Hurtigtaster i Word Online

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du CTRL+P.

Hvis du vil søke i dette emnet, trykker du CTRL+B og skriver inn søketeksten i boksen, og deretter trykker du ENTER.

Hurtigtaster i Microsoft Word Online

Hurtigtaster i Word Online ligner mye på hurtigtastene i Microsoft Word. Hurtigtastene i denne artikkelen, er for de vanligste oppgavene i Word Online. Hvis du vil se en liste over hurtigtaster i Microsoft Word 2013, kan du se Hurtigtaster i Microsoft Word.

Lesevisning

Hvis du vil gjøre dette Trykker du
Gå til en visning som er tilgjengelig for skjermleserprogramvare, og som støtter merking av innhold med tastaturet (krever PDF-leser) TAB til kommandoen Generer mer tilgjengelig visning (nytt vindu), ENTER
Søke etter tekst CTRL+B eller F3
Skjule søkeruten ESC
Bytte til zoomkontroll CTRL+Z
Bytte til sidetallkontroll CTRL+G
Gå til en bestemt side Skriv inn sidetallet (i sidetallkontrollen).
Skrive ut CTRL+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil gjøre dette Trykker du
Flytte mellom båndet og dokumentinnhold CTRL+F6
Gå fra redigering av dokument til Hjem-fanen CTRL+[
Gå fra redigering av dokument til den sist brukte kommandoen på båndet CTRL+]
Aktivere en annen båndkategori TAB, ENTER
Flytte mellom kommandoer på båndet TAB
Utføre den valgte kommandoen på båndet ENTER
Skjule eller vise båndet CTRL+F3

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil gjøre dette Trykker du
Ett tegn til høyre PIL HØYRE
Ett tegn til venstre PIL VENSTRE
Ett ord til høyre CTRL+PIL HØYRE
Ett ord til venstre CTRL+PIL VENSTRE
Opp én linje PIL OPP
Ned én linje PIL NED
Opp ett avsnitt CTRL+PIL OPP
Ned ett avsnitt CTRL+PIL NED
Begynnelsen av linjen HOME
Slutten av linjen END
Begynnelsen av siden CTRL+HOME
Slutten av siden CTRL+END

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil gjøre dette Trykker du
Ett tegn til høyre SKIFT+PIL HØYRE
Ett tegn til venstre SKIFT+PIL VENSTRE
Ett ord til høyre SKIFT+CTRL+PIL HØYRE
Ett ord til venstre SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE
Opp én linje SKIFT+PIL OPP
Ned én linje SKIFT+PIL NED
Opp ett avsnitt SKIFT+CTRL+PIL OPP
Ned ett avsnitt SKIFT+CTRL+PIL NED
Til begynnelsen av linjen SKIFT+HOME
Til slutten av linjen SKIFT+END
Til begynnelsen av dokumentet SKIFT+CTRL+HOME
Til slutten av dokumentet SKIFT+CTRL+END
Hele dokumentet CTRL+A

Redigere innhold

Hvis du vil gjøre dette Trykker du
Klippe ut CTRL+X
Kopiere CTRL+C
Lime inn CTRL+V
Sette inn hyperkobling CTRL+K
Angre CTRL+Z
Gjøre om CTRL+Y
Flytte fra ett feilstavet ord til et annet ALT+F7

Formatere tekst

Hvis du vil gjøre dette Trykker du
Fet CTRL+F
Kursiv CTRL+K
Understreking CTRL+U
Punktliste CTRL+PUNKTUM
Venstrejustere CTRL+L
Høyrejustere CTRL+R
Midtstille loddrett CTRL+E

