Side 2 av 11FORRIGENESTE

Lag ditt første Word-dokument II

Word 2010-dokument

Du kan flytte markøren ved å flytte pekeren og deretter klikke, eller du kan bruke tastaturet.

La oss anta at du vil skrive inn en ny setning i det første avsnittet mellom "sivilisasjoner" og "I" i teksten ovenfor.

Markøren (den loddrette streken) er på slutten av det andre avsnittet, etter ordet "med." Hvis du vil skrive på et annet sted i dokumentet, må du flytte markøren til dette stedet. Slik kan du gjøre dette:

  • Bruk musen til å flytte markøren like til venstre for "I", og klikk deretter for å sette inn markøren. Begynn deretter å skrive.

ELLER

  • Trykk PIL OPP (Knappesymbol ) på tastaturet for å flytte markøren opp én linje om gangen. Trykk deretter PIL VENSTRE (Pil venstre ) for å flytte markøren til venstre ett tegn om gangen.

    Tips!  Du kan også trykke CTRL+PIL VENSTRE for å flytte til venstre ett ord om gangen. (Husk at i hurtigtaster er plusstegnet (+) ikke en tast. Det betyr bare at du trykker PIL VENSTRE mens du holder nede CTRL.)

    Hvis du vil ha en liste over taster du kan bruke til å flytte rundt på siden, kan du se hurtigreferansekortet på slutten av kurset.
Side 2 av 11FORRIGENESTE