Hurtigtaster for Microsoft Office Word

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

For hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er de to tastene som skal trykkes, atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Office Word 2007. For hurtigtaster der du trykker én tast som følges like etterpå av en annen tast, er tastene som skal trykkes, atskilt med et komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du Tab for å velge Vis alle, trykk Enter og deretter Ctrl+P.

I denne artikkelen


Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

VisVise og bruke vinduer

Hvis du vil Trykker du
Bytte til neste vindu. ALT+TAB
Bytte til forrige vindu. ALT+SKIFT+TAB
Lukke det aktive vinduet. CTRL+W eller CTRL+F4
Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering. ALT+F5
Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger. F6
Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken). SKIFT+F6
Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne. CTRL+F6
Bytte til forrige vindu. CTRL+SKIFT+F6
Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet. CTRL+F10
Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen. PRINT SCREEN
Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen. ALT+PRINT SCREEN

VisBruke dialogbokser

Hvis du vil Trykker du
Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser, for eksempel Søk og erstatt, som har støtte for denne funksjonen. ALT+F6
Flytt til neste alternativ eller alternativgruppe. TAB
Flytt til forrige alternativ eller alternativgruppe. SKIFT+TAB
Bytt til neste kategori i en dialogboks. CTRL+TAB
Bytt til forrige kategori i en dialogboks. CTRL+SKIFT+TAB
Flytt mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe. Piltaster
Utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ. Mellomrom
Velg et alternativ. Merk av for eller fjern merket for et alternativ. Alt+ understreket bokstav i et alternativ
Åpne en valgt rullegardinliste. Alt+Pil ned
Velge et alternativ fra en rullegardinliste. Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste
Lukk en valgt rullegardinliste. Avbryt en kommando og lukk en dialogboks. ESC
Kjør valgt kommando. Enter

VisBruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil Trykker du
Flytt til begynnelsen av oppføringen. Home
Flytt til slutten av oppføringen. End
Flytt ett tegn til venstre eller høyre. Pil venstre eller Pil høyre
Flytt ett ord til venstre. Ctrl+Pil venstre
Flytt ett ord til høyre. Ctrl+Pil høyre
Merk eller fjern merking av ett tegn til venstre. Skift+Pil venstre
Merk eller fjern merking av ett tegn til høyre. Skift+Pil høyre
Merk eller fjern merking av ett ord til venstre. Ctrl+Skift+Pil venstre
Merk eller fjern merking av ett ord til høyre. Ctrl+Skift+Pil høyre
Merk fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen. Skift+Home
Merk fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen. Skift+End

VisBruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil Trykker du
Vis dialogboksen Åpne. CTRL+F12 eller CTRL+O
Vis dialogboksen Lagre som. F12
Gå til forrige mappe. Knappesymbol Alt+1
Opp ett nivå Knappesymbol, knapp: Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen. Alt+2
Slett-knappen Knappesymbol : Slette merket mappe eller fil. DELETE
Knappen Opprett ny mappe Knappesymbol : Opprette en ny mappe. Alt+4
Visninger-knappen Knappesymbol : Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger. Alt+5
Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil. SKIFT+F10
Flytt mellom alternativer eller områder i dialogboksen. TAB
Åpne Søk i-listen. F4 eller Alt+Ø eller Alt+I
Oppdatere fillisten. F5

VisAngre og gjøre om handlinger

Hvis du vil Trykker du
Avbryt en handling. ESC
Angre en handling. Ctrl+Z
Gjør om eller gjenta en handling. Ctrl+Y

VisFå tilgang til og bruke oppgaveruter og gallerier

Hvis du vil Trykker du
Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.) F6
Flytte til en oppgaverute når en meny eller verktøylinje er aktiv. (Det kan hende du må trykke CTRL+TAB flere ganger.) Ctrl+Tab
Velg neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert. Tab eller Skift+Tab
Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten. Ctrl+Mellomrom
Utføre handlingen som er tilordnet den valgte knappen. Mellomrom eller Enter
Åpne en rullegardinliste for det valgte gallerielementet. Skift+F10
Velge første eller siste element i et galleri. Home eller End
Rull opp eller ned i valgte galleriliste. PgUp eller PgDn