Windows-hurtigtaster og tilsvarende Mac-hurtigtaster

Tast Endringstast Windows Mac
TILBAKE ALT Gå tilbake ett ord om gangen
END ALT Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen
ENTER ALT Internet Explorer: vise sideegenskaper
TAB CTRL-ALT Veksle mellom oppgaver
HOME ALT Gå til startsiden Flytte innsettingspunktet til toppen av dokumentet eller disposisjonen
PIL VENSTRE ALT I Internet Explorer: gå bakover Gå til venstre ett ord om gangen
PGDN ALT   Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet
PGUP ALT   Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet
PIL HØYRE ALT I Internet Exxplorer: gå fremover Gå til høyre ett ord om gangen
TAB ALT Veksle mellom programmer Flytte fokus mellom nettleser og sideelementer (tilgjengelighetsløkke)
PIL NED ALT-SKIFT Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.
ENTER ALT-SKIFT Internet Explorer: bytte til fullskjerm
TAB CTRL-ALT-SKIFT Veksle mellom oppgaver
PIL VENSTRE ALT-SKIFT Fjerne ett innrykksnivå Merke mot venstre ett ord om gangen
PIL HØYRE ALT-SKIFT Innrykk Merke mot venstre ett ord om gangen
TAB ALT-SKIFT Veksle mellom programmer Flytte fokuset mellom nettleser og sideelementer (tilgjengelighetsløkke)
PIL OPP ALT-SKIFT Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.
TILBAKE Gå tilbake ett ord om gangen
DEL Slette ett ord om gangen
PIL NED Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen
END Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen
HOME Gå til toppen av dokumentet eller disposisjonen (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)
PIL VENSTRE Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen (i Firefox: gå til forrige side)
PIL HØYRE Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen (i Firefox: gå fremover)
TAB Veksle mellom oppgaver (som ALT-TAB i Windows)
PIL OPP Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen
ESC ⌘-ALT Åpne oppgavebehandling (tvungen avslutning)
HOME ⌘-ALT I Safari: gå til startsiden for nettleseren
PIL VENSTRE ⌘-ALT I Chrome: veksle mellom faner i nettleseren
DEL ⌘-SKIFT I Firefox: tømmer leserens hurtigbuffer
PIL NED ⌘-SKIFT Merke nedover ett avsnitt om gangen
END ⌘-SKIFT Merke til slutten av dokumentet eller siden
HOME ⌘-SKIFT Merke til begynnelsen av dokumentet eller siden (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)
PIL VENSTRE ⌘-SKIFT Merke til begynnelsen av linjen
PIL HØYRE ⌘-SKIFT Merke til slutten av linjen
TAB ⌘-SKIFT Switch tasks (like Windows ALT-TAB)
PIL OPP ⌘-SKIFT Merke oppover ett avsnitt om gangen
ESC CTRL-SKIFT Åpne oppgavebehandling
PIL HØYRE CTRL-SKIFT Merke mot høyre ett ord om gangen
PIL NED CTRL Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen
PIL VENSTRE CTRL-SKIFT Merke mot venstre ett ord om gangen
ESC CTRL Åpne startmenyen eller startskjermbildet
DEL CTRL-ALT Åpne låseskjermmenyen
PIL VENSTRE CTRL Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen Vise et widget-instrumentbord
PGDN CTRL I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner
PGUP CTRL Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet eller disposisjonen I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner
END CTRL Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet eller disposisjonen
TAB CTRL Veksle mellom åpne faner Veksle mellom åpne faner
PIL OPP CTRL Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen
TILBAKE CTRL-ALT Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
HOME CTRL Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet eller disposisjonen
PIL NED CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle ned siden
END CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden
HOME CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle til toppen på siden
PGDN CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle ned
PGUP CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle opp
PIL HØYRE CTRL Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen
PIL OPP CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle ned siden
TILBAKE CTRL-ALT-SKIFT Gå tilbake ett ord om gangen Gå tilbake ett ord om gangen
END CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden
HOME CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle til toppen på siden
PGDN CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle ned
PGUP CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle opp
ESC ALT Minimere vinduet
PIL NED CTRL-SKIFT Merke nedover ett avsnitt om gangen Merke til slutten av linjen
ESC ALT-SKIFT Minimere vinduet
HOME CTRL-SKIFT Merke oppover ett avsnitt om gangen Merke til begynnelsen av linjen
INS Ingen Starte overskrivingsmodus
TAB CTRL-SKIFT Veksle mellom åpne faner Veksle mellom åpne faner
PIL OPP CTRL-SKIFT Merke oppover ett avsnitt om gangen Merke til begynnelsen av linjen
TILBAKE Ingen Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
DEL Ingen Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
PIL NED Ingen Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen
END Ingen Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen
ENTER Ingen Sette inn ny linje Sette inn ny linje
TILBAKE CTRL Gå tilbake ett ord om gangen
HOME Ingen Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen I Safari og Chrome: flytte innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet
PIL VENSTRE Ingen Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen
PGDN Ingen Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen
PGUP Ingen Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen
PIL HØYRE Ingen Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen
TAB Ingen Sette inn innrykk, eller gå til neste tabellcelle Sette inn innrykk, gå til neste tabellcelle eller sett inn en tabell
PIL OPP Ingen Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen
TILBAKE SKIFT Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
PIL NED SKIFT Merke nedover én linje om gangen Merke nedover én linje om gangen
END SKIFT Merke til slutten av linjen Merke til slutten av linjen
ENTER SKIFT Sette inn et mykt linjeskift Sette inn et mykt linjeskift
HOME SKIFT Merke til begynnelsen av linjen Merke til begynnelsen av linjen
PIL VENSTRE SKIFT Merke mot venstre én bokstav om gangen Merke mot venstre én bokstav om gangen
PIL HØYRE SKIFT Merke mot høyre én bokstav om gangen Merke mot høyre én bokstav om gangen
TAB SKIFT Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle
PIL OPP SKIFT Merke oppover én linje om gangen Merke oppover én linje om gangen
 
 
Gjelder:
Word Online, Word Web App