Hurtigtaster i PowerPoint Online

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker hurtigtaster i kombinasjon med CTRL og ALT og funksjonstaster for å få tilgang til funksjonene i PowerPoint Online.

Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon

 Tips!     Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig , er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Lesevisning

Hvis du vil Trykk
Neste lysbilde N
Forrige lysbilde P
Gå til et bestemt lysbilde G, skriv inn nummeret, TAB, ENTER

Lysbildefremvisning

Hvis du vil Trykk
Neste lysbilde N
Forrige lysbilde P
Gå til et bestemt lysbilde G, skriv inn nummeret, TAB, ENTER
Avslutte lysbildefremvisning ESC

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruter

Hvis du skal flytte mellom oppgaverutene i PowerPoint Online, trykker du CTRL + F6. Dette er rekkefølgen (fra venstre mot høyre) for oppgaverutene:

 1. Lysbilderuten
 2. Kommentarruten (hvis den er åpen)
 3. Notatruten (hvis den er åpen)
 4. Statuslinje
 5. Øverste linje
 6. Bånd
 7. Miniatyrbilderuten

Flytte mellom oppgaverutene

Hvis du vil Trykk
Flytte fra venstre mot høyre mellom miniatyrbilderuten, båndet, lysbilderuten og notatruten CTRL + F6
Omvendt: Flytt fra høyre mot venstre mellom notatruten, lysbilderuten, båndet og miniatyrbilderuten SKIFT + CTRL + F6
Gå til en annen båndfane TAB, ENTER
Utføre den valgte kommandoen på båndet ENTER
Flytte mellom kommandoer på båndet TAB
Flytte mellom grupper av funksjoner på båndet CTRL + Pil VENSTRE eller HØYRE

Redigere lysbilder

Hvis du vil Trykk
Opprette et nytt lysbilde etter det valgte miniatyrbildet CTRL + M
Flytte fra venstre mot høyre gjennom plassholdere på et lysbilde TAB
Velge eller redigere gjeldende plassholder ENTER eller F2
Avslutte redigering av tekst i en plassholder F2
Kopiere lysbilde CTRL + C
Lime inn lysbilde CTRL + V
Angre CTRL + Z
Gjøre om CTRL + Y

Endre rekkefølgen på miniatyrbilder når miniatyrbilderuten er aktiv:

 • Flytte lysbildet opp én posisjon
 • Flytte lysbildet ned én posisjon
 • Flytte lysbildet til første posisjon
 • Flytte lysbildet til siste posisjon

CTRL + PIL OPP

CTRL + PIL NED

CTRL + SKIFT + PIL OPP

CTRL + SKIFT + PIL NED

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater

Hvis du vil Trykk
Ett tegn til høyre PIL HØYRE
Ett tegn til venstre PIL VENSTRE
Ett ord til høyre CTRL + PIL HØYRE
Ett ord til venstre CTRL + PIL VENSTRE
Opp én linje PIL OPP
Ned én linje PIL NED
Opp ett avsnitt CTRL + PIL OPP
Ned ett avsnitt CTRL + PIL NED
Begynnelsen av linjen HOME
Slutten av linjen END
Begynnelsen av plassholder eller notater Ctrl + Home
Slutten av plassholder eller notater Ctrl + End

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil Trykk
Ett tegn til høyre SKIFT + PIL HØYRE
Ett tegn til venstre SKIFT + PIL VENSTRE
Ett ord til høyre SKIFT + CTRL + PIL HØYRE
Ett ord til venstre SKIFT + CTRL + PIL VENSTRE
Opp én linje SKIFT + PIL OPP
Ned én linje SKIFT + PIL NED
Opp ett avsnitt SKIFT + CTRL + PIL OPP
Ned ett avsnitt SKIFT + CTRL + PIL NED
Til begynnelsen av avsnittet SKIFT + HOME
Til slutten av avsnittet SKIFT + END
Til begynnelsen av plassholder eller notater SKIFT + CTRL + HOME
Til slutten av plassholder eller notater SKIFT + CTRL + END
Hele plassholderen eller notater CTRL + A

Redigere tekst

Hvis du vil Trykk
Klipp ut CTRL + X
Kopiere CTRL + C
Lime inn CTRL + V
Sette inn hyperkobling CTRL + K
Angre CTRL + Z
Gjøre om CTRL + Y
Venstrejuster tekst CTRL + J

Redigere figur

Hvis du vil Trykk
Flytte: Skyv figuren mot høyre PIL HØYRE
Flytte: Skyv figuren mot venstre PIL VENSTRE
Flytte: Skyv figuren opp PIL OPP
Flytte: Skyv figuren ned PIL NED
Ordne: Flytt figuren lengst bak CTRL + SKIFT + [
Ordne: Flytt figuren bakover CTRL + [
Ordne: Flytt figuren lengst frem CTRL + SKIFT + ]
Ordne: Fytt figuren fremover CTRL+]

Formatere tekst

Hvis du vil Trykk
Fet CTRL + F
Kursiv CTRL + K
Understreking CTRL + U
Venstrejustere CTRL + L
Høyrejustere CTRL + R
Midtstille loddrett CTRL + E

Kommentarer

Hurtigtastene for kommentarer fungerer bare når kommentarruten er aktiv og i fokus.

Hvis du vil Trykk
Legge til en ny kommentar ALT + N
Svare på en kommentar ALT + R
Flytte fra en kommentar til neste TAB

 Obs!     Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 
 
Gjelder:
PowerPoint Online