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å merke Flytt, og trykk deretter ENTER.
 4. Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å merke Størrelse, og trykk deretter ENTER.
 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

VisFå tilgang til og bruke smartflagg

Hvis du vil Trykker du
Vise hurtigmenyen for elementet som er merket. Skift+F10
Vise menyen eller meldingen for et smartflagg eller for knappen Alternativer for Autokorrektur Knappesymbol eller knappen for innlimingsalternativer Knappesymbol. Hvis det finnes flere smartflagg, bytter du til neste smartflagg og viser menyen eller meldingen for dette flagget. ALT+SKIFT+F10
Merke neste element på en smartflaggmeny. PIL NED
Merke forrige element på en smartflaggmeny. PIL OPP
Utføre handlingen for det valgte elementet på en smartflaggmeny. Enter
Lukke smartflaggmenyen eller -meldingen. ESC

Tips!

 • Du kan be om å bli varslet med et lydsignal hver gang det dukker opp et smartflagg. Du må ha et lydkort for å kunne høre lydsignaler. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.
 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra webområdet for Microsoft Office Online. Når du har lastet ned lydfilene, gjør du følgende i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:
  1. Trykk ALT+F for å åpne menyen under Microsoft Office-knappen Knappesymbol, og trykk deretter I for å åpne Alternativer for program.
  2. Trykk A for å velge Avansert, og trykk deretter TAB for å flytte til Avanserte alternativer for arbeid i program .
  3. Trykk ALT+S to ganger for å flytte til avmerkingsboksen Gi tilbakemelding med lyd, som er under Generelt, og trykk deretter MELLOMROM.
  4. Trykk TAB flere ganger for å velge OK, og trykk deretter ENTER.

 Obs!   Når du merker av for eller fjerner merket for dette alternativet, gjelder innstillingen for alle Office-programmer som støtter lyd.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Navigere på Office Fluent-båndet

VisFå tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

 Obs!   Båndet er en komponent i Microsoft Office Fluent-brukergrensesnittet.

Tilgangstaster er en måte å bruke en kommando raskt på med noen få tastetrykk, uansett hvor du er i programmet. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Office Word 2007 ved å bruke en tilgangstast. Du kan komme deg til de fleste kommandoer ved hjelp av to til fem tastetrykk. Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk ALT.

Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

Bånd der tastetipset vises

Bildet ovenfor er hentet fra Opplæring på Microsoft Office Online.

 1. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.
 2. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker I, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.
 3. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

 Obs!   Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

VisEndre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med programmer som har Office Fluent-båndet på, er å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil Trykker du
Velge den aktive kategorien i båndet og aktivere tilgangstastene. ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.
Flytte til en annen kategori i båndet. F10 for å merke den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.
Skjule eller vise båndet. CTRL+F1
Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen. Skift+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv kategori på båndet
 • Alle åpne oppgaveruter
 • Statuslinjen nederst i vinduet
 • Dokumentet
F6
Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover. Tab eller Skift+Tab
Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet. PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet. MELLOMROM eller ENTER
Åpne valgt meny eller galleri på båndet. MELLOMROM eller ENTER
Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi. Enter
Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet. Enter
Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.) F1

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hurtigreferanse for Microsoft Office Word

VisVanlige oppgaver som gjøres i Microsoft Office Word

Hvis du vil Trykker du
Opprett et hardt mellomrom. Ctrl+Skift+Mellomrom
Opprett en hard bindestrek. Ctrl+Bindestrek
Fet formatering. Ctrl+F
Kursiv formatering. Ctrl+K
Understreking. Ctrl+U
Redusere skriftstørrelsen med én verdi. Ctrl+<
Øke skriftstørrelsen med én verdi. Ctrl+Skift+>
Redusere skriftstørrelsen med ett punkt. Ctrl+[
Øke skriftstørrelsen med ett punkt. Ctrl+]
Fjern avsnitts- eller tegnformatering. Ctrl+Mellomrom
Kopier valgt tekst eller objekt. Ctrl+C
Klipp ut valgt tekst eller objekt. Ctrl+X
Lim inn tekst eller objekt. Ctrl+V
Lime inn utvalg CTRL+ALT+V
Lime inn bare formatering CTRL+SKIFT+V
Angre siste handling. Ctrl+Z
Gjør om siste handling. Ctrl+Y
Åpne dialogboksen Ordtelling. Ctrl+Skift+G

