Dette kan du gjøre og si med talegjenkjenning

Funksjonen er tilgjengelig i forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, engelsk (USA) og japansk språkversjon av Microsoft Office.

Når du bruker Office talegjenkjenning, bytter du mellom å arbeide i modus for talekommando og dikteringsmodus ved å klikke knappene på Språk-linjen, eller ved å si "talekommando" eller "diktering".

Språk-linje

Bildeforklaring 1 Språk-linje med skjulte tekstetiketter

 Obs!   Språk-linjen viser som standard tekstetiketter ved siden av hver knapp på linjen. Du kan vise eller skjule tekstetikettene ved å høyreklikke Språk-linjen, og deretter velge Tekstetiketter.

VisBruke modus for talekommando

 Obs!   Bruk av modus for talekommando på dialogbokser og elementer på oppgavelinjen (oppgaverute: Et vindu i et Office-program som inneholder kommandoer som brukes ofte. Plasseringen og den lille størrelsen gjør at du kan bruke disse kommandoene samtidig som du arbeider med filene.) er ikke tilgjengelig på forenklet kinesisk og japansk.

Hvis du vil merke elementer på menyer, verktøylinjer, dialogbokser og oppgaveruter ved hjelp av stemmen, velger du Mikrofon knappesymbolSpråk-linjen hvis mikrofonen ikke allerede er slått på, og deretter velger du Talekommando knappesymbolSpråk-linjen, eller sier "voice command".

Hvis du for eksempel vil endre skrift i et Office-program ved hjelp av stemmen, gjør du følgende:

 1. Si "format" for å åpne Format-menyen.
 2. Si "skrift" for å åpne dialogboksen Skrift.
 3. Si "verdana" hvis du vil endre skrift fra Times New Roman til Verdana.
 4. Si "OK" for å lukke dialogboksen Skrift.

 Obs!   Du kan også endre skriftformat uten å åpne dialogboksen Skrift. Si "skrift" for å åpne boksen Skrift  formateringsverktøylinjen, og si deretter navnet på en skrift.

VisAndre eksempler på modus for talekommando

Gjør følgende for å merke:

VisVerktøylinjeknapper

Skjermtipset for knappen Lagre knappesymbol er for eksempel "Lagre". Si "lagre" for å åpne dialogboksen Lagre.

VisKommando- og menyelementer

VisDialogbokselementer

 • Hvis du vil velge forskjellige kategorier i en dialogboks, sier du navnet på kategorien. I Microsoft Word sier du for eksempel "rediger" eller "kategori rediger" i dialogboksen Alternativer for å velge kategorien Rediger.
 • Si navnet på et hvilket som helst dialogboksalternativ. I kategorien Rediger i dialogboksen Alternativer i Word sier du for eksempel "prompt to update style" eller "check prompt to update style" for å merke av for Prompt to update style.

Hvis du vil fjerne avmerkingen for et dialogboksalternativ, sier du "prompt to update style" på nytt, eller du sier "uncheck prompt to update style".

 • Du kan åpne en rullegardinliste i dialogboksen Åpne ved å si navnet ved siden av listen hvis navnet er tilgjengelig. Hvis du for eksempel vil åpne Verktøy-menyen i Microsoft PowerPoint, sier du "verktøy". Vil du velge kommandoen Alternativer, sier du "alternativer", som åpner dialogboksen Alternativer.

Hvis du vil velge en kategori i dialogboksen Alternativer, sier du navnet på kategorien. Si for eksempel "lagre" for å åpne kategorien Lagre.

Hvis du vil vise elementene i listen Lagre PowerPoint-filer, sier du "lagre PowerPoint-filer som" eller "ikke lagre PowerPoint-filer som".

VisElementer i oppgaveruten

Gjør følgende for å åpne oppgaveruten (oppgaverute: Et vindu i et Office-program som inneholder kommandoer som brukes ofte. Plasseringen og den lille størrelsen gjør at du kan bruke disse kommandoene samtidig som du arbeider med filene.) Ny fil i Office-programmene:

Hvis du vil åpne en ny, tom fil, sier du "ny fil".

 • Hvis du skal si navnet på en hyperkobling i en oppgaverute, sier du navnet på hele hyperkoblingen. Hvis du for eksempel vil åpne Maler på Microsoft.com i oppgaveruten Ny fil, sier du "maler på Microsoft punktum com".

 Obs!    Dette gjelder ikke Microsoft Outlook.

