan endre denne malen for å endre standard dokumentformatering eller innhold.).

Eksempel    Hvis du vil starte Word med et dokument som er basert på en mal kalt Minfaks.dotx, som er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/tc:\Myfax.dotx

 Obs!   Det kan ikke være et mellomrom mellom bryteren og navnet på malfilen.

Sikkerhet  Maler kan inneholde makrovirus, og derfor bør du tenke deg om før du åpner dem eller før du oppretter filer basert på nye maler. Ta følgende forholdsregler: Kjør oppdatert antivirusprogramvare på datamaskinen, sett makrosikkerhetsnivået til Høy, fjern merket for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte, bruk digitale signaturer og vedlikehold en liste over klarerte kilder.

/t filename

Starter Word og åpner en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åpne malfilen Minfaks.dotx, som er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/t c:\Myfax.dotx

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åpne flere filer, for eksempel MinFil.docx og MinFil2.docx, som begge er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starter Word med et nytt dokument basert på en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og opprette et nytt dokument basert på filen MinFil.docx, som er lagret på skrivebordet, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starter Word og åpner en skrivebeskyttet kopi av et dokument som er lagret på et Microsoft Windows SharePoint Services-område. Området må være på en datamaskin som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åpne en kopi av filen MinFil.docx, som er lagret i et dokumentbibliotek på URL-adressen http://MittOmråde/Dokumenter, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

/pxslt

Starter Word og åpner et eksisterende XML-dokument basert på angitt XSLT-fil (XSL Transformation (XSLT): En fil som brukes til å omforme XML-dokumenter til andre typer dokumenter, for eksempel HTML eller XML. Den er utformet for å kunne brukes som en del av XSL.) (Extensible Stylesheet Language Transformation).

Eksempel    Hvis du vil starte Word og bruke XSLT-filen MinTransformasjon, som er lagret på C-stasjonen, på XML-filen Data.xml, som også er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a Starter Word og hindrer at tillegg (tillegg: Et tilleggsprogram som legger til egendefinerte kommandoer eller egendefinerte funksjoner i Microsoft Office.) og globale maler (inkludert Normal-malen) lastes automatisk. /a-bryteren låser også innstillingsfilene.
/ladd-in

Starter Word og laster deretter inn et bestemt Word-tillegg.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og deretter laste inn tillegget Salg.dll, som er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/lc:\Sales.dll

 Obs!   Det kan ikke være et mellomrom mellom bryteren og navnet på tillegget.

Sikkerhet  Tenk deg nøye om før du starter kjørbare filer eller kode i makroer eller programmer. Kjørbare filer eller kode kan brukes til å utføre handlinger som kan true sikkerheten på datamaskinen og dataene som finnes der.

/m Starter Word uten å kjøre en AutoExec-makro (makro: En handling eller et sett med handlinger som du kan bruke til å automatisere aktiviteter. Makroer registreres i programmeringsspråket Visual Basic for Applications.).
/mmacroname

Starter Word og kjører deretter en bestemt makro. /m-bryteren hindrer også Word i å kjøre en AutoExec-makro.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og deretter kjøre makroen Salgsmulighet, skriver du inn følgende ved ledeteksten:

/mSalelead

 Obs!   Det kan ikke være et mellomrom mellom bryteren og navnet på makroen.

Makroer kan inneholde virus, og derfor bør du tenke deg om før du kjører dem. Ta følgende forholdsregler: Kjør oppdatert antivirusprogramvare på datamaskinen, sett makrosikkerhetsnivået til Høy, fjern merket for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte, bruk digitale signaturer og vedlikehold en liste over klarerte utgivere.

/n Starter en ny forekomst av Word uten åpne dokumenter. Dokumenter som åpnes i hver enkelt Word-forekomst, vises ikke som valg i Bytt vinduer-listen for andre forekomster.
/w Starter en ny forekomst av Word med et tomt dokument. Dokumenter som åpnes i hver enkelt Word-forekomst, vises ikke som valg i Bytt vinduer-listen for de andre forekomstene.
/r Registrerer Word på nytt i Windows-registeret. Denne bryteren starter Word, kjører installasjonsprogrammet for Office og oppdaterer Windows-registeret, og deretter lukkes den.
/x Starter Word fra operativsystemskallet, slik at Word svarer på bare én DDE (Dynamic Data Exchange (DDE): En etablert protokoll for utveksling av data mellom Microsoft Windows-baserte programmer.)-forespørsel (dynamisk datautveksling) (for eksempel om å skrive ut et dokument programmatisk).
/ztemplatename Virker tilsynelatende på nøyaktig samme måte som /t-bryteren. Du kan imidlertid bruke/z-bryteren med Microsoft Visual Studio 2005 Tools for 2007 Microsoft® Office system til å generere både en Oppstart-hendelse og en Ny-hendelse, mens /t-bryteren bare genererer en Oppstart-hendelse.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2007