Arbeide med dokumenter og websider

VisOpprette, vise og lagre dokumenter

Hvis du vil Trykker du
Opprett et nytt dokument av samme type som gjeldende eller siste dokument. Ctrl+N
Åpne et dokument. Ctrl+O
Lukk et dokument. Ctrl+W
Del dokumentvinduet. Alt+Ctrl+D
Fjern deling av dokumentvinduet. Alt+Ctrl+D
Lagre et dokument. Ctrl+S

VisSøke etter, erstatte og bla gjennom tekst

Hvis du vil Trykker du
Søk etter tekst, formatering og bestemte elementer. Ctrl+B
Gjenta søk (etter å ha lukket vinduet Søk og erstatt). Alt+Ctrl+Y
Erstatt tekst, bestemt formatering og bestemte elementer. Ctrl+H
Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted. Ctrl+G
Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert. Alt+Ctrl+Z
Åpne en oversikt over alternativer for å bla gjennom. Bruk piltastene til å velge et alternativ, og trykk deretter Enter for å bla gjennom et dokument ved hjelp av valgt alternativ. Alt+Ctrl+Home
Flytte til forrige redigeringssted. CTRL+PGUP
Flytte til neste redigeringssted. CTRL+PGDN

VisBytte til en annen visning

Hvis du vil Trykker du
Bytte til utskriftsoppsettvisning. Alt+Ctrl+P
Bytte til disposisjonsvisning. Alt+Ctrl+O
Bytte til kladdevisning. Alt+Ctrl+N

VisDisposisjonsvisning

Hvis du vil Trykker du
Hev et avsnitt. Alt+Skift+Pil venstre
Senk et avsnitt. Alt+Skift+Pil høyre
Senk til brødtekst. Ctrl+Skift+N
Flytt opp valgte avsnitt. Alt+Skift+Pil opp
Flytt ned valgte avsnitt. Alt+Skift+Pil ned
Vis tekst under en overskrift. Alt+Skift+Plusstegn
Skjul tekst under en overskrift. Alt+Skift+Minustegn
Vis eller skjul all tekst eller alle overskrifter. Alt+Skift+A
Vis eller skjul tegnformatering. Tasten skråstrek (/) på det numeriske tastaturet
Vis første linje av brødtekst eller hele brødteksten. Alt+Skift+B
Vis alle overskrifter med stilen Overskrift 1. Alt+Skift+1
Vise alle overskrifter opp til Overskrift n. ALT+SKIFT+n
Sett inn et tabulatortegn. Ctrl+Tab

VisSkrive ut og forhåndsvise dokumenter

Hvis du vil Trykker du
Skriv ut et dokument. Ctrl+P
Bytte til i eller utenfor forhåndsvisning. Alt+Ctrl+I
Flytt rundt i forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn. Piltaster
Flytt én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut. PgUp eller PgDn
Flytt til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut. Ctrl+Home
Flytt til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut. Ctrl+End

VisSe gjennom dokumenter

Hvis du vil Trykker du
Sette inn en merknad. Alt+Ctrl+A
Aktivere eller deaktivere sporing av endringer. Ctrl+Skift+E
Lukk korrekturvinduet hvis det er åpent. Alt+Skift+C

VisFullskjermsvisning

 Obs!   Det kan hende at noen skjermlesere ikke er kompatible med fullskjermsvisning.

