Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

Du kan tilpasse statuslinjen ved å legge til en indikator som angir når sporing av endringer er aktivert eller deaktivert. Når Spor endringer-funksjonen er aktivert, kan du vise alle endringene du gjør i et dokument. Når du slår av Spor endringer-funksjonen, kan du gjøre endringer i et dokument uten at de merkes.

I denne artikkelen


Aktivere sporing av endringer

  • Klikk Spor endringer-bildet i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

Båndet i O14

Hvis du vil legge til en indikator for sporing av endringer på statuslinjen, høyreklikker du statuslinjen og klikker Spor endringer. Klikk Spor endringer-indikatoren på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

 Obs!    Hvis kommandoen Spor endringer ikke er tilgjengelig, kan det hende at du må deaktivere dokumentbeskyttelsen. I kategorien Se gjennom klikker du Begrens redigering i Beskytt-gruppen, og deretter klikker du Stopp beskyttelse nederst i oppgaveruten Beskytt dokument. (Det kan hende at du må oppgi passordet for dokumentet.)

Til toppen av siden Til toppen av siden

Deaktivere sporing av endringer

Når du deaktiverer sporing av endringer, kan du se gjennom dokumentet uten at det du endrer, blir merket. Når du slår av Spor endringer-funksjonen, fjernes ikke endringene som allerede er merket.

 Viktig!    Du fjerner merkede endringer ved hjelp av kommandoene Godta og Forkast i Endringer-gruppen i kategorien Se gjennom.

  • Klikk Spor endringer-bildet i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

Båndet i O14

Hvis du vil legge til en indikator for sporing av endringer på statuslinjen, høyreklikker du statuslinjen og klikker Spor endringer. Klikk Spor endringer-indikatoren på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2010