Endre mellomrommene i tekst

Du kan endre avstanden mellom tegnene i en tekst for merket tekst eller for bestemte tegn. Du kan også strekke eller knipe et helt avsnitt slik at det får plass og ser ut slik som du vil ha det.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer avstanden mellom linjer eller avsnitt i et dokument, kan du se Justere mellomrommene mellom linjer eller avsnitt.

Hva vil du gjøre?


Endre avstanden mellom tegn

Når du velger Sperret eller Knepet, endres avstanden mellom alle de merkede bokstavene like mye. Med kniping endres avstanden mellom bestemte bokstavpar.

Øke eller minske avstanden jevnt mellom alle de merkede tegnene

  1. Merk teksten du vil endre.
  2. Klikk dialogboksstarttjenesten Skrifttype i kategorien Hjem, og klikk deretter kategorien Tegnavstand.

Dialogboksvelger for skrift

  1. Klikk Sperret eller Knepet i Avstand-boksen, og angi hvor stor avstand du vil ha, i Med-boksen.

Knipe tegnene som er over en angitt punktstørrelse

  1. Merk teksten du vil endre.
  2. Klikk dialogboksstarttjenesten Skrifttype i kategorien Hjem, og klikk deretter kategorien Tegnavstand.

Dialogboksvelger for skrift

  1. Merk av for Kerning for skrifter, og angi deretter en punktstørrelse i boksen punkt og over.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Strekke eller skalere teksten vannrett

Når du skalerer teksten, endrer du formen på tegnene ved å angi prosentverdier. Du kan skalere teksten ved å strekke eller knipe den.

  1. Merk teksten du vil strekke eller knipe.
  2. Klikk dialogboksstarttjenesten Skrifttype i kategorien Hjem, og klikk deretter kategorien Tegnavstand.

Dialogboksvelger for skrift

  1. Skriv inn prosentverdien du vil bruke, i Skala-boksen.

Prosentverdier over 100 prosent strekker teksten. Prosentverdier under 100 prosent, kniper teksten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2007