Hvis du vil Trykker du
Gå til begynnelsen av dokumentet. Home
Gå til slutten av dokumentet. End
Gå til side n. n, ENTER
Avslutt leseoppsettvisning. ESC

VisReferanser, fotnoter og sluttnoter

Hvis du vil Trykker du
Merk en oppføring i innholdsfortegnelsen. Alt+Skift+O
Merk en oppføring i kildelisten (sitat). Alt+Skift+I
Merk et stikkord. Alt+Skift+X
Sett inn en fotnote. Alt+Ctrl+F
Sett inn en sluttnote. Alt+Ctrl+D

VisArbeide med websider

Hvis du vil Trykker du
Sette inn en hyperkobling. Alt+Ctrl+K
Gå tilbake én side. Alt+Pil venstre
Gå frem én side. Alt+Pil høyre
Oppdater. F9

Redigere og flytte tekst og grafikk

VisSlette tekst og grafikk

Hvis du vil Trykker du
Slett ett tegn mot venstre. Tilbake
Slett ett ord mot venstre. Ctrl+Tilbake
Slett ett tegn mot høyre. DEL
Slett ett ord mot høyre. Ctrl+DEL
Klipp ut valgt tekst til Office-utklippstavlen. Ctrl+X
Angre siste handling. Ctrl+Z
Klippe ut til innsamlingslageret. Ctrl+F3

VisKopiere og flytte tekst og grafikk

Hvis du vil Trykker du
Åpne Office-utklippstavlen Trykk ALT+H for å flytte til kategorien Hjem, og trykk deretter F,O.
Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen. Ctrl+C
Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen. CTRL+X
Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen. Ctrl+V
Flytte tekst eller grafikk én gang. F2 (flytt deretter markøren, og trykk Enter)
Kopiere tekst eller grafikk én gang. SKIFT+F2 (flytt deretter markøren, og trykk Enter)
Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket. Alt+F3
Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den. SKIFT+F10
Klippe ut til innsamlingslageret. CTRL+F3
Lime inn innhold fra innsamlingslageret. Ctrl+Skift+F3
Kopier topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet. Alt+Skift+R

VisSette inn spesialtegn

Når du vil sette inn Trykker du
Et felt Ctrl+F9
Et linjeskift Skift+Enter
Et sideskift Ctrl+Enter
Et spalteskift Ctrl+Skift+Enter
En lang tankestrek ALT+CTRL+MINUSTEGN
En kort tankestrek CTRL+MINUSTEGN
En myk bindestrek Ctrl+Bindestrek
En hard bindestrek Ctrl+Skift+Bindestrek
Et hardt mellomrom Ctrl+Skift+Mellomrom
Symbolet for opphavsrett Alt+Ctrl+C
Symbolet for registrert varemerke Alt+Ctrl+R
Symbolet for varemerke Alt+Ctrl+T
En ellipse ALT+CTRL+PUNKTUM
Et enkelt innledende anførselstegn CTRL+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)
Et enkelt avsluttende anførselstegn CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)
Doble innledende anførselstegn CTRL+` (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)
Doble avsluttende anførselstegn CTRL+' (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)
En Autotekst-oppføring ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

VisSette inn tegn ved hjelp av tegnkoder

Hvis du vil Trykker du
Sette inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet (Eurosymbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X. Tegnkoden, ALT+X
Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet ALT+X
Sette inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet. ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

VisMerke tekst og grafikk

Merke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

VisUtvide et merket område

Hvis du vil Trykker du
Aktiver utvidelsesmodus. F8
Merk nærmeste tegn. F8, og trykk deretter Pil venstre eller Pil høyre
Øk størrelsen på et merket område. F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)
Reduser størrelsen på et merket område. Skift+F8
Deaktiver utvidelsesmodus. ESC
Utvide det merkede området ett tegn mot høyre. Skift+Pil høyre
Utvide det merkede området ett tegn mot venstre. Skift+Pil venstre
Utvide et merket område til slutten av et ord. Ctrl+Skift+Pil høyre
Utvide et merket område til begynnelsen av et ord. Ctrl+Skift+Pil venstre
Utvide et merket område til slutten av en linje. Skift+End
Utvide et merket område til begynnelsen av en linje. Skift+Home
Utvide et merket område én linje ned. Skift+Pil ned
Utvide et merket område én linje opp. Skift+Pil opp
Utvide et merket område til slutten av et avsnitt. Ctrl+Skift+Pil ned
Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt. Ctrl+Skift+Pil opp
Utvide et merket område ett skjermbilde ned. Skift+PgDn
Utvide et merket område ett skjermbilde opp. Skift+PgUp
Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument. Ctrl+Skift+Home
Utvide et merket område til slutten av et dokument. Ctrl+Skift+End
Utvide et merket område til slutten av et vindu. Alt+Ctrl+Skift+PgDn
Utvide et merket område til hele dokumentet. Ctrl+A
Merke en loddrett tekstblokk. Ctrl+Skift+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus
Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument. F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

