Side 3 av 11FORRIGENESTE

Lag ditt første Word-dokument II

Word 2010-dokument

Bildeforklaring 1 Rullefeltet.
Bildeforklaring 2 Dra rulleboksen for å flytte opp eller ned i dokumentet.
Bildeforklaring 3 Klikk rullepilene for å flytte opp eller ned i dokumentet.

Hvis dokumentet begynner å bli langt, kan det hende at det ikke er praktisk å måtte trykke piltastene mange ganger for å flytte opp eller ned i dokumentet. Da kan du bruke rullefeltet i stedet.

Du finner rullefeltet til høyre i vinduet, som vist på bildet. Du kan bruke rullefeltet ved å klikke rulleboksen og deretter dra den opp eller ned for å flytte gjennom et dokument uten å flytte markøren. Du kan også klikke rullepilene i hver ende av rullefeltet for å flytte opp eller ned.

Du kan også rulle ved å bruke tastaturet. Trykk PGUP for å gå opp én skjerm eller PGDN for å gå ned én skjerm. Du kan prøve alt dette i øvelsen.

Side 3 av 11FORRIGENESTE