Justere mellomrommene mellom linjer eller avsnitt

Linjeavstanden bestemmer hvor stor loddrett avstand det er mellom tekstlinjene i et avsnitt.

Avsnittsavstanden bestemmer hvor stor avstand det er over eller under et avsnitt.

Standardinnstillingen er enkel linjeavstand med litt større avstand etter hvert avsnitt.

Du kan opprette en stil hvis du vil bruke avsnitts- eller linjeavstander du har har definert, på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter stiler som bruker formateringen på nytt, kan du se Opprette en ny hurtigstil.

Hva vil du gjøre?


Endre linjeavstanden

Hvis en linje inneholder et stort teksttegn, grafikk eller en formel, økes avstanden for den linjen i Microsoft Office Word.

Hvis du vil gi alle linjene like stor avstand i et avsnitt, bruker du en nøyaktig avstand og angir en avstand som er stor nok til at den største tegnet eller den største grafikken på linjen får plass. Hvis elementer kuttes, øker du linjeavstanden.

  1. Merk avsnittet du vil endre linjeavstanden for.
  2. Klikk Linjeavstand i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.

Bilde av båndet i Word

  1. Gjør ett av følgende:
    • Hvis du vil angi en ny innstilling, klikker du linjeavstanden du vil ha.

Hvis du for eksempel klikker 2.0, får den merkede teksten dobbel linjeavstand.

  • Hvis du vil angi mer nøyaktige avstandsmål, klikker du Alternativer for linjeavstand og velger deretter ønskede alternativer under Avstand.

Alternativer for linjeavstand

Enkel    Gir plass til den største skriften (skrift: Grafisk utforming som brukes på alle tall, symboler og alfabetiske tegn. Også kalt satstype eller skriftsnitt. Arial og Courier New er eksempler på skrifter. Skrifter finnes vanligvis i forskjellige størrelser, for eksempel 10-punkts, og ulike stiler, for eksempel fet.) i linjen, pluss litt ekstra avstand. Hvor mye ekstra avstand som legges til, avhenger av skriften som er brukt.

Halvannen    Én og en halv gang større enn enkel linjeavstand.

Dobbel    Dobbelt så stor som enkel linjeavstand.

Minst    Minimum linjeavstand som er nødvendig for å få plass til den største skriften eller grafikken på linjen.

Nøyaktig    Fast linjeavstand som Microsoft Office Word ikke justerer.

Flere    Linjeavstand som økes eller minskes med en angitt prosentandel. Hvis du for eksempel angir linjeavstanden til 1,2, økes avstanden med 20 prosent.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre avstanden før og etter avsnitt

Avstanden økes som standard litt etter avsnittene.

  1. Merk avsnittene du vil endre avstanden før og etter.
  2. Klikk en pil ved siden av Avstand Før eller Avstand Etter i Avsnitt-gruppen i kategorien Sideoppsett, og angi mengden mellomrom du vil bruke.

Bilde av båndet i Word

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2007