VisMerke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil Trykker du
Merk innholdet i neste celle. Tab
Merk innholdet i forrige celle. Skift+Tab
Utvid et merket område til tilstøtende celler. Hold nede Skift, og trykk en piltast gjentatte ganger
Merk en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.
 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.
Utvid et merket område (eller en blokk). Ctrl+Skift+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus
Merk en hel tabell. Alt+5 på det numeriske tastaturet (med Num Lock av)

VisFlytte gjennom dokumentet

Hvis du vil flytte Trykker du
Ett tegn mot venstre PIL VENSTRE
Ett tegn mot høyre PIL HØYRE
Ett ord mot venstre Ctrl+Pil venstre
Ett ord mot høyre Ctrl+Pil høyre
Ett avsnitt opp Ctrl+Pil opp
Ett avsnitt ned Ctrl+Pil ned
Én celle mot venstre (i en tabell) Skift+Tab
Én celle mot høyre (i en tabell) Tab
Opp én linje Pil opp
Ned én linje Pil ned
Til slutten av en linje End
Til begynnelsen av en linje Home
Til øverst i vinduet Alt+Ctrl+PgUp
Til nederst i vinduet Alt+Ctrl+PgDn
Opp ett skjermbilde (rulling) PgUp
Ned ett skjermbilde (rulling) PgDn
Til øverst på neste side Ctrl+PgDn
Til øverst på forrige side Ctrl+PgUp
Til slutten av et dokument Ctrl+End
Til begynnelsen av et dokument Ctrl+Home
Til en tidligere endring Skift+F5
Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument) Skift+F5

VisFlytte rundt i en tabell

Hvis du vil flytte Trykker du
Til neste celle i en rad Tab
Til forrige celle i en rad Skift+Tab
Til første celle i en rad Alt+Home
Til siste celle i en rad Alt+End
Til første celle i en kolonne Alt+PgUp
Til siste celle i en kolonne Alt+PgDn
Til forrige rad Pil opp
Til neste rad Pil ned
Én rad opp ALT+SKIFT+PIL OPP
Én rad ned ALT+SKIFT+PIL NED

VisSette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil sette inn Trykker du
Nye avsnitt i en celle Enter
Tabulatortegn i en celle Ctrl+Tab

Tegn- og avsnittsformatering

VisKopiere formatering

Hvis du vil Trykker du
Kopier formatering fra tekst. Ctrl+Skift+C
Bruk kopiert formatering på tekst. Ctrl+Skift+V

VisEndre eller endre størrelsen på skriften

 Obs!   Følgende hurtigtaster virker ikke i fullskjermsvisning.

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften. Ctrl+Skift+F
Øk skriftstørrelsen. Ctrl+Skift+>
Reduser skriftstørrelsen. Ctrl+<
Øk skriftstørrelsen med 1 punkt. Ctrl+8
Reduser skriftstørrelsen med 1 punkt. Ctrl+7

VisBruke tegnformatering

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen. Ctrl+D
Endre bokstavtypen. Skift+F3
Formatere alle bokstaver som store bokstaver. Ctrl+Skift+A
Bruk fet formatering. Ctrl+F
Bruk understreking. Ctrl+U
Understrek ord, men ikke mellomrom. Ctrl+Skift+W
Tekst med dobbel understreking. Ctrl+Skift+D
Bruk skjult tekstformatering. Ctrl+Skift+H
Bruk kursiv formatering. Ctrl+K
Formater bokstaver til kapitéler. Ctrl+Skift+K
Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom). Ctrl+Likhetstegn
Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom). Ctrl+\
Fjern manuell tegnformatering. Ctrl+Mellomrom
Endre merket område til skriften Symbol. Ctrl+Skift+Q