Kommandoer du kan si

Følgende liste viser eksempler på kommandoer du kan si. Hvis du vil ha mer informasjon, se webområdet for Microsoft Office Online.

VisNavigeringseksempler

Først vises kommandoen du kan si, etterfulgt av tilsvarende handling på tastaturet eller med musen, for eksempel følgende:

END (kommando du kan si)

Trykk END (tilsvarende på tastatur eller med mus)

ENTER

ENTER

Trykk ENTER.

TILBAKE

DEL

Trykk TILBAKE

Tilbake ett ord

Siste ord

Trykk CTRL+PIL VENSTRE

MELLOMROM

MELLOMROM

Trykk MELLOMROM

ESC

Avbryt (gjelder bare engelsk (USA)) 

Trykk ESC

Høyreklikk

Kontekst meny

Høyreklikk meny

Høyreklikk en meny

(Ikke tilgjengelig i japansk språkversjon av Office)

TAB

Trykk TAB

SKIFT TAB

Trykk SKIFT+TAB

END

Gå til END

Trykk END

HOME

Gå til HOME

Trykk HOME

Opp

Gå opp

Trykk PIL OPP

Ned

Gå ned

Trykk PIL NED

Venstre

Gå mot venstre

Trykk PIL VENSTRE

Høyre

Gå mot høyre

Trykk PIL HØYRE

Forrige side

Trykk CTRL+SIDE

Neste side

Trykk CTRL+SIDE+PIL NED

Page Down

Trykk PGDN

Page Up

Trykk PGUP

VisBruke dikteringsmodus

Hvis du vil diktere tekst inn i Office-programmene, velger du Mikrofon knappesymbolSpråk-linjen hvis mikrofonen ikke allerede er slått på, og deretter velger du Diktering knappesymbolSpråk-linjen, eller sier "dictation".

VisTips!

 • Du kan diktere ved å stave. Si "stavemodus", ta en kort pause, og deretter sier du "b-ø-n-d-e-r".
 • Du kan bruke dikteringsmodus for å få hjelp mens du arbeider. Plasser innsettingspunktet i Office-hjelperen eller i boksen Still et spørsmål, og deretter dikterer du spørsmålet.

Følgende lister viser deg hva du kan si når du dikterer. Det du kan si, er etterfulgt av det som settes inn, for eksempel følgende:

Punktum

Punktum (det du kan si)

. (det som settes inn)

VisTegnsetting

Punktum

Punktum

.

Komma

,

Kolon

:

Semikolon

;

Spørsmålstegn

?

Utropstegn

!

VisSymboler og spesialtegn

&-tegn

&

Stjerne

*

Krøllalfa

Krøllalfa

@

Omvendt skråstrek

\

Skråstrek

/

Loddrett linje

|

Bindestrek

Bindestrek

-

Dobbel bindestrek

--

Likhetstegn

=

Pluss

Plusstegn

+

Pundtegn

#

Prosent

Prosenttegn

%

Dollartegn

$

Understreking

_

Tildetegn

~

Ellipse

...

Større enn-tegn

>

Mindre enn-tegn

<

Cirkumflekstegn

^

Ny linje

ENTER

Nytt avsnitt

ENTER to ganger

VisHakeparenteser

Hakeparentes

Venstre hakeparentes

Åpne hakeparentes

[

Avslutt hakeparentes

Høyre hakeparentes

Lukk hakeparentes

]

Åpne klammeparentes

Klammeparentes

Venstre klammeparentes

{

Lukk klammeparentes

Avslutt klammeparentes

Høyre klammeparentes

}

Åpne parentes

Venstre parentes

(

Lukk parentes

Høyre parentes

)

VisAnførselstegn

Anførselstegn

Åpne anførselstegn

"

Lukk anførselstegn

"

Enkle anførselstegn

Åpne enkle anførselstegn

'

Lukk enkle anførselstegn

'

VisTall

5

fem (tall lavere enn 20 staves når de settes inn)

21

21 (tall høyere enn 20 settes inn som sifre)

første

første (ordenstall)

en halv

1/2 (brøker)

fem fem fem null en åtte sju

555-0187 (telefonnumre)

VisTips!

Hvis du vil diktere alle tallene som sifre, sier du "tving tall", tar en kort pause, og deretter sier du "5".

 Obs! 

 • Hvis du vil ha flere eksempler på hvordan du kan bruke talegjenkjenning, se webområdet for Microsoft Office Online.
 
 
Gjelder:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003