Endringer i forklaringene til grammatikkontrollen i Office 2010

De lokaliserte versjonene av noen av forklaringene til grammatikkontrollen er fjernet fra Microsoft Office 2010 for disse språkene:

  • Tysk grammatikkontroll med korte forklaringer på engelsk.
  • Engelsk grammatikkontroll med korte forklaringer på tysk.
  • Engelsk grammatikkontroll med korte forklaringer på koreansk.
  • Engelsk grammatikkontroll med korte forklaringer på japansk.
  • Engelsk grammatikkontroll med korte forklaringer på forenklet kinesisk.
  • Engelsk grammatikkontroll med korte forklaringer på tradisjonell kinesisk.
  • Japansk stilkontroll med korte forklaringer på engelsk.

Funksjonene i engelsk og tysk grammatikkontroll og japansk stilkontroll påvirkes ikke for brukere i disse landene.

 
 
Gjelder:
Outlook 2010, Word 2010