VisVise og kopiere tekstformateringer

Hvis du vil Trykker du
Vis tegn som ikke skrives ut. CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)
Se gjennom tekstformatering. SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)
Kopier formateringer. Ctrl+Skift+C
Lim inn formateringer. Ctrl+Skift+V

VisAngi linjeavstanden

Hvis du vil Trykker du
Enkel linjeavstand. Ctrl+1
Dobbel linjeavstand. Ctrl+2
Halvannen linjeavstand. Ctrl+5
Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt. Ctrl+0 (null)

VisJustere avsnitt

Hvis du vil Trykker du
Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt. Ctrl+E
Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert for et avsnitt. Ctrl+J
Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert for et avsnitt. Ctrl+R
Venstrejuster et avsnitt. Ctrl+L
Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre. Ctrl+M
Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre. Ctrl+Skift+M
Opprett et hengende innrykk. Ctrl+T
Reduser et hengende innrykk. Ctrl+Skift+T
Fjern avsnittsformatering. Ctrl+Q

VisBruke avsnittsstiler

Hvis du vil Trykker du
Åpne oppgaveruten Bruk stiler. Ctrl+Skift+S
Åpne oppgaveruten Stiler. ALT+CTRL+SKIFT+S
Start Autoformat. Ctrl+I
Bruk stilen Normal. Ctrl+Skift+N
Bruk stilen Overskrift 1. Alt+1
Bruk stilen Overskrift 2. Alt+2
Bruk stilen Overskrift 3. Alt+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Sette inn og redigere objekter

VisSette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N, J og deretter J for å åpne dialogboksen Objekt.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.
  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

VisRedigere et objekt

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.
 2. Trykk Skift+F10.
 3. Trykk TAB for å velge Objektnavn Objekt, trykk Enter og deretter Enter på nytt.

VisSette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.
 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.
 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.
 4. Trykk ENTER.

VisSett inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.
 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.
 3. Skriv inn ønsket tekst.
 4. Trykk TAB og deretter ENTER.

Utskriftsfletting og felt

VisUtføre en utskriftsfletting

 Obs!   Du må være i kategorien Masseutsendelser for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil Trykker du
Forhåndsvis en utskriftsfletting. Alt+Skift+K
Flett et dokument. Alt+Skift+N
Skriv ut flettet dokument. Alt+Skift+M
Rediger et utskriftsflettet datadokument. Alt+Skift+E
Sett inn et flettefelt. Alt+Skift+F

VisArbeide med felt

Hvis du vil Trykker du
Sette inn et DATE-felt. Alt+Skift+D
Sett inn et LISTNUM-felt. Alt+Ctrl+L
Sett inn et PAGE-felt. Alt+Skift+P
Sett inn et TIME-felt. Alt+Skift+T
Sett inn et tomt felt. Ctrl+F9
Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Office Word. Ctrl+Skift+F7
Oppdater valgte felt. F9
Koble fra et felt. Ctrl+Skift+F9
Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater. Skift+F9
Bytt mellom alle feltkodene og deres resultater. Alt+F9
Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene. Alt+Skift+F9
Gå til neste felt. F11
Gå til forrige felt. Skift+F11
Lås et felt. Ctrl+F11
Lås opp et felt. Ctrl+Skift+F11

Språklinje

VisHåndskriftsgjenkjenning

Hvis du vil Trykker du
Bytt mellom språk- eller tastaturoppsett. Venstre Alt+Skift
Vis en oversikt over korrigeringsalternativer. Tasten Windows-logo +C
Aktiver eller deaktiver håndskrift. Tasten Windows-logo +H
Aktiver eller deaktiver japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur. Alt+~
Aktiver eller deaktiver koreansk IME på 101-tastatur. Høyre Alt
Aktiver eller deaktiver kinesisk IME på 101-tastatur. CTRL+MELLOMROM

Tips!

