Endre en stil

  1. Hvis oppgaveruten (oppgaverute: Et vindu i et Office-program som inneholder kommandoer som brukes ofte. Plasseringen og den lille størrelsen gjør at du kan bruke disse kommandoene samtidig som du arbeider med filene.) Stiler og formatering ikke er åpen, klikker du Stiler og formatering knappesymbolformateringsverktøylinjen (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.).
  2. Høyreklikk stilen du vil endre, og velg deretter Endre.
  3. Velg alternativene du vil bruke.
  4. Hvis du vil vise flere alternativer, velger du Format, og deretter velger du formatene du vil endre, for eksempel Skrift eller Nummerering.

Velg OK etter hvert attributt du endrer, og gjenta for alle attributtene du vil endre.

VisTips!

Hvis du vil bruke den endrede stilen i nye dokumenter basert på samme mal (mal: En fil eller filer som inneholder strukturen og verktøy for forming av elementer som stilen og sideoppsettet for ferdige filer. Word-maler kan for eksempel forme et enkelt dokument, og FrontPage-maler kan forme et helt webområde.), merker du av for Legg til i mal. Den endrede stilen legges til i malen som er knyttet til det aktive dokumentet.

 
 
Gjelder:
Word 2003