Word Web App på et øyeblikk

Word Web App på et øyeblikk

Bildeforklaring 1 I lesevisning vises et Word-dokument i fullstendig gjengivelse. Du kan bla gjennom dokumentet eller hoppe til en bestemt side.
Bildeforklaring 2 Klikk Skriv ut i kategorien Fil for å skrive ut dokumentet (også tilgjengelig i redigeringsvisningen).
Bildeforklaring 3 Klikk Søk hvis du vil søke i dokumentet. Søkeresultatene utheves i dokumentet, og du kan bla fra ett resultat til det neste.
Bildeforklaring 4 Klikk Rediger i leser hvis du vil redigere dokumentet i nettleseren. Klikk Åpne i Word hvis du vil arbeide med det i skrivebordsutgaven av Word.
Bildeforklaring 5 Redigeringsvisning er optimalisert for å legge til og formatere tekst.
Bildeforklaring 6 Word Online har den velkjente brukeropplevelsen fra Word.
  • I kategorien Hjem er det kommandoer for formatering av tekst. Du kan bruke direkte formatering, for eksempel fet, kursiv og understreking, og du kan bruke stiler for å få et enhetlig, profesjonelt dokument.
  • Bruk kategorien Sett inn til å legge til tabeller, bilder eller utklipp. Utklipp kommer fra samlingen med bilder som er tilgjengelig fra Office.com. Du kan også legge til nye inndelinger og sider i dokumentet i kategorien Sett inn.
  • Bruk kategorien Visning hvis du vil bytte tilbake til lesevisning for å se effekten av endringene.

 Obs!     På Microsoft OneDrive kan flere personer redigere et dokument samtidig i Word Web App. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide sammen på et dokument i Word Web App.

Ytterligere informasjon

Office.com oppdateres kontinuerlig med nytt Hjelp-innhold, for eksempel grundig informasjon om å komme i gang, fremgangsmåteartikler, videoer og koblinger til fora med spørsmål og svar. Gå til Hjelp og Slik gjør du det-artikler for Office Web App på Office.com.

 
 
Gjelder:
Word Web App