 • Du kan velge tastekombinasjonen for å bytte mellom språk eller tastaturoppsett i dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger. Vil du åpne dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger, høyreklikker du Språk-linjen, og deretter klikker du Innstillinger. Under Innstillinger klikker du Tasteinnstillinger.
 • Tasten Windows-logo tasten Windows-logo finnes på den nederste tasteraden på de fleste tastaturer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Referanse for funksjonstaster

VisFunksjonstaster

Hvis du vil Trykker du
Vis Hjelp eller besøk Microsoft Office Online. F1
Flytt tekst eller grafikk. F2
Gjenta siste handling. F4
Velge kommandoen Gå til (kategorien Hjem). F5
Gå til neste rute eller ramme. F6
Velge kommandoen Stavekontroll (kategorien Se gjennom). F7
Utvid et merket område. F8
Oppdatere de merkede feltene. F9
Vise tastetips. F10
Gå til neste felt. F11
Velge kommandoen Lagre som (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). F12

VisSkift+funksjonstast

Hvis du vil Trykker du
Start kontekstsensitiv Hjelp eller vis formatering. Skift+F1
Kopier tekst. Skift+F2
Endre bokstavtypen. Skift+F3
Gjenta handlingen Søk eller Gå til. Skift+F4
Flytt til siste endring. Skift+F5
Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6). Skift+F6
Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur i kategorien Se gjennom). Skift+F7
Reduser et merket område. Skift+F8
Bytt mellom en feltkode og dens resultater. Skift+F9
Vis en hurtigmeny. Skift+F10
Gå til forrige felt. Skift+F11
Velge kommandoen Lagre (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). Skift+F12

VisCtrl+funksjonstast

Hvis du vil Trykker du
Velg kommandoen Forhåndsvisning (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). Ctrl+F2
Klippe ut til innsamlingslageret. Ctrl+F3
Lukk vinduet. Ctrl+F4
Gå til neste vindu. Ctrl+F6
Sett inn et tomt felt. Ctrl+F9
Maksimer dokumentvinduet. Ctrl+F10
Lås et felt. Ctrl+F11
Velge kommandoen Åpne (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). Ctrl+F12

VisCtrl+Skift+funksjonstast

Hvis du vil Trykker du
Sette inn innholdet fra innsamlingslageret. Ctrl+Skift+F3
Rediger et bokmerke. Ctrl+Skift+F5
Gå til forrige vindu. Ctrl+Skift+F6
Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Office Word 2007. Ctrl+Skift+F7
Utvide et merket område eller en blokk. CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast
Koble fra et felt. Ctrl+Skift+F9
Lås opp et felt. Ctrl+Skift+F11
Velge kommandoen Skriv ut (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). Ctrl+Skift+F12

VisAlt+funksjonstast

Hvis du vil Trykker du
Gå til neste felt. Alt+F1
Opprette en ny Byggeblokk. Alt+F3
Avslutte Office Word 2007. Alt+F4
Gjenopprett størrelsen på programvinduet. Alt+F5
Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser, for eksempel Søk og erstatt, som har støtte for denne funksjonen. Alt+F6
Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil. Alt+F7
Kjør en makro. Alt+F8
Bytt mellom alle feltkodene og deres resultater. Alt+F9
Maksimer programvinduet. Alt+F10
Vis Microsoft Visual Basic-kode. Alt+F11

VisAlt+Skift+funksjonstast

Hvis du vil Trykker du
Gå til forrige felt. Alt+Skift+F1
Velge kommandoen Lagre (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). Alt+Skift+F2
Vise oppgaveruten Oppslag. ALT+SKIFT+F7
Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene. Alt+Skift+F9
Vise en meny eller melding for et smartflagg. Alt+Skift+F10

VisCtrl+Alt+funksjonstast

Hvis du vil Trykker du
Vis Microsoft Systeminformasjon. Ctrl+Alt+F1
Velge kommandoen Åpne (Microsoft Office-knappen Knappesymbol ). Ctrl+Alt+F2

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2007